-Departamentul pentru Formare Continuă-

IMPORTANT!!!

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ, CONFIRMATĂ .

 PROGRAMĂRILE se fac accesând pagina principală a universității, legături utile, click pe Programari Perfectionare.

Program de lucru cu publicul: luni – joi intre orele 13.00 – 15.00

Persoana de contact: Cerasela-Nectara CIOCOIU

Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul III

e-mail: perfectionare@uaic.ro

tel: 0232 20 10 35

fax: 0232 20 11 06

Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar  se eliberează pentru toate categoriile de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar/ primar, profesor II, profesor I).

 Important: Începând cu sesiunea iulie/august 2012, certificatele de acordare a gradului didactic definitiv în învăţământ nu se eliberează de la Universitate.

Actele necesare eliberării certificatului de acordare a gradului didactic II sau I sunt:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
 • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani – 30 lei.  Taxa se va încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea.

ATENŢIE !!

Actele necesare eliberării certificatului pentru anul 2016 ( gradul didactic II, sesiune august 2016 si seria 2014 – 2016, gradul didactic I):

 • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă  (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului).
 • Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
 • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani – 30 lei.  Taxa se va încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea.

 Important!

Eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, mai vechi de 7 ani,  se face pe bază de PROGRAMARE. Cadrele didactice, aflate în această situaţie, sunt rugate să se intereseze, în prealabil, la numărul de telefon sau adresa de e-mail afişată, în vederea programării.

Alte Taxe (aprobate prin Hotărârea Biroului Senatului UAIC Nr. 3/27.01.2011 şi prin  Hotărârea Senatului UAIC nr. 13/30.05.2013)

 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, mai vechi de 7 ani până la 10 ani – 50 lei (cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ -zona: se specifică facultatea);
 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, mai vechi de 10 ani până la 20 de ani – 100 lei (cod  taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ -zona: se specifică facultatea);
 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, mai vechi de  20 ani – 150 lei (cod  taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ -zona: se specifică facultatea);
 • taxă admitere şi susţinere colocviu în vederea acordării gradului didactic I – 200 lei (cod taxă 105/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea);
 • taxă analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodico-ştiinţifică de gradul didactic I – 150 lei (cod taxă 106/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea);
 • taxă procesare dosare şi plata comisiilor de evaluare şi contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II – 150 lei (cod taxă 107/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea);
 • taxă echivalare titlu ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în învăţământul preuniversitar – 350 lei (cod taxă 108/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea);
 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani – 30 lei (cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ -zona: se specifică facultatea).

Toate aceste taxe se vor încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.

Cum se obţin duplicate ale certificatelor de grade didactice?

Acte necesare:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original, ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Copie xerox a certificatului de naştere;
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii – se descarca de aici;
 • Taxă în cuantum de 100 lei.

Pentru publicarea pierderii unui certificat, titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării examenului; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente. Toate aceste date pot fi solicitate de titularul actului de studii printr-o cerere adresată conducerii universităţii.

 • Duplicatele pentru categoria didactică – profesor I sau profesor II – se întocmesc la universitate, începând cu seria 1980.
 • Dovada promovării unui examen de perfecţionare care a fost susţinut până în anul 1979, inclusiv, la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic, Filiala Iaşi, se eliberează de către Direcţia Arhivelor Statului Iaşi, B-dul Carol I, nr. 26, cod poştal 700505.
 • Duplicatele pentru categoria didactică – învăţător / educatoare – se întocmesc la universitate, începând cu seria 2000.

De asemenea, se întocmesc şi se eliberează:

 • Adeverinţe de confirmare a certificatelor de grade didactice  (taxă 70 Ron pentru varianta în limba română).
 • Adeverinţa pentru Monitorul Oficial al României.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2022/2023