Profil de Rector

Alegeri la Universitatea „Al. I. Cuza”, Prof. univ. dr. Tudorel TOADER: În interesul UAIC!

  “Ziarul de Iaşi” continuă seria dezbaterilor în contextul alegerilor academice din universităţile ieşene. Mai jos prezentăm un articol primit la redacţie de la Prof. univ. dr. Tudorel TOADER. Invităm şi alţi candidaţi să participe la aceste dezbateri!

Din categoria, 

Fapte nu vorbe!
Fapte pentru Universitate, nu pentru sine!

Mandatul unui Rector trebuie să fie pus în slujba Comunității academice. Reperele morale, de transparență, etică, bună credință şi loialitate faţă de UAIC, ar trebui să caracterizeze orice candidat pentru o asemenea funcție. Fiecare candidat ar trebui să se legitimeze cu ceea ce a făcut și cu ceea ce poate să facă, în sensul bun, pentru Comunitatea noastră academică, pentru interesul acesteia.

Comunitatea academică nu are nevoie de promisiuni, mai mult sau mai puţin seducătoare, unele nerealizabile, iar altele contrare reglementărilor aplicabile.

Este în interesul UAIC faptul:

 • de a șterge consistentele datorii la bancă, de a plăti activităţile didactice desfăşurate prin plata cu ora, de a asigura fondurile necesare majorărilor salariale, precum şi de constituire a unui fond de rezervă;
 • de a da curs tuturor propunerilor de promovare, cu îndeplinirea criteriilor specifice fiecărui domeniu;
 • de a stopa cheltuielile nejustificate din bugetul UAIC;
 • de a securiza juridic patrimoniul UAIC, inclusiv prin intabularea imobilelor UAIC, fapt care deschide calea diferitelor finanţări necesare pentru restaurare;
 • de a restaura imobilele UAIC, redându-le normala  funcţionalitate, pentru activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică, prin finanţări europene, de la ADR Nord-Est, prin Compania Naţională de Investiţii, renunţând la diferitele solicitări pentru închirieri de spaţii didactice;
 • de a moderniza laboratoare dedicate studenților și cercetătorilor ştiinţifici;
 • de a crea fonduri de premiere și de a sprijini, inclusiv financiar, profesorii și cercetătorii care publică articole în reviste indexate ISI;
 • de a accesa fonduri europene necesare stațiunilor de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească, pentru dezvoltarea bazei de cercetare a UAIC, în condiţiile în care unele, dintre acestea, erau nefuncţionale şi lăsate în degradare;
 • de a dezvolta patrimoniul UAIC prin transferul cu titlu gratuit de imobile, fie ele clădiri sau terenuri, de o valoare considerabilă, de la alte instituții ale statului, cu titlu exemplificativ – de la Ministerul Public, Academia Română, Televiziunea Română, pentru construirea Complexului sportiv, din strada Sărărie;
 • de a înfiinţa două librării ale UAIC, în condiţiile în care, cu un preţ simbolic, erau închiriate unei entităţi private;

Nu este în interesul UAIC faptul:

 • de a fi „generos”, când închiriezi altora, cu un preț simbolic, spațiile UAIC și să închei contracte de chirie supraevaluată, când închiriezi spaţii pentru UAIC;
 • de a desființa o bibliotecă pentru a înființa biroul cuiva care te critică, spunând că astfel „îi închizi gura”;
 • de a încredința apropiaților familiei traduceri pentru sume nejustificate, plătite din bugetul UAIC, la care se adaugă cheltuielile de redactare şi publicare a unui tiraj nesemnificativ;
 • de a înființa o societate studențească la care să te numești președinte, căreia să îi încredințezi proiecte şi fonduri, iar Regulamentul de organizare şi funcţionare să poată fi modificat numai „la propunerea preşedintelui Consiliului Executiv”;
 • de a încredinţa managementul unor proiecte, la care să fii expert plătit;
 • de a acorda indemnizaţie lunară de 25%, calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de vechime, unui bursier Fulbright, în condiţiile în care Consiliul Facultăţii respinge respectiva solicitare, cu motivarea faptului că mobilitatea “nu constituie o deplasare în interesul instituţiei, ţării şi chiar a comunităţii statelor europene”;
 • de a promite că, în măsura în care vei fi ales rector, vei renunța la acțiunile promovate în instanță, pentru reîntregirea Palatului Universitar de la Copou, considerând că „există riscul câștigării procesului”;
 • de a cumpăra suprafețe de teren, la un preț considerabil, pentru înființarea unei stațiuni de cercetare şi practică studenţească, de a angaja un paznic, care nu avea ce să păzească și de a nu face nimic pentru înfiinţarea respectivei staţiuni;
 • de a furniza utilități, cu titlu gratuit, pe cheltuiala UAIC, către o entitate privată;
 • de a face afirmații neconforme cu realitatea, de natură să prejudicieze imaginea și prestigiul UAIC, afirmând că în 8 ani a venit la UAIC doar un secretar doi de la o ambasadă, în condițiile în care este de notorietate faptul că UAIC a fost vizitată de 36 de ambasadori, în respectivul interval de timp;
 • de a lăsa în degradare și imposibilitate de utilizare imobilele UAIC, în timp ce soliciți spații didactice unităților de învățământ preuniversitar și plătești sume consistente, cu titlu de chirie;
 • de a lăsa în degradare două ambarcaţiuni, destinate cercetării ştiinţifice, aflate la staţiunea Potoci, respectiv la staţiunea Agigea, ambarcaţiuni achiziţionate cu importante sume de bani.

Va urma!

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Rector al UAIC   

Publicație : Ziarul de Iași

Traininguri gratuite pentru studenții UAIC

 Serviciul pentru Studenți și Absolvenți organizează două traininguri gratuite pentru studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: unul despre rezolvarea eficientă a problemelor și unul despre învățare eficientă. 

Te confrunți cu diverse probleme legate de activitatea școlară sau de relaționarea cu cei din jur? Ai sentimentul că ești singurul care trece prin dificultăți? Aștepți mereu să ți se dea o mână de ajutor pentru depășirea unor obstacole?

Strategii de rezolvare a problemelor

Acest workshop care va avea loc pe 14 martie (ora 14:00) cu prof.dr. Noemi Bomher, în Cămin C5, Sala 501 își propune să ajute studenții să înțeleagă că problemele pot fi și bune, că rezolvarea lor este o abilitate ce există în fiecare dintre noi și poate fi îmbunătățită prin diverse metode, contribuind astfel la dezvoltarea tinerilor ca viitori adulți.

Înscrierile gratuite se pot face AICI.

Tu știi să înveți eficient?

Al doilea curs este programat pe 28 martie, la ora 14:00 cu dr. Carmen Gabriela Lișman, în Cămin C5, Sala 501.

,,Ce ai răspunde dacă te-aș întreba ce metode de învățare sau memorare folosești pentru a asimila informațiile? Dacă răspunsurile tale sunt de genul «citesc până rețin», «repet același lucru de mai multe ori»,  «fac o schemă sau subliniez ceea ce vreau să rețin»,  «fac rezumatul și-l repet cu voce tare» etc., înseamnă că folosești doar mici părți din procesul complex al învățării”, au scris organizatorii.

Astfel, studenții pot afla mai multe despre diferențele dintre citire-memorare-învățare și despre pregătirea mentală și emoțională.

Publicație : Ziarul de Iași

Astăzi încep alegerile academice pentru funcția de rector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Astăzi, 12 martie 2024, în intervalul orar 08:00-20:00, au loc alegerile academice pentru funcția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Sunt șase candidați în cursa pentru cea mai înaltă funcție din cadrul instituției.

Încep alegerile academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Astăzi, 12 martie 2024, în Sala Senatului, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, se vor desfășura alegerile academice pentru funcția de rector. Au drept la vot 787 de cadre didactice și de cercetare titulare în UAIC și 57 de reprezentați ai studenților în Consiliile facultăților și Senatul Universitar.

În perioada 26 februarie 2024 – 1 martie, cadrele didactice și-au depus candidaturile pentru cea mai înaltă funcție din instituție, cea de rector.  Astfel, sunt șase candidați, aceștia fiind prof. univ. dr. Tudor Luchian, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prof. univ. dr. Gabriel Claudiu Mursa, prof. univ. dr. Tudorel Toader, conf. univ. dr. Adrian Muraru și prof. univ. dr. Liviu-George Maha.

Dacă astăzi, 12 martie, nu se întrunește cvorumul legal, alegerile se reiau pe 15 martie. În data de 18 martie, este programat turul II, ședința de Senat pentru validarea rectorului fiind în perioada 19-25 martie. Până pe 26 martie, dosarul privind alegerea rectorului va fi finalizat și transmis către Ministerul de resort.

Sunt șase candidați pentru funcția de rector

Rectorul UAIC va fi desemnat prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul UAIC, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților.

Buletinele de vot sunt tipărite sub coordonarea BEC-UAIC. Pe acestea, candidații sunt înscriși în ordine alfabetică. Rezultatele alegerilor pentru funcția de rector se afișează în termen de maxim 24 de ore de la închiderea urmelor, ca rezultate provizorii, sub rezerva validării acestora de către Senat.

După încheierea votului, președintele BEC-UAIC, în prezența celorlalți membri, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate. Anularea se realizează prin aplicarea ștampilei „ANULAT” și consemnarea distinctă, în procesul-verbal, a numărului buletinelor de vot anulate. După aceste operațiuni, se procedează la deschiderea urnei. Președintele citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opțiunea votată și arată buletinul de vot celor prezenți. Pe formularul tipizat, elaborat de Biroul electoral, unul dintre membrii biroului, asistat de cel puțin încă un membru, consemnează opțiunea ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.

Fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de președinte, ajutat de ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, într-un pachet separat pentru fiecare candidat. Rezultatele alegerilor sunt validate dacă la vot au participat cel puțin două treimi dintre persoanele cu drept de vot din universitate. Este ales rector candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, obținând majoritatea simplă din numărul voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, se organizează un nou tur de scrutin pentru funcția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Publicație : Bună Ziua Iași și Ziarul de Iași

 Pregătire gratuită la anatomie pentru concursul de admitere la UMF Iași

Duminică, 17 martie 2024, în intervalul orar 12:30-14:30, în Amfiteatrul Mare de la Institutul de Anatomie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF), va avea loc un nou curs gratuit de anatomie, ținut de prof. univ. dr. Cristinel Stan.

Candidații la admiterea pentru UMF Iași pot participa la cursuri de pregătire gratuită

Candidații la concursul de admitere organizat de UMF Iași pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie au ocazia să participe duminică, 17 martie 2024, în limita locurilor disponibile (120 de persoane), la un nou curs gratuit de anatomie, ținut de prof. univ. dr. Cristinel Stan.

Vor fi aprofundate două capitole, țesuturi și sistemul osos, ale manualului „Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină”, Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.

Persoanele care doresc să participe trebuie să completeze următorul formular: https://formulare.umfiasi.ro/cursuri-anatomia-si-fiziologia-omului/. În momentul în care s-au ocupat cele 120 de locuri, aceste se dezactivează.

Dispare admiterea pe bază de test grilă la specializările cu durata de trei ani

Amintim faptul că metodologia concursului de admitere la UMF Iași, valabilă pentru cel organizat pentru programele de studii de licență în limba română, în anul universitar 2024-2025, vine cu schimbări majore.

Dispare admiterea pe bază de test grilă la specializările cu durata de trei ani, astfel că pentru programele de studiu de 180 de credite, respectiv Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Audiologie și protezare auditivă, Asistență de Farmacie, Radiologie și Imagistică, concursul de admitere se va organiza prin selecție pe bază de dosare.

Admiterea pe bază de test grilă rămâne la specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală și Bioinginerie. Pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a celor cu taxă în lei, pentru aceste specializări, concursul de admitere din Sesiunea Iulie constă în susținerea unei probe scrise, cu durata de trei ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere.

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului concursului de admitere.

Publicație : Bună Ziua Iași

La cantina UTI lucrează și studenți din Indonezia!

Viață de student este din ce în ce mai grea, din cauza scumpirilor. Inflația a făcut ca tinerii să nu mai poate să își vadă doar de învățat așa cum ar trebui, costurile pentru cazare și mâncare, elementele de bază practic, au crescut simțitor, așa ca tinerii caută soluții. Unii au reușit să se angajeze chiar în cadrul Universităților, cum ar fi la cantina. La Universitatea Tehnică din Iași joburile de la cantină pentru studenți sunt cele mai căutate și se dau ca „pâinea caldă”. Salariile avantajoase, programul flexibil și faptul ca sunt aproape de Universitate sunt avantajele care îi fac pe tineri să aplice.

Tinerii primesc lunar pentru munca depusă 1.400 de lei sub formă de bursa. Printre cei opt se numără și Adinda, masterandă la Facultatea Construcții de Mașini. Tânără este din Indonezia și spune ca părinții nu o pot, așa ca de o săptămână a început să lucreze la cantină. „Este un ajutor pentru mine, mai ales pentru că sunt student internațional, așa că bursa aceasta mă ajută să-mi cumpăr tot ce am nevoie, lunar. Am observat că totul este mai scump, dar bursa mă ajută să trec de această perioadă mai grea. Este minunat și ajută foarte mult programul flexibil, mai ales pe mine pentru că sunt în ultimul semestru, așa că pot ajunge la cursuri și aici, le pot face pe amândouă – să lucrez aici, dar să ajung și la toate activitățile de la facultate”, spune Adinda Haril, studentă la facultatea de Construcții de Mașini.

Studenții se ocupă de toate treburile din bucătărie, de la  curățat legume, debarasat mesele, spalat vasele și chiar fac curățenie.

Tot aici lucrează și Narcisa. Primul an de studenție s-a dovedit a fi mai greu financiar decât s-a așteptat. Tânăra, originară din Piatră Neamț, nu a stat pe gânduri și s-a înscris pentru unul dintre cele opt locuri de muncă de la cantina Universității. „Momentan, vreau să îmi iau un laptop din această bursă, să reușesc să strâng bani pentru a-mi lua un laptop mai bun pentru facultate, ca să pot avea tot ce-mi trebuie pe el. Chiria e 850 de lei, mai am și un frate mai mic și am zis să ajut și eu, să lucrez ca să-mi pot permite ceea ce-mi doresc”, spune Narcisa Iosif, studentă în primul an la m Facultatea de Inginerie Chimică.

Apropierea de facultatea, principalul avantaj, explică studenții, dar și programul flexibil îi bucură. Astfel cei 8 tineri s-au alăturat echipei de 25 de oameni care prepară masa zilnic pentru sute de persoane.

Prepară aici  peste 300 de porții de ciorbă și peste o mie de porții de mâncare servită ca fel doi, în fiecare zi, deci ajutorul este binevenit. „Dacă au ore, vin dimineața două ore, după-amiază mai vin încă două. Suntem  foarte mulțumiți de dânșii, toți sunt hărnicuți. Au nevoie de bănuții pe care îi câștigă aici, la o parte dintre ei, nu au părinții de unde să le trimită”, spune Valeria Roșca, bucătar șef la cantina UTI Iași.

Săptămânal, tinerii trebuie să adune un număr de 20 de ore de lucru, în funcție de cum le permite lor programul

 Publicație : Evenimentul