Program de lucru cu publicul:  Luni – Joi, între orele 13.00 – 15.00

Important !!!

Hotărârea BECA 31 A din 08.07.2020

_declarație persoane aflate pe teritoriul UAIC

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE EMAIL, CONFIRMATĂ .

1. PROGRAMĂRILE se fac la adresa de email perfectionare@uaic.ro pentru următoarele documente: certificate de acordare a gradelor didactice, certificate de absolvire a modulului psihopedagogic, atestate de echivalare, diploma de conversie profesională.

Mesajul trebuie să conțină următoarele:

 • Numele complet din certificatul de naștere
 • Tipul actului de studii solicitat (certificat de grad didactic, de modul psihopedagogic, atestat, diploma de conversie)
 • Facultatea, specializarea și sesiunea de licență /disertație/absolvire (pentru certificat de modul psihopedagogic, atestat, diploma de conversie)
 • specializarea, anul scolar cand a fost pomovat examenul de acordare a gradului didactic, pentru certificatul de grad didactic
 • Motivul solicitării

 

2. După preluarea mesajului dv. vom verifica disponibilitatea eliberării actelor de studii și vă trimitem un email prin care vă comunicăm ziua și ora la care sunteți programat , precum și alte informații utile.

 

Contact

Adresa: Iaşi – Bulevardul Carol I, nr. 11,

Rectorat – corp A, etaj III,

cod 700506

E-mail: perfecționare@uaic.ro

Telefon: 0232 20 10 35 sau 0232 201 102 interior 2125
Fax: 0232 20 11 06

Persoana de contact: Cerasela – Nectara CIOCOIU

Programe de pregatire pentru

examenul de acordare a  gradului II

IMPORTANT!

Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  pentru anul scolar 2015- 2016 se pot elibera numai pe baza programării prealabile deoarece sunt necesare fotografii.

Programarea se face prin trimiterea unui e-mail, pe adresa: perfectionare@uaic.ro

 Atribuții

 • organizarea şi desfăşurarea examenelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar;
 • organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar
 • eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar – şi duplicate ale acestora;
 • eliberarea certificatelor de modul psihopedagogic (nivelul I şi II) – promovat în timpul studiilor – pentru toate facultăţile – şi duplicate ale acestora;
 • echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I;
 • eliberarea diplomelor de conversie profesională şi duplicate ale acestora;
 • eliberarea atestatelor de echivalare a studiilor şi duplicate ale acestora.

universitate01

Atribuţii de perfecţionare repartizate Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Specializările pentru care se organizează examene de  acordare a gradelor didactice II şi I sunt:

 • asistență socială, biochimie, biologie, chimie, comunicare și relații publice, contabilitate și informatică de gestiune, drept, ecologie şi protecţia mediului, economie agroalimentară, economie și afaceri internaționale, economia comerțului, turismului și serviciilor, economie generală, educaţie fizică şi sport, finanțe și bănci, filosofie, fizică, geochimie, geografie, geologie, informatică, istorie, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, limba şi literatura italiană, limba şi literatura latină, limba şi literatura română, limba şi literatura rusă, limba şi literarura spaniolă, management, marketing, matematică, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, relații internaționale și studii europene, sociologie, ştiinţe politice, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă pastorală, teologie romano-catolică didactică;
 • învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; educatoare/institutori/ profesori pentru învăţământul preşcolar, din învăţământul de masă sau din învăţământul special.

Evoluţia în carieră prin obţinerea gradelor didactice II şi I


Informații Gradul didactic I
Informații Gradul didactic II

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Eliberare Certificate de modul psihopedagogic

Atestate de echivalare a studiilor și Diploma de Conversie Profesională

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2020/2021