Facultatea de Biologie

Contact

Telefon/Fax: 0241 74 2940
Adresa: str. Nicolae Titulescu Nr. 163, loc. Agigea, Constanța, România
Website:  www.statiunea-agigea.uaic.ro

Director CS III dr.  Emanuel Ștefan BALTAG

Prezentare:

Staţiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea este situată la 10 km de municipiul Constanţa şi la 1 km de oraşul Eforie, fiind amplasată pe malul Mării Negre în apropiere de deschiderea Canalului Dunăre-Marea Neagră în mare şi lângă „zona liberă” din Portul Agigea (Constanţa Sud).

Înfiinţată în anul 1926 de eminentul zoolog, Prof. Dr. Ioan Borcea, staţiunea Biologică Marină a devenit, în timp, una dintre cele mai active şi dezvoltate staţiuni de la Marea Neagră şi o şcoală pentru biologia românească. Staţiunea de Cercetare are 3 clădiri, în care sunt amenajate un laborator de ecologie marină, un laborator de ornitologie, o sală de cursuri pentru studenți cu rețea de calculatoare, un Muzeu al Mării Negre, o bibliotecă de specialitate şi dormitoarele amenajate pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători, cu o capacitate de 114 locuri. Laboratoarele Stațiunii de cercetare sunt dotate cu echipamente de cercetare fiind utilizate în prezent atât de cercetători cât și de studenții ce își desfășoară aici studiile pentru programele de licență, master și doctorat. Dotările Stațiunii de cercetare sunt completate de ambarcațiunea marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” ce permite cercetarea ecosistemelor marine în toate tipurile de faciesuri. De asemenea, Staţiunea de Cercetare adăposteşte în incinta sa o arie naturală protejată, unică pentru România, „Dunele marine de la Agigea” (ROSCI0073).

Staţiunea de Cercetare este deschisă în tot timpul anului pentru studenţii şi cercetătorii care urmăresc anumite aspecte ale ecosistemelor marine şi terestre, iar în timpul verii funcţionează şi o cantină care poate pregăti masa pentru cca. 100 de persoane. În timpul anului se pot organiza la Agigea tabere studenţeşti, workshopuri, cursuri de vară, tabere de creaţie şi alte activităţi, în funcţie de solicitări.

Staţiunea Zoologică Marină de la Agigea a fost înfiinţată prin Înaltul Decret Regal nr. 810 din 1 martie 1926, al cărei prim director a fost numit, prin acelaşi Decret, profesorul Ioan Borcea. În anul 1970, când staţiunea era în perioada sa de glorie, a fost desfiinţată şi trecută în componenţa Institutului Român de Cercetări Marine din Constanţa, care a luat fiinţă prin unirea tuturor instituţiilor de cercetări marine de la litoralul românesc al Mării Negre. Colectivul de cercetători s-a destrămat iar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu a mai putut asigura studenţilor oportunitatea de a desfăşura practica în ecosistemele litoralului românesc al Mării Negre. În 1975, secţiile institutului care funcţionau la Agigea au fost transferate la Constanţa iar clădirile staţiunii au fost preluate de întreprinderile care au construit Canalul Dunăre – Marea Neagră. În acest context, rezervaţia de plante de dune marine, unică în Europa, a rămas timp de peste 20 de ani fără o administrare adecvată. Staţiunea Biologică Marină de la Agigea a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în baza ordinului de transfer nr. 4147 din 28 iunie 1990, încheiat între Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, în subordinea căruia se găsea Şantierul de Construcţii Hidrotehnice – Secţia de Exploatare şi Reparaţii Utilaj Naval, şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei. Oficial, redeschiderea Staţiunii a avut loc la 29 iunie 1991. Au fost încadraţi primii doi cercetători, care au început cercetări legate de flora şi fauna marină, colectivul dezvoltându-se în timp. Refacerea funcţionalităţii staţiunii s-a realizat cu mari eforturi din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; s-au reparat, repus în funcţiune şi amenajat clădirile din staţiune, astfel încât să se poată desfăşura practica studenţilor în condiţii optime. La 21 martie 2004, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a preluat custodia ariei naturale protejate „Dunele marine de la Agigea”.

Conducerea staţiunii a fost asigurată de către Prof. Dr. Gheorghe Mustaţă (1990 – 2008), Conf. univ. Dr. Victor Surugiu (2008-2011), Prof. Dr. Mircea Nicoară (din 2011-2018) și CS III Dr. Emanuel Ștefan BALTAG (2018-prezent).

În vederea ilustrării activităţii de cercetare desfăşurate la Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” Agigea, au fost selectate câteva elemente reprezentative pentru perioada de referinţă.

Proiecte în desfășurare:

Agigea Bird Observatory

Observatorul de Păsări Agigea este prima stație de studiu a migrației cu activitate permanentă din România.

Acest program a luat naștere prin colaborarea dintre Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea, Societatea Ornitologică Română / BirdLife România și Centrala Ornitologică Română.

Această Stație pentru Migrația Păsărilor își propune să dezvolte activitățile de cercetare conexe ornitologiei prin integrarea de studii în colaborare cu echipe de cercetare din România sau din străinătate. Obiectul de activitate al Stației de Inelare Agigea cuprinde:

Activități de cercetare-dezvoltare:

 1. Studiul migrației păsărilor la Marea Neagră
 2. Studiul influențelor climatice asupra migrației păsărilor
 3. Studii biometrice
 4. Studiul zoonozelor transportate de păsări
 5. Studii biochimice
 6. Studii ecotoxicologice
 7. Studii ornitologice și ecologice în general

Activități de educare – conștientizare:

 1. Pregătirea persoanelor interesate pentru activitățile aferente Stației de Inelare
 2. Pregătirea de persoane interesate în domeniul ornitologiei
 3. Formarea studenților la ciclurile de licență/master/doctorat
 4. Pregătirea de tineri cercetători în ornitologie și domeniile conexe
 5. Educarea publicului larg prin prelegeri, demonstrații sau articole online.

În cadrul Stațiunii de Inelare Agigea activează voluntar între 7 și 10 inelatori cu experiență din România și din străinătate. Aceștia sunt ajutați de voluntari care, în marea majoritate sunt instruiți și pregătiți în cadrul stației. Anual suntem ajutați de peste 50 de voluntari din România și din străinătate, cărora le mulțumim pentru dedicație și pentru efortul constant pe care îl depun în cadrul stațiunii noastre.

Proiecte aflate în derulare:

 Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea – cod 2,366

Număr contract de finanțare: 152393

Perioada: 2022 – 2023

Valoare: 6,455,518.37 lei

Calitate: partener, Beneficiar: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Finanțator: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

The e-InnoEdCO2 project

Ref. Nº. 2020-1-ES01-KA226-SCH-095765

Perioada: 2021-2023

Calitate: Partener

„ONE HEALTH e-learning school science” (e-InnoEduCO2) aparține programului Erasmus + 2020

Este condus de Consiliul Local din Outes, iar pilonul său de Pedagogie și Didactică este coordonat de Grupul de Cercetare de Pedagogie Socială și Educație pentru Mediu (SEPA-interea) al USC condus de profesorul de Pedagogie Socială José Antonio Caride.

Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)

Perioada: 2020-2023

Calitate: Beneficiar

Obiectivul general al proiectului este acela de a aduce contribuţii semnificative la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca instituţie publică de cercetare, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de CDI existente, orientate către monitorizarea şi analiza factorilor de mediu, precum şi prevenirea şi gestionarea durabilă a riscurilor de mediu, în vederea transferului de cunoştinţe în domenii prioritare de cercetare, de interes pentru agenţi economici sau comunităţi, unităţi administrativ teritoriale.

European Raptor Biomonitoring Facility (ERBFacility)

Număr contract de finanțare: CA16224

Perioada: 2017 – 2021

Valoare: anuală variabil în funcție de numărul de participanți

Calitate: partener, într-un consorțiu de 26 de țări din Europa

Finanțator: European Cooperation in Science & Technology (COST)

La acest proiect participă echipe de cercetare din 26 de țări și are ca scop îmbunătățirea modalităților de control, evaluare a riscului și avertizare timpurie în relație cu reglementarea substanțelor prioritare, a substanțelor fitosanitare, a produselor biocide, a produselor veterinare și a metalelor grele.

Studiile desfășurate în cadrul acestui proiect se desfășoară pe păsări răpitoare de zi și de noapte, aceste specii funcționând ca bioindicatori ai calității mediului înconjurător datorită poziției lor în vârful piramidelor trofice. Proiectul cuprinde 4 grupuri de lucru: WG1 – Analysis Arena (REACH priority substances); WG2 – Analysis Arena (PPPs, Biocides, NSAIDs); WG3 – Collections Arena; WG4 – Field Arena, ce vor documenta și elabora noile protocoale de biomonitorizare la nivel European, o bancă europeană de specimene, precum și un program european general acceptat de prelevare de probe. Toate acestea vor fi însoțite de: o bază de metadate a probelor; standarde armonizate și protocoale de analiză și eșantionare; cele mai bune practici de orientare pentru eșantionare; dovada conceptului de evaluare paneuropeană și de eșantionare armonizată. Rezultatele obținute vor fi puse la dispoziția European Chemicals Agency – ECHA (Agenţia Europeană pentru Produse Chimice) și European Food Safety Authority – EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), organisme europene ce s-au arătat direct interesate de acest proiect și s-au oferit să preia rezultatele pentru a le transpune în legislația Uniunii Europene.

Istoric proiecte:

Centrul de Practică și Studii Ornitologice – OrnitoCenter

Formarea de abilități practice în monitorizarea mediului cu ajutorul păsărilor

Număr contract de finanțare: CNFIS-FDI-2021-0408

Perioada: 2021

Valoare: 44000 lei

Calitate: Beneficiar

Finanțator: Fondul de dezvoltare instituţională (UEFISCDI)

Bird population from the largest reed-beds of the world

Număr contract de finanțare: 2020Q3

Perioada: 2021

Valoare: 4944 dolari

Calitate: Beneficiar

Finanțator: Wildlife Acoustics Scientific Product Grant

Centru local de informare turistică în comuna Agigea și proximități; dezvoltare marketing turistic

Număr contract de finanțare: C313011221400013

Perioada: 2012 – 2015

Valoare: 1.035.925 lei

Calitate: partener, coordonat de Primăria comunei Agigea

Finanțator: AFIR

 Dezvoltarea şi implementarea unor procedee moderne de monitoring integrat al comunităţilor epibentice asociate substratului dur de la litoralul românesc al Mării Negre

Număr contract de finanțare: PN-II-Idei-PCE, Cod 116,

Perioada: 2008 – 2011,

Valoare: 1.000.000 lei

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

NEANTHES Approche multidisciplinaire pour l’évaluation des impacts de la pollution chez deux espèces clés de la Mer Noire, proiect de cooperare bilaterală Brâncuşi

Număr contract de finanțare: 14906K

Perioada: 2007 – 2008

Valoare: variabilă

Calitate: partener, cu Institutul de Biologie şi Ecologie Acvatică a Universităţii Catolice de Vest din Angers (Franţa)

Finanțator: MCT în cadrul Programului de Acţiuni Integrate (PAI) Brâncuşi

Structura şi dinamica stocului de Rapana venosa din sectorul românesc al Mării Negre; caracterizarea creşterii, productivităţii şi diversităţii genetice a acestei specii

Număr contract de finanțare: AC67

Perioada: 2006 – 2008

Valoare: 270 000 lei

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Funcţionarea ecosistemului din Rezervaţia Marină 2 Mai Vama Veche: relaţiile ecologice dintre crustaceele decapode şi unele specii de moluşte

Număr contract de finanțare: TD458

Perioada: 2006 – 2007

Valoare: 40 000 lei

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Fundamentarea ecologică a utilizării polichetelor pentru diagnoza calităţii apei şi sedimentelor de la litoralul românesc al Mării Negre

Număr contract de finanțare: AT164

Perioada: 2005 – 2006

Valoare: 185.000 lei

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Evaluarea nivelului de eutrofizare a apelor costiere de la litoralul românesc al Mării Negre pe baza studiului comunităţilor de polichete

Număr contract de finanțare: AT640

Perioada: 2003 – 2004

Valoare: –

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Cercetări privind impactul unor izotopi radioactivi şi metale grele asupra biodiversităţii ecosistemelor şi a structurilor morfologice, citologice, genetice şi biochimice ale organismelor acvatice din Canalul Dunăre Marea Neagră

Număr contract de finanțare: M.C.T. nr. 6186, tema B3

Perioada: 2000 – 2003

Valoare: –

Calitate: coordonator

Finanțator: Orizont 2000

Efectul impactului antropic asupra biodiversităţii din ecosistemele litorale ale Mării Negre de pe coastele României

Număr contract de finanțare: A5

Perioada: 2000 – 2002

Valoare: –

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Identificarea, extracţia şi purificarea unor substanţe biologic active din biomasa oferită de Artemia salina din Lacul Techirghiol

Număr contract de finanțare: 448B1

Perioada: 1999 – 2001

Valoare: 13 800 lei

Calitate: coordonator

Finanțator: CNCSIS

Cercetări privind existenţa şi concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanţurilor trofice caracteristice biocenozelor Mării Negre din zona Agigea – Eforie Nord

Număr contract de finanțare: 7011, 20/1444

Perioada: 1997 – 1999

Valoare: 7500lei

Calitate: coordonator

Finanțator: Ministerul Învățământului

Galerie Foto