PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare (parțial)

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director de proiect Partener Perioada de derulare Valoare contract

1

Biologie PN-III-P2-2.1-PED-2019-4513

contractare

Crearea de linii telitoce de parazitoizi pentru controlul mustelor sinantrope in ferme ecologice,

acronim IMPASY

Conf. dr. Lucian FUSU

Institutul de Cercetări Biologice Iași, filiala A INCDSB București 01/11/2020 – 31/10/2022

600.000,00

2

Biologie PN-III-P2-2.1-PED-2019-2235

550PED  /  2020

Flavonoide triciclice 1,3 ditiolice – noi arme impotriva rezistentei la antibiotic,

acronim TriSflav

Prof. dr. Marius ȘTEFAN

26/10/2020 – 26/10/2022

600.000,00

3

Chimie PN-III-P2-2.1-PED-2019-4972

contractare

Fotoliza compușilor nitroaromatici: o noua sursă de formare a HONO și aerosoli organici secundari în atmosferă,

acronim PHONIC-HONO-SOA

Assist. prof. dr. Iustinian Gabriel BEJAN

01/11/2020 – 31/10/2022

600.000,00

4

Chimie

PN-III-P2-2.1-PED-2019-4215

 / 

Validarea unui nou adsorbant anorganic cu morfologie de nano-fibre conectat la carbon activ pentru indepartarea unor produse farmaceutice din ape uzate,

acronim VAL1D

Prof. univ. dr. Alexandra Raluca IORDAN

09/11/2020- 08/11/2022

600.000,00

5

Chimie PN-III-P2-2.1-PED-2019-2484

 / 

Conceperea de platforme peptidice moderne inspirate din lumea vie,

acronim Bio-PASCAL

Lect. dr. Robert-Vasile GRĂDINARU

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” 02/11/2020- 01/11/2022

600.000,00

6 Fizică PN-III-P2-2.1-PED- 2019-0016 365PED/2020

pagina web

Platformă integrată pentru detecția în timp real a antigenilor virusului hepatitei B, cu ajutorul biosenzorilor proteici,

acronim HEPATVIRDETECT

Prof. dr. Tudor LUCHIAN Institutul de Biochimie 01/11/2020- 30/04/2022

600.000,00

Proiect experimental demonstrativ (PED) în derulare în anul 2020 (.pdf)