Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020-2024

Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020-2024 pentru funcțiile și structurile de conducere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Anexa I)

Componența Biroului Electoral Central (HS nr.28/28.11.2019  și  HS nr.6/31.10.2019)

Componenţa Biroului Electoral Central al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor şi funcţiilor de conducere academică, pentru mandatul 2020 – 2024:

Preşedinte:

  • Lector. univ. dr. Olga Andreea Urda

Locţiitorul Preşedintelui:

  • Conf. univ. dr. Irina Bilan

Membri:

  • Lector univ. dr. Ioana Aurelia Gorodea
  • Lector univ. dr. Andrei Panu
  • Lect. univ. dr. Irina Crumpei – Tanasă
  • Stud. drd. Tudor Mugurel Aursulesei
  • Stud. drd. Costel Marian Dalban

Membri supleanţi:

  • Lect. univ. dr. Ancuţa Elena Franţ
  • Lect. univ. dr. Sorin Mocanu
  • Stud. drd. Sergiu –Adi Loghin

Componența Comisiei de Contestații