Concurs pentru ocuparea funcției de Decan


Concurs pentru funcțiile de Director General al Institutului de Cercetări Interdisciplinare și de Directori ai Centrelor de Cercetare RAMTECH și ARHEOINVEST


Concurs pentru funcțiile de Director al Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar și Director al Departamentului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă


Alegeri pentru funcția de Rector al UAIC

Rezultate:

Rezultatele votului din turul al II-lea pentru funcția de Rector sunt următoarele:

 • Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA – 487 de voturi;
 • Prof. univ. dr. Tudorel TOADER – 233 de voturi.

Voturi nule – 19;

Voturi albe – 2;

Total voturi exprimate: 741

Alegerile vor fi validate în ședința Senatului UAIC din data de 22 martie 2024.

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului din turul al II-lea al alegerilor pentru funcţia de rector, din data de 18.03.2024, organizate la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Turul II: Proces -verbal privind alegerea pentru funcția de Rector conform Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2024-2029

Prezența la vot:

 • la ora 20.00 prezența la vot a fost de 741 de alegători, reprezentând 87.7 % din totalul membrilor comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 17.00 prezența la vot a fost de 676 alegători, reprezentând 80.0 % din totalul membrilor comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 14.00 prezența la vot a fost de 508 alegători, reprezentând 60.1% din totalul membrilor comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 11.00 prezența la vot a fost de 248 de alegători, reprezentând 29.3% din totalul membrilor comunității academice cu drept de vot.

Proces-verbal încheiat la data de 18.03.2024 în şedința Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, numit de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Hotărârea Senatului nr. 4 din 16.11.2023 s-a întrunit în ședința din data de 18.03.2024, la ora 07.00.

La ședința Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi din data de 18.03.2024. au fost prezenţi 7 din cei 7 membri ai biroului.

Membrii prezenți s-au întrunit și au luat act de demisia doamnei Președinte a BEC-UAIC, doamna Lector univ. dr. Olga Andreea Urda.

Membrii BEC-UAIC au luat act de suplinirea postului vacant de membru al BEC-UAIC prin intermediul membrului supleant, Lector univ. dr. Lucian Mihael Bălănuță, care are pregătire juridică, studii de licență și master.

Membrii Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au constatat că Biroul Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi funcționează în completă legalitate și în formulă completă, fiind îndeplinită condiția prevăzută de  art. 6, alin. (1), conform căreia unul dintre cele cinci cadre didactice membrii ai BEC-UAIC trebuie să aibă în mod obligatoriu pregătire juridică.

Membrii Biroului Electoral Central au supus la vot alegerea Președintelui BEC UAIC și a locțiitorului acestuia.

Membrii BEC au ales în unanimitate (7 voturi „pentru”) pe doamna Conf. univ. dr. Irina Bilan în calitate de Președinte al BEC-UAIC și tot cu unanimitate de voturi (7 voturi „pentru”) pe domnul Lector. univ. dr. Ovidiu Avădănei în calitate de Locțiitor al Președintelui.

Informare privind desfăşurarea turului II al votului de alegere a Rectorului – 18 martie 2024

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va organiza luni, 18 martie 2024, între orele 08:00-20:00, turul II al alegerilor pentru rectorul UAIC, mandatul 2024-2029. Votul se va desfăşura în Sala Senatului.

Rezultate:

 • Prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN – 44 voturi;
 • Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – 128 de voturi;
 • Prof. univ. dr. Gabriel Claudiu MURSA – 122 voturi;
 • Prof. univ. dr. Tudorel TOADER – 190 de voturi;
 • Conf. univ. dr. Adrian MURARU – 15 voturi;
 • Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA – 222 voturi.

Pentru turul al II-lea s-au calificat Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA şi Prof. univ. dr. Tudorel TOADER.

Prezența la vot:

 • la ora 20.00 prezența la vot este de 733 de alegători, reprezentând 86,8% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 17.00 prezența la vot este de 675 de alegători, reprezentând 79,9 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 14.00 prezența la vot este de 496 de alegători, reprezentând 58,7 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
 • la ora 11.00 prezența la vot este de 269 de alegători, reprezentând 31,8 % dintre membrii comunității academice cu drept de vot.

Dosarele de candidatură pentru funcția de Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2024-2029 (în ordinea înregistrării candidaturilor):


Alegeri pentru funcția de Președinte al Senatului UAIC

Joi, 22 februarie 2024, în cadrul ședinței Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au avut loc alegerile pentru funcția de președinte al Senatului UAIC pentru mandatul din perioada 2024 – 2029.

În urma votului membrilor Senatului UAIC, a fost reales în funcția de președinte al Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, cu 61 de voturi pentru (65 de persoane prezente, 4 voturi nule).

Candidați la funcția de Președinte al Senatului UAIC pentru mandatul 2024 – 2029, alegeri 22 februarie 2024:


 Alegeri pentru desemnarea membrilor Senatului UAIC, mandatul 2024-2029

Hotărârea Senatului UAIC nr. 2/15.02.2023 privind validarea alegerii membrilor Senatului Universitar, cadre didactice și de cercetare din partea facultăților și a Institutului de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

(lista membrilor Senatului – personal didactic și de cercetare)

Hotărârea Senatului UAIC nr. 3/15.02.2023 privind validarea alegerii reprezentanților studenților în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

(lista membrilor Senatului – studenți)

 • Rezultatele provizorii ale alegerilor pentru componența noului Senat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub rezerva validării acestora de către Senatul UAIC, pot fi consultate aici.
 • Prezența la vot:
  • la ora 20.00 prezența la vot este de 564 alegători, reprezentând 72,8% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
  • la ora 17.00 prezența la vot este de 518 alegători, reprezentând 67% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
  • la ora 14.00 prezența la vot este de 401 alegători, reprezentând 51,8% dintre membrii comunității academice cu drept de vot;
  • la ora 11.00 prezența la vot este de 175 de alegători, reprezentând 22,6% dintre membrii comunității academice cu drept de vot.

Informații generale