Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2022-2024

Desfasurare examen: Norme_organizare_desfasurare_colocviu_gradul I__2022

Date de contact facultati pentru clocviu, februarie 2022

Rezultate:

intataori_educatori_neprezentati

invatatoti_educatoare_Promovati

neprezentati_profesori

promovat_profesori

Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2021-2023

Rezultate:

profesori_promovati

profesori_neprezentati

invatatori_educatoare_neprezentati

invatatori_educatoare_promovati

date contact facultati

cerere colocviu grad 1 – 2021

Norme organizare desfasurare_colocviu_gradul I__2021

Programe de examen – aprobate prin adresa MEN nr. 7382/2019

Programa perfectionare gradul I CRP

Programe perfectionare AS_gradul didactic II si I

Programe perfectonare_RISE_gradul didactic II si I

Rezultate examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2019 – 2021, validati prin OMEC nr. 4633/2021:

PROFESORI_PROMOVATI_GRADUL_1_

Important !!

Hotărârea BECA 31 A din 08.07.2020

_declarație persoane aflate pe teritoriul UAIC

 

 Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I

Procedură operatională Procedura_grad_1_

Model cerere amanare probe grad didactic I – pentru candidati model_Cerere_amanare

 

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2021/2022