Schimbări radicale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Iată cine sunt noii prorectori și ce atribuții au aceștia: „Vom avea în vedere și activități creative”

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a prezentat, ieri, 15 aprilie 2024, Senatului UAIC echipa de prorectori pentru mandatul 2024-2029. Prorectoratele au fost reorganizate, a fost înființat unul nou, iar pe lista actuală de prorectori nu se regăsește niciunul dintre cei anteriori.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are o nouă echipă managerială

Ieri, 15 aprilie 2024, pentru Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost o zi importantă. Rectorul instituției, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a prezentat noua echipă managerială.

Astfel, prorectorii validați de Senatul UAIC sunt: conf. univ. dr. Ionuț Nistor pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal, prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe, prof. univ. dr. Ioana Maria Costea pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională, prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, prof. univ. dr. Adrian Iftene se va ocupa de dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale, iar conf. univ. dr. Lilian Niacșu se va ocupa de stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar.

Iată ce atribuții au noii prorectori ai UAIC

Prof. univ. dr. habil. Adrian Iftene are atribuții legate de informatizare, relația cu mediul economic, alumni și activitățile cu studenții.

„Atribuții noi, va fi mai mult de muncă, în comparație cu poziția de decan pe care o aveam, dar suntem obișnuiți cu munca, așa că ne pregătim pentru ceea ce urmează. Atribuțiile mele sunt legate de informatizare, relația cu mediul economic, alumni și activitățile cu studenții”, declară prof. univ. dr. habil. Adrian Iftene, prorector.

Conf. univ. dr. habil. Lilian Niacșu se ocupă, de mai bine de 12 ani, cu stațiunile de cercetare ale UAIC, iar noua funcție pe care o ocupă are strânsă legătură cu ceea ce a făcut până ieri, 15 aprilie 2024.

„Prorectoratul se ocupă cu stațiunile de cercetare ale UAIC, filialele și extensii. Fiecare prorectorat are mai multe atribuții, în cazul de față, este un prorectorat care a fost restructurat și care se ocupă exact cu ceea ce am punctat deja. Consider că este un domeniu de activitate extrem de important, eu, fiind geograf, iar în ultimii 12 ani m-am ocupat de stațiuni de cercetare, din diferite poziții. În momentul de față, este o suprapunere fericită a activității din ultimii ani”, spune conf. univ. dr. habil. Lilian Niacșu.

Conf. univ. dr. Ionuț Nistor a fost, până ieri, 15 aprilie 2024, director de departament la Facultatea de Istorie, iar de acum se ocupă cu activitatea didactică, formarea continuă și patrimoniul muzeal.

„Până ieri, am fost director de departament la Facultatea de Istorie și cele două funcții au foarte multe în comun pentru că ambele se ocupă de programe didactice, de state de funcții, de planuri de învățământ, deci există o anumită expertiză în acest domeniu. Acum, sunt la un alt nivel, pentru că manageriez întreaga universitate, nu doar facultatea, deci asta ar fi diferența față de ceea ce am făcut până acum. Este vorba de amplitudinea funcției, și nu de conținut, mai exact”, spune conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorector.

Prof. univ. dr. habil. Nicoleta Laura Popa a fost prodecanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, iar de ieri, 15 aprilie 2024, se ocupă cu relaţiile internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare ale UAIC.

„Până ieri, am fost prodecan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și gestionam activitățile de cercetare și de relații internaționale. Cumva sunt familiarizată, de multă vreme, cu relațiile internaționale, dar la nivelul facultății, în mod evident, la nivelul universității discutăm despre atribuții care privesc toate facultățile. Vom avea în vedere și activități creative în privința relațiilor internaționale, prin atragerea de profesori și cercetători străini cu care să intri în contact, mai ales studenții noștri, pentru că nu toți pot beneficia de mobilități, însă toți au nevoie de experiențe internaționale, pentru a-și fundamenta deciziile privind cariera, într-o lume care este globalizată”, declară prof. univ. dr. habil. Nicoleta Laura Popa, prorector.

Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu, prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu și prof. univ. dr. Ioana Maria Costea nu au putut fi contactați de reporterii  BZI.

Publicație : Bună Ziua Iași și Bună Ziua Iași și Evenimentul și Ziarul de Iași și Ziarul de Iași

Țările nordice și baltice au mai mulți absolvenți decât media UE

Țările din Europa unde populația are studii superioare sunt în special cele din regiunile nordice și baltice, iar femeile sunt, în general, cele mai educate. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Eurostat și citat de Euronews.

Conform sursei citate, în medie, aproape o treime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani din Uniunea Europeană au o diplomă de învățământ superior, inclusiv universități publice și private, colegii, institute de formare tehnică și școli profesionale.

Nivelul de educație variază, de asemenea, în funcție de vârstă și de sex.

Nivelurile educaționale sunt definite ca fiind scăzute (mai puțin de liceu), medii (liceu) sau înalte (studii universitare).

Clasificarea agenției europene de date Eurostat se bazează pe Clasificarea internațională standard a educației (ISCED) și se referă la:

 • Scăzut: învățământ preșcolar, primar și secundar inferior (nivelurile ISCED 0-2);
 • Mediu: învățământ secundar superior și post-secundar non-terțiar (nivelurile ISCED 3 și 4);
 • ridicat: învățământ terțiar (niveluri ISCED 5-8). Acesta include universități publice și private, colegii, institute de formare tehnică și școli profesionale.

În 2022, 31,8 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani din UE aveau un nivel de educație superior, variind de la 17,4 % în România la 49,8 % în Irlanda.

Țările nordice și baltice au mai mulți absolvenți decât media UE
Ponderea absolvenților de învățământ superior este mai mare decât media UE în țările nordice și baltice.

Suedia și Norvegia s-au clasat pe locurile trei și patru, cu peste 45% din absolvenții de învățământ terțiar (superior).

Din populația letonă, 44% au o diplomă de învățământ superior. Alte țări nordice și baltice au, de asemenea, ponderi mai mari decât media UE în ceea ce privește absolvenții de învățământ superior.

În Regatul Unit, 43,5% din populația cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani are studii superioare, ceea ce reprezintă o proporție peste cea a celor „patru mari” țări din UE. Franța (38,2%) are cea mai mare pondere dintre acestea, urmată de Spania (38%).

După România, Italia are cea mai mică pondere a absolvenților de studii superioare, de 18,5%. Această cifră este, de asemenea, ușor sub media UE în Germania (31,5%).

Publicație : Evenimentul și Ziarul de Iași

Ministerul Educației începe alegerea viitorilor membri CNATDCU, instituție lăsată prin Legea Deca-Iohannis fără rolul principal în analiza plagiatelor și transformată în Comisie coordonată ministerial / Selecția membrilor pentru mandatul 2024-2028 are loc în pline dispute privind standardele minimale pentru titluri academice

Ministerul Educației a lansat, luni, procedurile pentru desemnarea membrilor viitoarei Comisii Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – fostul CNATDCU transformat, prin Legea învățământului superior din 2023, din Consiliu autonom în Comisie coordonată de Minister. În următorul mandat (2024-2028), componența CNATDCU va cuprinde un reprezentant nominalizat de federațiile studențești, respectiv un reprezentant al sindicatelor din învățământul superior de stat.

Prin „apelul de candidaturi în vederea ocupării pozițiilor de membru CNATDCU”, sunt așteptate candidaturi pentru poziția de membru al comitetului de selecție al membrilor CNATDCU, precum și pentru cea de membru în comisiile CNATDCU, aplicații ce trebuie depuse pe platforma brainmap.ro. Calendarul de depunere a candidaturilor:

 • pentru calitatea de membru în comitetele de selecție: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) – 28.04.2024 (ora 23:59).
 • pentru calitatea de membru în comisiile CNATDCU: în perioada 15.04.2024 (ora 08:00) – 15.05.2024 (ora 23:59).

Prevederile privind alegerea membrilor CNATDCU, incluse în Legea învățământului superior 199/2023:

 • Art. 157: (1) Selecția membrilor se realizează în baza recomandărilor unui comitet de selecție pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, constituit prin ordin al ministrului educației din câte 3-5 persoane, inclusiv cu afilieri instituționale în afara României, la propunerea unor organizații și/sau organisme reprezentative pentru învățământul superior și cercetarea științifică din România.
 • (2) Instituțiile de învățământ superior și Academia Română pot face propuneri de membri în CNATDCU. Pentru a fi luate în considerare, propunerile trebuie asumate prin completarea unor aplicații individuale de către persoanele vizate.
 • (3) Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, analizează aplicațiile pentru calitatea de membru, încărcate pe platforma brainmap.ro, administrată de UEFISCDI, și înaintează Ministerului Educației lista cuprinzând propunerile pentru componența structurilor CNATDCU.
 • (4) Propunerile comitetelor de selecție sunt supuse consultării publice timp de 30 de zile.
 • (5) După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, se numesc membrii consiliului general și ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU, prin ordin al ministrului educației.
 • (6) Nu pot face parte din CNATDCU demnitari și membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice, la toate nivelurile.
 • (7) Prin ordin al ministrului educației, componența comisiilor de specialitate și a consiliului CNATDCU poate fi modificată în cazul apariției situațiilor de incompatibilitate, al unor demisii sau al absenței pe o perioadă mai mare de 6 luni, acordându-se prioritate nominalizărilor din lista de propuneri din etapa de selecție.

Ministerul Educației notează, în apelul său, că va publica lista celor înscriși pentru comitetele de selecție pe 28 aprilie, iar după finalizarea dezbaterii publice va fi emis ordinul de ministru cu componența acestora. Ulterior, aceste comitete vor analiza candidaturile persoanelor înscrise pentru a face parte din comisii, iar lista finală va fi aprobată tot prin ordin de ministru.

Anunțul Ministerului listează și atribuțiile principale ale CNATDCU, potrivit noii legislații, pe primul loc fiind menționată „propunerea unor standarde minimale naționale pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor, a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor”. Amintim că aceste propuneri au fost elaborate deja de CNATDCU, în versiunea sa de până acum (Consiliu), iar ele au produs o serie de critici ce au determinat prelungirea consultărilor publice. Inclusiv luni, 15 aprilie, o astfel de luare de poziție s-a făcut auzită din partea Facultății de Administrație și Management Public – ASE București.

Alte atribuții CNATDCU, în noua formulă, menționate de minister:

 • ”analizarea procedurilor de acordare a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor;
 • verificarea respectării standardelor minimale și a procedurilor administrative în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, precum și a acordării atestatului de abilitare;
 • pronunțarea asupra contestațiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor de etică universitară;
 • înaintarea unor propuneri către ministrul educației privind aplicarea sancțiunilor pentru abaterile de la normele de etică și deontologie universitară;
 • elaborarea unui raport anual înaintat Ministerului Educației privind activitatea desfășurată și propunerile de măsuri de îmbunătățire.”

Amintim că, prin noua Lege, CNATDCU devine un for secundar în analiza abaterilor de la etică de tipul tezelor de doctorat plagiate, activitatea în acest sens a actualului Consiliu fiind blocată din 2022, printr-o decizie a Curții Constituționale.

Cerințele minimale menționate pentru membrii CNATDCU, în anunțul Ministerului Educației: 

 • „experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale naționale pentru abilitarea în domeniu;
 • capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională;
 • să nu fie demnitari sau membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice (pentru mandatul 2024-2028, acest aspect este luat în calcul la toate nivelurile structurilor anterior menționate).”

Legea 199/2023 prevede, la Art. 154 alin (2), o serie de comisii naționale care funcționează „la nivelul Ministerului Educației”. Același articol prevede, între altele:

 • (7) Comisiile prevăzute la alin. (2) beneficiază de un secretariat tehnic care se constituie și funcționează prin ordin al ministrului educației. În cazul CNATDCU și CNEMU, în secretariatul tehnic este inclus și un consilier juridic, cu atribuții specifice exclusiv în acest sens. Bugetele acestor comisii, inclusiv ale registrelor de experți, sunt gestionate prin UEFISCDI și se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educației și UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.
 • (8) Membrii comisiilor naționale prevăzute la alin. (2) au un mandat de 4 ani.
 • (9) Activitatea comisiilor naționale prevăzute la alin. (2) este coordonată de direcția generală care gestionează învățământul superior din cadrul Ministerului Educației.

 Publicație : Edupedu