acthoriz-logo

”Acțiuni transnaționale de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE ORIZONT 2020 – actHORIZ”

Obiectivul proiectului

Creșterea cooperării între România și Regatul Norvegia prin acțiuni comune de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT  2020.

Beneficiar proiect: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Grup țintă: personalul din organizațiile de cercetare din Regiunea de NE

Activitățile proiectului:

1.Organizarea și derularea la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„ din Iași a 2 seminarii regionale în domeniul managementului proiectelor Orizont 2020  (A2)

Seminarul 1. „Cum să scrii un proiect Orizont 2020 de succes”
10-11 octombrie 2016 în Sala Senatului, corp A, etaj 2, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„ din Iași  Fisa inscriere seminar.doc

Programul seminarului.pdf

Seminarul 2. „Administrarea unui proiect Orizont 2020” 
12-13 octombrie 2016 în Sala Senatului, corp A, etaj 2, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza„ din Iași  Fisa inscriere seminar.doc

Programul seminarului.pdf

2. Organizarea și derularea unei vizite de schimb de experiență la Universitatea Bergen  (A3)

2.1. Raportul vizitei de lucru

2.2. Intalnire cu echipa BOA

3. Managementul proiectului  (A1)

4. Activități de informare și publicitate (A4)

Rezultate:

  • creșterea competențelor în scrierea de proiecte Orizont 2020 competitive
  • creșterea competențelor în administrarea de proiecte Orizont 2020
  • profesionalizarea personalului implicat în derularea proiectelor Orizont 2020

Prezentari ale Seminarului:

Prezentare Proiect.pdf

 Writing_a_Competitive_Proposal.pdf

 Management_ Horizon 2020 project.pdf

 MSCA_presentation.pdf

Partner proiect

Universitatea Bergen, Norvegia

Finanțare prin

Fondul Bilateral la Nivel Național – Măsura II: Priorități generale și orizontale din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014

http://www.eeagrants.ro/

Contract grant nr.  51716/06.07.2016

Perioada de implementare: iulie 2016 – decembrie 2016

Valoare totala grant: 52115,20 lei