-Departamentul pentru Formare Continuă-

IMPORTANT!!!

Activitatea de lucru cu publicul față în față se desfășoară NUMAI

cu PROGRAMARE PREALABILĂ, CONFIRMATĂ .

PROGRAMĂRILE se fac accesând pagina principală a universității, legături utile, click pe Programari Perfectionare.

ATENTIE!  PLATFORMA DE PROGRAMARI SE DEBLOCHEAZA IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA CURENTA PENTRU LUNA URMATOARE

Program de lucru cu publicul: luni – joi intre orele 13.00 – 15.00

Persoana de contact: Cerasela-Nectara CIOCOIU

Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul III

e-mail: perfectionare@uaic.ro

tel: 0232 20 10 35

fax: 0232 20 11 06

Certificatele de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar se eliberează pentru toate categoriile de cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar/ primar, profesor II, profesor I).

Important: Începând cu sesiunea iulie/august 2012, certificatele de acordare a gradului didactic definitiv în învăţământ nu se eliberează de la Universitate.

TAXE ACTUALIZATE _taxe_actualizate

Actele necesare eliberării certificatului de acordare a gradului didactic II sau I sunt:

 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
 • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 5 ani – 50 lei. Taxa se va încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxă 39/ tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ – zona: se specifică facultatea.

ATENŢIE !!

Actele necesare eliberării certificatului pentru anul 2016 ( gradul didactic II, sesiune august 2016 si seria 2014 – 2016, gradul didactic I):

 • 2 FOTOGRAFII COLOR, tip diplomă (3 x 4 cm), realizate la studio foto profesional (de tip Kodak, Konika, Agfa, Fuji), pe hârtie fotografică profesională mată. În fotografie, titularul actului de studii trebuie să fie îmbrăcat cu haine de culoare deschisă (pentru buna vizibilitate a stampilei sau a sigiliului).
 • Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.
 • carte de identitate, în original;
 • copie a certificatului de căsătorie, a hotărârii de divorţ sau a altor documente care atestă modificarea numelui.
 • taxă eliberare certificat de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar,

Important!

Eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, mai vechi de 5 ani, se face pe bază de PROGRAMARE. Cadrele didactice, aflate în această situaţie, sunt rugate să se intereseze, transmitand un e-mail la  adresa perfectionare@uaic.ro

Alte Taxe (aprobate prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 6/24.11.2022)

1. Taxă procesare dosare şi plata membrilor comisiilor de evaluare la colocviu de admitere, în vederea acordării gradului didactic I – 250 lei;

2. Taxă depunere lucrare metodico-ştiinţifică de grad didactic I – 300 lei;

3. Taxă procesare dosare şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II – 300 lei;

4. Taxă echivalare doctorat cu gradul didactic I în învăţământul preuniversitar – 500 lei;

5. Taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 5 (cinci) ani de stocare în arhiva departamentului – 50 lei;

6. Taxă eliberare certificat între 5 și 10 ani de stocare în arhiva departamentului – 100 lei;

7. Taxă eliberare certificat între 10 și 15 ani de stocare în arhiva departamentului – 150 lei;

8. Taxă eliberare certificat între 15 și 20 ani de stocare în arhiva departamentului – 200 lei;

9. Taxă eliberare certificat peste 20 ani de stocare în arhiva departamentului – 250 lei;

10. Taxă eliberare certificat – duplicat – 200 lei;

11. Taxă eliberare foaie matricolă – duplicat – 100 lei;

12. Taxă eliberare adeverință autenticitate în limba română – 100 lei;

13. Taxă eliberare adeverință autenticitate cu evidențe din arhivă (se vor menționa și explica condițiile de participare la examen, probele de examen și notele aferente, în conformitate cu legislația în vigoare la momentul examenului) – 200 lei;

14. Taxă eliberare adeverință grade didactice etape promovate – 30 lei;

Toate aceste taxe se vor încasa prin agenţiile BRD, în contul: RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, cod taxa 39, tip de şcolaritate: 01 (licenta zi)/ -zona: se specifică facultatea

Cum se obţin duplicate ale certificatelor de grade didactice?

Acte necesare:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original, ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
 • Copie xerox a certificatului de naştere;
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii – se descarca de aici;
 • Taxă de eliberare a duplicatului.

Pentru publicarea pierderii unui certificat, titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării examenului; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente. Toate aceste date pot fi solicitate de titularul actului de studii printr-o cerere adresată conducerii universităţii.

 • Duplicatele pentru categoria didactică – profesor I sau profesor II – se întocmesc la universitate, începând cu seria 1980.
 • Dovada promovării unui examen de perfecţionare care a fost susţinut până în anul 1979, inclusiv, la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic, Filiala Iaşi, se eliberează de către Direcţia Arhivelor Statului Iaşi, B-dul Carol I, nr. 26, cod poştal 700505.
 • Duplicatele pentru categoria didactică – învăţător / educatoare – se întocmesc la universitate, începând cu seria 2000.

De asemenea, se întocmesc şi se eliberează:

 • Adeverinţe de confirmare a certificatelor de grade didactice (taxă 100 Ron pentru varianta în limba română).
 • Adeverinţa pentru Monitorul Oficial al României.

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2022/2023