Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționează  produse IT (tablete și laptopuri)  

–  prin procedura „Cerere de oferte”- conform cerințelor și termenelor de depunere a ofertelor detaliate în invitația de participare și în formularul  de specificații tehnice, atașate  mai jos.

Invitatie de participare pt ach de produse IT -in cadrul proiectului ROSE CREDD -AG 157

Produsele sunt necesare în cadrul  Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Titlul subproiectului: Centrul de resurse și dezvoltare în domeniile psihologie și educație – CREDD”  Acord grant 157/SGU/NC/II/10.09.2019.

Oferta va fi întocmită conform formularului  ” Termeni şi Condiţii de Livrareși va fi însoțită de documentul de calificare solicitat (copie a Certificatului Constatator eliberat în  2018 sau  2019 de Oficiul Național  al Registrului Comerțului,  din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea produselor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție).

Termeni si conditii de livrare -formular ce va fi completat de ofertanti

Data limită pentru primirea ofertelor: 05.03.2020, inclusiv.

Orice ofertă primită după termenul limită, menționat mai sus, va fi respinsă.