Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin Procedura Simplificata Proprie: Servicii de formare si perfectionare profesionala cu tematica– Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Performante si managementul riscului, conform prevederilor OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice conform specificatiilor tehnice si termenelor de depunere a ofertelor detaliate in Invitatia de participare atasata si in caietul de sarcini :

Invitatie de participare

Caiet de Sarcini