Metodologia de organizare a referendumului la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2028

Calendarul referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2024-2028

Data şi locul de desfășurare a referendumului: 11 iulie 2023, Sala Senatului, în intervalul orar 8.00 – 20.00

Componenţa Biroului Electoral al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:

Președinte: Lect. univ. dr. Olga Andreea URDA

Locțiitorul Președintelui: Conf.  univ. dr. Irina BILAN

Membri:

 • Lect. univ. dr. Anca – Maria NICA
 • Lect. univ. dr. Ovidiu AVĂDĂNEI
 • Asist. univ. dr. Andrei CUZUB
 • Stud. Iustin – Gheorghe JALABOI
 • Stud. Andrei – Alexandru SOLOMON

Membri supleanți:

 • Asist. univ. dr. Lucian – Mihael BĂLĂNUȚĂ
 • Lect. univ. dr. Ionuț ONOSE
 • Stud. Andreea Diana CRĂCIUN

Hotărârea Senatului Nr. 3 din data de 25.05.2023 – Numărul birourilor secțiilor de votare și locul organizării Referendumului

Hotărârea Senatului Nr. 34 din data de 25.05.2023 – Componența Biroului Electoral al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Liste de vot provizorii (20.06.2023)

Lista cadrelor didactice și de cercetare titulare

Lista studenților reprezentanți în Senatul universitar și în Consiliile facultăților

IMPORTANT!!!

 • Se pot formula contestații împotriva listelor de vot în perioada 21-22.06.2023.
 • Contestațiile se depun la Biroul Electoral care a întocmit listele electorale, conform art. 8, alin. (4) din cadrul Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024 – 2028.

Liste de vot definitive (26.06.2023)

Lista cadrelor didactice și de cercetare titulare

Lista studenților reprezentanți în Senatul universitar și în Consiliile facultăților

Prezența la vot – 11 iulie 2023

 • la ora 20.00 prezența la vot a fost de 376 alegători, reprezentând 44,7% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 17.00 prezența la vot a fost de 333 alegători, reprezentând 39,5% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 14.00 prezența la vot a fost de 280 alegători, reprezentând 33,2% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 11.00 prezența la vot a fost de 114 alegători, reprezentând 13,5% dintre membrii comunității academice cu drept de vot.

Hotărârea Senatului Nr. 3 din data de 13.07.2023 – Reluarea procesului electoral la data de 19 iulie 2023

Data şi locul de desfășurare a turului II al referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2028: 19 iulie 2023, Sala Senatului, în intervalul orar 8.00 – 20.00

Prezența la vot – 19 iulie 2023

 • la ora 20.00 prezența la vot a fost de 310 alegători, reprezentând 36,8% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 17.00 prezența la vot a fost de 277 alegători, reprezentând 32,9 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 14.00 prezența la vot a fost de 221 alegători, reprezentând 26,3 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 11.00 prezența la vot a fost de 118 alegători, reprezentând 14 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot.

Hotărârea Senatului nr. 2  din data de 21.07.2023 privind validarea turului II al Referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2028