Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

 pe baza de PROGRAMARE .

ATENTIE!  PLATFORMA DE PROGRAMARI SE DEBLOCHEAZA IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA CURENTA PENTRU LUNA URMATOARE

 PROGRAMĂRILE se fac accesand pagina principala a universitatii, Legături utile, click pe Programari Perfectionare sau, link-ul de mai jos:

Program de lucru cu publicul: luni – joi intre orele 13.00 – 15.00

Contact

Adresa: Iaşi – Bulevardul Carol I, nr. 11,

Rectorat – corp A, etaj III,

cod 700506

E-mail: perfectionare@uaic.ro

Telefon: 0232 20 10 35
Fax: 0232 20 11 06

Persoana de contact: Cerasela – Nectara CIOCOIU

Programe de pregatire pentru

examenul de acordare a  gradului II

 Atribuții

  • organizarea şi desfăşurarea examenelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar;
  • organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar
  • eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar – şi duplicate ale acestora;
  • echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I;
  • eliberarea diplomelor de conversie profesională şi duplicate ale acestora;
  • eliberarea atestatelor de echivalare a studiilor şi duplicate ale acestora.

universitate01

Atribuţii de perfecţionare repartizate Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Specializările pentru care se organizează examene de  acordare a gradelor didactice II şi I sunt:

  • administrație publică, asistență socială, biochimie, biologie, chimie, comunicare și relații publice, contabilitate și informatică de gestiune, drept, ecologie şi protecţia mediului, economie agroalimentară, economie și afaceri internaționale, economia comerțului, turismului și serviciilor, economie generală, educaţie fizică şi sport, finanțe și bănci, filosofie, fizică, geochimie, geografie, geologie, informatică, istorie, kinetoterapie și motricitate specială, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, limba şi literatura italiană, limba şi literatura latină, limba şi literatura română, limba şi literatura rusă, limba şi literarura spaniolă, management, marketing, matematică, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, relații internaționale și studii europene, sociologie, ştiinţe politice, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă pastorală, teologie romano-catolică didactică;
  • învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; educatoare/institutori/ profesori pentru învăţământul preşcolar, din învăţământul de masă sau din învăţământul special.

Evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I


Informații Gradul didactic I
Informații Gradul didactic II

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Eliberare Certificate de modul psihopedagogic

Atestate de echivalare a studiilor și Diploma de Conversie Profesională

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2023/2024