Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul UAIC  

Anexa 1 Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării finale a studiilor postdoctorale de cercetare avansată

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată (aprobat în ședința Senatului din data de 14 februarie 2019)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată (aprobat în ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020)

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată

Contract de studii în cadrul programelor postoctorale de cercetare avansată