Publicaţii ştiinţifice

Publicaţii ştiinţifice 2017-05-09T14:10:30+00:00

Revistele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA II A. BIOLOGIE VEGETALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_vegetala/analeVEG.html
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6258
Redactor-şef: Prof.dr. Toma CONSTANTIN
Cod CNCSIS al revistei: 90
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut:Tom 61 , Nr. 1/2015
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, Ulrichs web, Worldcat, CABI

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA)-GENETICA SI BIOLOGIE MOLECULARA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/anale_gbm_index.html
BDI: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571
Redactor-şef: Prof.dr. Vlad ARTENIE
Cod CNCSIS al revistei: 151
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom 61, Nr. 1/2016
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, Google Scholar

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA I. BIOLOGIE ANIMALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
BDI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-581x
Redactor-şef: Prof.dr. Gheorghe MUSTAŢĂ
Cod CNCSIS al revistei: 612
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom 61, Nr. 1/2015
Baze de date în care e inclusă revista: Thomson Reuters, Master Journal List, Index Copernicus

Eastern Journal of European Studies

ISSN ediţia print: 2068-651X, ISSN ediţia on-line edition: 2068-6633
http://ejes.uaic.ro/
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Volum 6, nr.2/2015
Baze de date în care e inclusă revista: DOAJ; EBSCO; Emerging Sources Citation Index (ESCI by Thomson Reuters); IndexCopernicus; Open J Gate; RePEc

Europa Strategică
ISSN 2068 – 4606
http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: 10/2014 serie  întreruptă

CES Working Papers
ISSN 2067 – 7693
http://www.ceswp.uaic.ro/index.htm
Redactor-şef: Lect. dr. Liviu Maha
Ultimul număr apărut:Volum 8, nr.1/2016

EURINT

cse.uaic.ro/eurint/proceedings/
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriela Carmen PASCARIU
DOAJ, RePEc, Thomson Reuters (doar volum 1)

ACTA CHEMICA IASI (titlul anterior: ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, SERIA CHIMIE) http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html
BDIhttp://www.degruyter.com/view/j/achi
Redactor-şef: Prof.dr. Aurel Pui
Cod CNCSIS al revistei: 473
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Vol23, nr.2/2015
ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, STIINTE JURIDICE

http://laws.uaic.ro/anale_stiintifice.html
Redactor-şef: Prof.dr. Tudorel TOADER
Cod CNCSIS al revistei: 194
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Anale UAIC, Tomul LXII, Ştiinţe Juridice, 2016, Nr. I/2016

SCIENTIFIC ANNALS OF ECONOMICS AND BUSINESS (formerly Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Ştiinţe economice / Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences)

http://saeb.feaa.uaic.ro
BDI http://scopus.com
Redactor-şef: Prof.dr. Ovidiu STOICA
Cod CNCSIS al revistei: 140
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Vol. 63(2)/2016
Baze de date în care e inclusă:Scopus, Ebsco, EconLit, Rep Ec, Cabell’s, DOAJ, CEEOL

MANAGEMENT INTERCULTURAL

http://mi.bxb.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Dumitru ZAIŢ
Cod CNCSIS al revistei: 94
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Volumul XVIII, Numărul 35 / 2016

REVIEW OF ECONOMIC AND BUSINESS STUDIES

http://www.rebs.ro/
BDI: http://ideas.repec.org/s/aic/revebs.html
Redactor-şef: Prof.dr. Ion POHOAŢĂ
Cod CNCSIS al revistei: 188
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: 17 REBS, Volume IX, Issue 1/2016

SPORT SI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe

http://www.sportsisocietate.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com
Redactor-şef: Conf. dr. Adrian COJOCARIU
Cod CNCSIS al revistei: 121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut:vol 15, nr.2/2015
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus  (2012): 5.15 points;

REVISTA STIINTIFICA V. ADAMACHI SERIE NOUA

http://vadamachi.faculty.ro/
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Cod CNCSIS al revistei: 344
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: 22/2015

Journal of ADVANCED Research in Physics

http://stoner.phys.uaic.ro/jarp/index.php/jarp
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Ultimul număr apărut: Vol.6, nr.1/2016

CULTURA. REVISTA INTERNATIONALA DE FILOSOFIA CULTURII SI AXIOLOGIE

http://www.pdcnet.org/cultura
Redactor-şef: Prof. dr. Nicolae RÂMBU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0062
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A
Ultimul număr apărut: Volumul 13,nr.1/2016

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA

http://www.rcis.ro/
Redactor-şef: Conf.dr. Stefan COJOCARU
Cod CNCSIS al revistei: 657
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A
Ultimul număr apărut: 53/2016/IUNIE

ARGUMENTUM.CAIETELE SEMINARULUI DE LOGISTICA DISCURSIVA, TEORIA ARGUMENTARII SI RETORICA

http://fssp.uaic.ro/argumentum/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5065
Redactor-şef: Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU
Cod CNCSIS al revistei: 246
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volumul 14, nr.1/2016

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECŢIUNEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=sociologiesiasistentasociala&chapter=Desprenoi&lang=ro&worksession=
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Cod CNCSIS al revistei: 1007
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volumul 9, nr.1/2016

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ

http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala/
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Ultimul număr apărut: Volumul6, nr.1/2016

HERMENEIA. REVISTA DE STUDII SI CERCETARI HERMENEUTICE

http://hermeneia.ro/
Editor: Prof.dr. Petru BEJAN
Cod CNCSIS al revistei: 249
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 15, nr.1/2015

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA FILOSOFIE

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/filosofie
Redactor-şef: Conf.dr. George BONDOR
Cod CNCSIS al revistei: 417
Ultima evaluare: 2009
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut:Volumul 59, nr.1/2012

AGATHOS. Revistă internațională de științe umaniste și sociale

http://www.agathos-international-review.com/current.html
Redactor şef: Prof. dr. Carmen COZMA
Ultimul număr apărut: Volumul 7, nr.1/2016

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii
Redactor-şef: Lect.dr. Ioan Alexandru Grădinaru
Ultimul număr apărut: Volumul 8, nr.1/2015

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE POLITICE

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintepolitice
http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=stiintepolitice&lang=ro&worksession=
Redactor-şef: Conf.dr. Virgil STOICA
Ultimul număr apărut: Volumul 10, nr.1/2015

META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY

http://www.metajournal.org/display_page.php?title=home
Redactor-şef: Prof.dr. Ştefan AFLOROAEI, Prof.dr. Corneliu BÎLBĂ, Conf.dr. George BONDOR
Ultimul număr apărut: Volumul 8, nr.1/2016

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. GEOGRAFIE

ISSN: 1223-5334
http://www.geo.uaic.ro/analegeo/romana/index.htm
Redactor-şef: Prof.dr.Ionel MUNTELE
Cod CNCSIS al revistei: 159
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Nr.1/2015

FACTORI SI PROCESE PEDOGENETICE DIN ZONA TEMPERATA

http://factori.soilscience.ro/index.php/fspdzt/about/index
Redactor-şef: Prof.dr. Constantin Viorel RUSU
Cod CNCSIS al revistei: 161
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut : 1/2014

LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC DIMITRIE CANTEMIR

http://www.geo.uaic.ro/cantemir/2011/revista/indexl/indexl.php
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu IAȚU
Cod CNCSIS al revistei: 160
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

http://pesd.ro/index.html
Redactor-şef: Prof.dr. Liviu APOSTOL
Cod CNCSIS al revistei: 876
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Ultimul număr apărut: Volume 10, no.1/ 2016

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII A I CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). GEOLOGIE

http://geology.uaic.ro

Redactor-şef: Prof.dr. Dan STUMBEA
Cod CNCSIS al revistei: 272
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Nr. 2/2016

 

 

JOURNAL OF PLANT DEVELOPMENT – GRADINA BOTANICĂ ANASTASIE FATU IASI

http://www.plant-journal.uaic.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4750
Redactor-şef: Prof.dr. Cătălin TĂNASE
Cod CNCSIS al revistei: 210
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: nr.22/2015
Baze de date în care e inclusă revista:EBSCO, CABI, Index Copernicus, CSA ProQuest, AGRICOLA (USDA NAL Catalog), Ulrich’s International Periodicals Directory, DOAJ, Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals, Electronic Journals Library (EZB), Smithsonian Institution Libraries, Georgetown Library, Open J-Gate, HELKA – Catalog of Libraries of Helsinki University, JournalSeek, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, Academic Journals Database, AGRIS (FAO Agricultural Database), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), UIF (Universal Impact Factor) UI Factor – 0,9031 (2012), CiteFactor – Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services – SINDEXS, EVISA, ESJIndex – Eurasian Scientific Journal Index, WorldWideScience

SCIENTIFIC ANNALS OF COMPUTER SCIENCE, ISSN 1843 – 8121

http://www.info.uaic.ro/Annals/
BDI: http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/journals/search/?an=00006247
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriel CIOBANU
Cod CNCSIS al revistei: 115
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 25, 2/2015
Baze de date in care e inclusă revista: Thomson Reuters Master Journal  List, SCImago, SCOPUS,  DBLP, Index Copernicus, EBSCO, MathSciNet, ZentralBlatt.

STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA

http://cisa.uaic.ro/saa/saa.htm
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4590
Redactor-şef: Prof.dr. Lucretiu BIRLIBA
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0142
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: XXI, 2/2015

CLASSICA ET CHRISTIANA

Anuar al Centrul de Studii Clasice si Crestine
http://history.uaic.ro/cercetare/publicatii/classica/
Redactor-şef: Prof.dr. Nelu ZUGRAVU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0141
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: X/2015

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI – SERIE NOUA ISTORIE

http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/arhiva-asui-serie-noua/
Redactor-şef: Prof.dr. Laurențiu RĂDVAN
Cod CNCSIS al revistei: 250
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: LXI/2015

MEDIEVAL AND EARLY MODERN STUDIES FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE

http://www.journals.indexcopernicus.com/Medieval+and+Early+Modern+Studies+for+Central+and+Eastern+Europe,p9348,3.html
Redactor-şef:Conf.dr.Liviu PILAT
Ultimul număr apărut: VI-VII/2014-2015

ROMANIAN JOURNAL FOR MODERN HISTORY

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=503
Redactor-şef:CS.dr.Mircea-Cristian GHENEA
Ultimul număr apărut: VI,2/2015

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS

http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/index.html
BDI: http://www.fabula.org/actualites/masques-revue-acta-iassyensia-comparationis_42761.php
Facultatea: Litere
Redactor-şef: Prof.dr. Mihaela CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Cod CNCSIS al revistei: 822
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B+
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA DIN IASI, LIMBI SI LITERATURI STRAINE

http://media.lit.uaic.ro/anale/limbi_straine/
Facultatea: Litere
Redactor-şef: Prof.dr. Iulian POPESCU
Cod CNCSIS al revistei: 208
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*:

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. LITERATURA

http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Analele.html
Facultatea: Litere
Redactor-şef: Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU
Cod CNCSIS al revistei: 69
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECTIUNEA III E LINGVISTICA

Din 2007: categoria C în evaluarea ERIH
Facultatea: Litere
Redactor-şef: Conf. dr. Ana Maria MINUŢ
Cod CNCSIS al revistei: 70
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

STUDII DE SLAVISTICA

Facultatea: Litere
Redactor-şef: Prof.dr. Livia COTORCEA
Cod CNCSIS al revistei: 207
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

 

LINGUACULTURE

Facultatea: Litere
Redactor-şef: Prof.dr. Rodica DIMITRIU

Website:

INDEX/BDI: Baidu Scholar;CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes;CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC;DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases);EBSCO Discovery Service;Genamics JournalSeek;JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); MLA International Bibliography;ProQuest (relevant databases); Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb;WorldCat (OCLC)

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA – IASI.SERIE NOUA MATEMATICA

http://www.math.uaic.ro/~annalsmath/
Redactor-şef: Conf.dr. Claudiu VOLF
Cod CNCSIS al revistei: 61
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCSIS: A (2008-2014)
Ultimul număr apărut: Fasc. 1- Tomul LXII/2016

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). STIINTELE EDUCATIEI

http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm
Redactor-şef: Prof.dr. Teodor COZMA
Cod CNCSIS al revistei: 60
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: nr.19/2015
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Cabell’s Directories

PSIHOLOGIA SOCIALA. BULETINUL LABORATORULUI PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL

http://www.psih.uaic.ro/~revpsihsoc/
Redactor-şef: Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu
Cod CNCSIS al revistei: 100
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: nr.36/2015
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, ProQuest, EBSCO

ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII AL.I.CUZA IAŞI – SECŢIUNEA PSIHOLOGIE

http://anale.psih.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu Eugen HAVÂRNEANU
Cod CNCSIS al revistei: 165
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 24, nr.2 /2015
Baze de date în care e inclusă revista: C.E.E.O.L, EBSCO, Cabell’s Directories, Index Copernicus, ProQuest

ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ORTODOXA

http://analeteologie-iasi.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Nicoleta Melniciuc Puica
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2012_0186
Ultima evaluare: 2012
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: nr.15, nr.1/2015

ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Facultatea: Teologie Romano-Catolică
Prof.dr. Emil DUMEA

Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science – JIRRS e-Journal al CCI-RFS – Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă

http://www.jirrs.org/ – revista și colectivul este în reorganizare
Redactor-şef: Prof.dr. Pr. Gheorghe POPA

* UEFISCDI / CNCS a desfăşurat în 2011 o evaluare a revistelor şi editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste.
Editura Universităţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi a obţinut categoria B pentru 9 domenii CNCS:

  • Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară.
  • Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie.
  • Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală.
  • Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigilografie.
  • Istoria artelor şi arhitectura. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural.
  • Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.
  • Limba şi literatura română.
  • Limbi şi literaturi străine.
  • Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică.
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE

http://www.ijcs.uaic.ro/
Publicat de: Arheoinvest – Interdisciplinary Platform
Redactor-şef: Prof.dr. Ion SANDU
Cod CNCSIS al revistei: SCOPUS-E-MAIL-16-01-2012
Ultima evaluare CNCSIS: 2012
Categoria CNCS: B (Scopus)
Ultimul număr apărut:Volume 7, Issue 2/2016