Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2023-2025

Desfasurare examen: Norme organizare si desfasurare

Date de contact facultati pentru colocviul de admitere la gradul didactic I

Programe de examen – aprobate prin adresa MEN nr. 7382/2019

Programa perfectionare gradul I CRP

Programe perfectionare AS_gradul didactic II si I

Programe perfectonare_RISE_gradul didactic II si I

 

 Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I

Procedură operatională Procedura_grad_1_

Model cerere amanare probe grad didactic I – pentru candidati model_Cerere_amanare

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2021/2022