Publicaţii ştiinţifice

Publicaţii ştiinţifice2018-04-17T09:21:06+00:00

Revistele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA II A. BIOLOGIE VEGETALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_vegetala/analeVEG.html
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6258
Redactor-şef: Prof.dr. Toma CONSTANTIN
Cod CNCSIS al revistei: 90
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr.1&2/2017
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs web, Worldcat, CABI.

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA)-GENETICA SI BIOLOGIE MOLECULARA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/anale_gbm_index.html

http://www.gbm.bio.uaic.ro/index.php/gbm/issue/view/41
BDI: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571
Redactor-şef: Prof.dr. Vlad ARTENIE
Cod CNCSIS al revistei: 151
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Fascicula 4/2017
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar.

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA I. BIOLOGIE ANIMALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
BDI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-581x
Redactor-şef: Prof.dr. Gheorghe MUSTAŢĂ