Publicaţii ştiinţifice

Publicaţii ştiinţifice 2018-04-17T09:21:06+00:00

Revistele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA II A. BIOLOGIE VEGETALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_vegetala/analeVEG.html
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6258
Redactor-şef: Prof.dr. Toma CONSTANTIN
Cod CNCSIS al revistei: 90
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 63, Nr.1&2/2017
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, Ulrichs web, Worldcat, CABI.

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA)-GENETICA SI BIOLOGIE MOLECULARA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_biochimie/anale_gbm_index.html

http://www.gbm.bio.uaic.ro/index.php/gbm/issue/view/41
BDI: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1582-3571
Redactor-şef: Prof.dr. Vlad ARTENIE
Cod CNCSIS al revistei: 151
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Fascicula 4/2017
Baze de date în care e inclusă revista: ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar.

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA), SECTIUNEA I. BIOLOGIE ANIMALA

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/anale_zoo_index.html
BDI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1224-581x
Redactor-şef: Prof.dr. Gheorghe MUSTAŢĂ
Cod CNCSIS al revistei: 612
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Fascicula 1/ 2017 (in lucru)
Baze de date în care e inclusă revista: Zoological Record, Index Copernicus, Thomson Reuters Master Journal List.

Eastern Journal of European Studies

ISSN ediţia print: 2068-651X, ISSN ediţia on-line edition: 2068-6633
http://ejes.uaic.ro/
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Volum 10,  2017
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, DOAJ, EBSCO, ESCI (Emerging Sources Citation Index, Web of Science), ProQuest, RePEc, SCOPUS

Europa Strategică
ISSN 2068 – 4606
http://www.cse.uaic.ro/p_buletin.htm
Redactor-şef:
Prof.dr. Gabriela Pascariu
Ultimul număr apărut: Volum 10, 2014 (serie  întreruptă)

CES Working Papers
ISSN 2067 – 7693
http://www.ceswp.uaic.ro/index.htm
Redactor-şef: Lect. dr. Liviu Maha
Ultimul număr apărut:Volum 9, Nr.4/ decembrie 2017

Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Ulrich`S Periodicals Directory, World Cat

EURINT

cse.uaic.ro/eurint/proceedings/
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Ultimul număr apărut: Volum 4, 2017

Baze de date în care e inclusă revista: DOAJ, CEEOL, RePEc, Thomson Reuters (2014, 2015, 2016)

ACTA CHEMICA IASI (titlul anterior: ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, SERIA CHIMIE) http://www.chem.uaic.ro/ro/acta-chemica/acta_chemica.html
BDIhttp://www.degruyter.com/view/j/achi
Redactor-şef: Prof.dr. Aurel Pui
Cod CNCSIS al revistei: 473
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volum 25, Nr.2/2017

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI, STIINTE JURIDICE

http://pub.law.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Tudorel TOADER
Cod CNCSIS al revistei: 194
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Tomul LXIII,  Nr. 2/2017

Baze de date în care e inclusă: Heinonline, CEEOL

SCIENTIFIC ANNALS OF ECONOMICS AND BUSINESS (formerly Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Ştiinţe economice / Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Economic Sciences)

http://saeb.feaa.uaic.ro
BDI http://scopus.com
Redactor-şef: Prof.dr. Ovidiu STOICA
Cod CNCSIS al revistei: 140
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Vol. 64, Nr. 4/2017
Baze de date în care e inclusă: Scopus, Ebsco, EconLit, Rep Ec, Cabell’s, DOAJ, CEEOL

MANAGEMENT INTERCULTURAL http://mi.seaopenresearch.eu/

http://mi.bxb.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Dumitru ZAIŢ
Cod CNCSIS al revistei: 94
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Volumul 29, Nr. 39(2) / 2017

Baze de date în care e inclusă: IDEAS-REPEC, Ebsco, EconPapers, Ulrich`s, CEEOL, EuroInternet, Index Copernicus

REVIEW OF ECONOMIC AND BUSINESS STUDIES

http://www.rebs.ro/
BDI: http://www.degruyter.com/view/j/rebs
Redactor-şef: Prof.dr. Ion POHOAŢĂ
Cod CNCSIS al revistei: 188
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: 20 REBS, Volume X, Nr. 2/2017

Baze de date în care e inclusă: Ebsco, EconLit, RepEc, Cabell’s, DOAJ, CEEOL

SPORT SI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe

http://www.sportsisocietate.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com
Redactor-şef: Conf. dr. Adrian COJOCARIU
Cod CNCSIS al revistei: 121
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 17, Nr.2/2017
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, SPORTSDiscus, DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus  (2012): 5.15 points;

REVISTA STIINTIFICA V. ADAMACHI SERIE NOUA

http://vadamachi.faculty.ro/
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Cod CNCSIS al revistei: 344
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: Volum 24/2017

Journal of ADVANCED Research in Physics

http://stoner.phys.uaic.ro/jarp/index.php?journal=jarp
Facultatea: Fizică
Redactor-şef: Prof.dr. Alexandru STANCU
Ultimul număr apărut: Volum 7, Nr.1/2017

CULTURA. REVISTA INTERNATIONALA DE FILOSOFIA CULTURII SI AXIOLOGIE

http://www.pdcnet.org/cultura
Redactor-şef: Prof. dr. Nicolae RÂMBU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0062
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A
Ultimul număr apărut: Volumul 14, nr.2/2017

Baze de date în care e inclusă revista: Arts & Humanities Citation Index, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discover, Electronic Social and Science Citation Index (ESSCI), ERIH PLUS, Google Scholar, Humanities International Complete, Humanities International Index, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences Julkaisufoorumi / Publication Forum, MLA International Bibliography, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), The Philosopher’s Index, PhilPapers, ProQuest Summon, SCImago, SCOPUS, TOC Premier, WoldCat Local

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA

http://www.rcis.ro/
Redactor-şef: Conf.dr. Stefan COJOCARU
Cod CNCSIS al revistei: 657
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: A
Ultimul număr apărut: Volumul 59/decembrie 2017

Baze de date în care e inclusă revista: Thomson Reuters Social Sciences Citation Index, DOAJ, SCOPUS, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

ARGUMENTUM.CAIETELE SEMINARULUI DE LOGISTICA DISCURSIVA, TEORIA ARGUMENTARII SI RETORICA

http://fssp.uaic.ro/argumentum/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5065
Redactor-şef: Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU
Cod CNCSIS al revistei: 246
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volumul 15, Nr.2/2017

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Index Copernicus, Ulrichsweb (Periodicals Directory), Philosopher’s Index

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECŢIUNEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=sociologiesiasistentasociala&chapter=Desprenoi&lang=ro&worksession=

Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Cod CNCSIS al revistei: 1007
Ultima evaluare CNCSIS:2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volumul 10, Nr.2/2017

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO,PROQUEST,Ulrich, IBSS,CEEOL, IndexCopernicus,SCIPIO

REVISTA DE ECONOMIE SOCIALĂ

http://profitpentruoameni.ro/revista-de-economie-sociala/
Redactor-şef: Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU
Ultimul număr apărut: Volumul 6, Nr.1/2016

Baze de date în care e inclusă revista: Proquest, Ulrich,Ebsco, CEEOL,IndexCopernicus,DOAJ, SCIPIO

HERMENEIA. REVISTA DE STUDII SI CERCETARI HERMENEUTICE

http://hermeneia.ro/
Editor: Prof.dr. Petru BEJAN
Cod CNCSIS al revistei: 249
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 19, Nr.2/ 2017

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson Reuters): Emerging Sources Citation Index, ErihPlus DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA FILOSOFIE

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/filosofie
Redactor-şef: Conf.dr. George BONDOR
Cod CNCSIS al revistei: 417
Ultima evaluare: 2009
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut:Volumul 59, nr.1/2012

AGATHOS. Revistă internațională de științe umaniste și sociale

http://www.agathos-international-review.com/current.html
Redactor şef: Prof. dr. Carmen COZMA
Ultimul număr apărut: Volumul 8, Nr.2/2017

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO; ProQuest; ERIH PLUS, DOAJ

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii
Redactor-şef: Lect.dr. Ioan Alexandru Grădinaru
Ultimul număr apărut: Tom X, Volum 10, Nr.1/2017

Baze de date în care e inclusă revista: Index Copernicus

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SECŢIUNEA ŞTIINŢE POLITICE

http://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintepolitice
http://anale.fssp.uaic.ro/?publicatie=stiintepolitice&lang=ro&worksession=
Redactor-şef: Conf.dr. Virgil STOICA
Ultimul număr apărut: Tom XII, Volumul 12, Nr.1/2017

Baze de date în care e inclusă revista: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, SCIPIO, EBSCO

META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY

http://www.metajournal.org/display_page.php?title=home
Redactor-şef: Prof.dr. Ştefan AFLOROAEI, Prof.dr. Corneliu BÎLBĂ, Conf.dr. George BONDOR
Ultimul număr apărut: Volumul 9, Nr. 2/2017

Baze de date în care e inclusă revista: Clarivate Analytics (former Thomson-Reuters) : Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus, Scopus (Elsevier), DOAJ, Ebsco, Ulrichsweb – Global Serials Directory, Index Copernicus, Bibliothèque nationale de France, Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat.org, ZDB-network – Staatsbibliothek Berlin

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. GEOGRAFIE

ISSN: 1223-5334
http://www.analegeo.uaic.ro/index.php/SciGeo
Redactor-şef: Prof.dr.Ionel MUNTELE
Cod CNCSIS al revistei: 159
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut: Volum 62, Nr.1/2016

FACTORI SI PROCESE PEDOGENETICE DIN ZONA TEMPERATA

http://factori.soilscience.ro/index.php/fspdzt/about/index
Redactor-şef: Prof.dr. Constantin Viorel RUSU
Cod CNCSIS al revistei: 161
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Ultimul număr apărut : Volumul 1, Nr. 15/2016

LUCRARILE SEMINARULUI GEOGRAFIC DIMITRIE CANTEMIR

http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/cantemir
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu IAȚU
Cod CNCSIS al revistei: 160
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: –
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut : Volumul 45, Nr. 2/2017

PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

http://pesd.ro/index.html
Redactor-şef: Prof.dr. Liviu APOSTOL
Cod CNCSIS al revistei: 876
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Ultimul număr apărut: Volume 11, Nr.2/ 2017

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII A I CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). GEOLOGIE

http://geology.uaic.ro

Redactor-şef: Prof.dr. Dan STUMBEA
Cod CNCSIS al revistei: 272
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS : B+
Ultimul număr apărut: Tom 62/2016

JOURNAL OF PLANT DEVELOPMENT – GRADINA BOTANICĂ ANASTASIE FATU IASI

http://www.plant-journal.uaic.ro/
BDI: http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4750
Redactor-şef: Prof.dr. Cătălin TĂNASE
Cod CNCSIS al revistei: 210
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 24/2017
Baze de date în care e inclusă revista:EBSCO, CABI, Index Copernicus, CSA ProQuest, AGRICOLA (USDA NAL Catalog), Ulrich’s International Periodicals Directory, DOAJ, Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals, Electronic Journals Library (EZB), Smithsonian Institution Libraries, Georgetown Library, Open J-Gate, HELKA – Catalog of Libraries of Helsinki University, JournalSeek, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, Academic Journals Database, AGRIS (FAO Agricultural Database), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), UIF (Universal Impact Factor) UI Factor – 0,9031 (2012), CiteFactor – Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Services – SINDEXS, EVISA, ESJIndex – Eurasian Scientific Journal Index, WorldWideScience

SCIENTIFIC ANNALS OF COMPUTER SCIENCE, ISSN 1843 – 8121

http://www.info.uaic.ro/Annals/
BDI: https://zbmath.org/journals/?q=se:00006247
Redactor-şef: Prof.dr. Gabriel CIOBANU
Cod CNCSIS al revistei: 115
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B+
Ultimul număr apărut: Volum 27, Nr. 2/2017
Baze de date in care e inclusă revista: Thomson Reuters Master Journal  List, SCImago, SCOPUS,  DBLP, Index Copernicus, EBSCO, MathSciNet, ZentralBlatt.

STUDIA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA

http://cisa.uaic.ro/saa/saa.htm
BDI: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=484049;
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100199845&origin=resultslist;
https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=STUDIA%20ANTIQUA%20ET%20ARCHAEOLOGICA

Redactor-şef: Prof.dr. Lucretiu BIRLIBA
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0142
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 23, Nr. 2/2017

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH +, CEEOL

CLASSICA ET CHRISTIANA

Anuar al Centrul de Studii Clasice si Crestine
http://history.uaic.ro/cercetare/publicatii/classica/
Redactor-şef: Prof.dr. Nelu ZUGRAVU
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2011-0141
Ultima evaluare CNCSIS: 2011
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volum 12, 2017

Baze de date in care e inclusă revista: SCOPUS, ERIH+

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI – SERIE NOUA ISTORIE

http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/arhiva-asui-serie-noua/

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1171

Redactor-şef: Prof.dr. Laurențiu RĂDVAN
Cod CNCSIS al revistei: 250
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: D
Ultimul număr apărut: LXI/2015

Baze de date in care e inclusă revista: CEEOL

MEDIEVAL AND EARLY MODERN STUDIES FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE

http://www.journals.indexcopernicus.com/Medieval+and+Early+Modern+Studies+for+Central+and+Eastern+Europe,p9348,3.html
Redactor-şef:Conf.dr.Liviu PILAT
Ultimul număr apărut: VI-VII/2014-2015

Baze de date in care e inclusă revista: Indexcopernicus

ROMANIAN JOURNAL FOR MODERN HISTORY

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=503
Redactor-şef:CS.dr.Mircea-Cristian GHENEA
Ultimul număr apărut: Volum 7, Nr. 1-2/2016

Baze de date in care e inclusă revista: CEEOL

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS

http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/index.html
BDI: http://www.fabula.org/actualites/masques-revue-acta-iassyensia-comparationis_42761.php
Redactor-şef: Prof.dr. Mihaela CERNĂUŢI-GORODEŢCHI
Cod CNCSIS al revistei: 822
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: B+
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011: B+
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Volum 20, Nr.2/2017

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA DIN IASI, LIMBI SI LITERATURI STRAINE

http://media.lit.uaic.ro/anale/limbi_straine/
Redactor-şef: Prof.dr. Iulian POPESCU
Cod CNCSIS al revistei: 208
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: C
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*:

Ultimul număr apărut: Tomurile XIII-XIV, 2010-2011

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. LITERATURA

http://media.lit.uaic.ro/anale/literatura/Analele.html
Redactor-şef: Prof.dr. Lăcrămioara PETRESCU
Cod CNCSIS al revistei: 69
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

Ultimul număr apărut: Tomurile LII-LIII, 2006-2007

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA IASI. SERIE NOUA. SECTIUNEA III E LINGVISTICA

Din 2007: categoria C în evaluarea ERIH
Redactor-şef: Conf. dr. Ana Maria MINUŢ
Cod CNCSIS al revistei: 70
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

STUDII DE SLAVISTICA

Redactor-şef: Prof.dr. Livia COTORCEA
Cod CNCSIS al revistei: 207
Categoria CNCSIS anterior lunii februarie 2011: D
Categoria CNCS ulterior lunii februarie 2011:
Rezultate evaluare UEFISCDI / CNCS 2011*: –

LINGUACULTURE

Redactor-şef: Prof.dr. Rodica DIMITRIU

Website:

Ultimul număr apărut: Volum 8, Nr. 2/2017

STUDII EMINESCIENE

https://studiieminesciene.wixsite.com/studii-eminesciene

Ultimul număr apărut: Volum 13, Nr. 23/2016

Redactor: Ilie Moisuc

INITIERI DIDACTICE

http://media.lit.uaic.ro/?page_id=8402

Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 1841-5407

Contact: Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru

Ultimul număr apărut: Nr. 16/2017

INDEX/BDI: Baidu Scholar;CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes;CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC;DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases);EBSCO Discovery Service;Genamics JournalSeek;JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); MLA International Bibliography;ProQuest (relevant databases); Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb;WorldCat (OCLC)

HUMAN AND SOCIAL STUDIES

https://www.degruyter.com/view/j/hssr#

BDI:
https://www.worldcat.org/title/human-and-social-studies/oclc/923842067&referer=brief_results;
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=search;
https://philpapers.org/pub/178590?pub=178590;
https://publons.com/journal/61394/human-and-social-studies
Domeniu: Stiinte sociale
Publicat de: DE GRUYTER OPEN, Str. Bogumiła Zuga 32A, 01-811 Warsaw, Polonia
Redactor-şef: Prof.dr.Simona Motreanu
Online ISSN: 2285-5920
Limba: Engleza

Ultimul număr apărut:Volum 9, Nr. 3/octombrie 2017

Baze de date în care e inclusă revista: Baidu Scholar; CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);Celdes; CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service;  Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Philosophy Documentation Center – Philosophy Research Index; PhilPapers; Primo Central (ExLibris); ReadCube; ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat (OCLC);

DIACRONIA

http://www.diacronia.ro/ro/;

BDI:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486103;
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782471&org=Diacronia,p24782471,3.html;
https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.htm;
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1764

Redactor-şef:Prof. dr. Alexandru Francisc GAFTON
Limba: Engleza
Ultimul număr apărut:Volum 5, Nr. 6/ 2017

Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, CEEOL, WorldCat

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL. I. CUZA – IASI.SERIE NOUA MATEMATICA

http://www.math.uaic.ro/~annalsmath/
Redactor-şef:Prof. dr. Cezar Oniciuc
ISSN: print 1221-8421, online 2344-4967
CiteScore 2016: 0.34, SJR 2016: 0.231
Cod CNCSIS al revistei: 61
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCSIS: A (2008-2014)
Ultimul număr apărut:Tom LXIII, Fascicula 3, 2017

ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI (SERIE NOUA). STIINTELE EDUCATIEI

http://www.psih.uaic.ro/cercetare/publicatii/anale_st.htm
Redactor-şef: Prof.dr. Teodor COZMA
Cod CNCSIS al revistei: 60
Ultima evaluare CNCSIS: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XX, 2016
Baze de date în care e inclusă revista: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus, Cabell’s Directories

PSIHOLOGIA SOCIALA. BULETINUL LABORATORULUI PSIHOLOGIA CAMPULUI SOCIAL

http://www.psih.uaic.ro/~revpsihsoc/
Redactor-şef: Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu
Cod CNCSIS al revistei: 100
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Volumul 32, 2013
Baze de date în care e inclusă revista: CEEOL, ProQuest, EBSCO

ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII AL.I.CUZA IAŞI – SECŢIUNEA PSIHOLOGIE

http://anale.psih.uaic.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Corneliu Eugen HAVÂRNEANU
Cod CNCSIS al revistei: 165
Ultima evaluare: 2010
Categoria CNCS: C
Ultimul număr apărut: Volumul 25, Nr.2 /2016
Baze de date în care e inclusă revista: C.E.E.O.L, EBSCO, Cabell’s Directories, Index Copernicus, ProQuest

ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ORTODOXA

http://analeteologie-iasi.ro/
Redactor-şef: Prof.dr. Nicoleta Melniciuc Puica
Cod CNCSIS al revistei: PN-II-ACRED-AR-2012_0186
Ultima evaluare: 2012
Categoria CNCS: B
Ultimul număr apărut: Tom XVIII, Nr.1/2013

ANALELE STINTIFICE ALE UNIVERSITATII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Facultatea: Teologie Romano-Catolică
Prof.dr. Emil DUMEA

Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science – JIRRS e-Journal al CCI-RFS – Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă

http://www.jirrs.org/ – revista și colectivul este în reorganizare

http://www.religjournal.com/
Redactor-şef: Prof.dr. Pr. Gheorghe POPA

* UEFISCDI / CNCS a desfăşurat în 2011 o evaluare a revistelor şi editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste.
Editura Universităţii Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi a obţinut categoria B pentru 9 domenii CNCS:

  • Istoria economiei; Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară.
  • Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie.
  • Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală.
  • Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigilografie.
  • Istoria artelor şi arhitectura. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural.
  • Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.
  • Limba şi literatura română.
  • Limbi şi literaturi străine.
  • Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică.

Ultimul număr apărut: Volum 14/2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE

http://www.ijcs.uaic.ro/
Publicat de: Arheoinvest – Interdisciplinary Platform
Redactor-şef: Prof.dr. Ion SANDU
Cod CNCSIS al revistei: SCOPUS-E-MAIL-16-01-2012
Ultima evaluare CNCSIS: 2012
Categoria CNCS: B (Scopus)
Ultimul număr apărut: Volum 9, Nr. 1/martie 2018

Historia Universitatis Iassiensis

http://www.muzeul.uaic.ro/ro/cercetare-si-arhiva/revista-muzeului.html
Redactor-şef: Florea Ioncioaia
ISSN: 2285-9071 / eISSN: 2558-9113
Limba: Engleza
Ultimul număr apărut:Volum 7, 2016

Baze de date în care e inclusă revista: Central and Eastern European Online Library — CEEOL (coming soon) ;Directory of Open Access Journals — DOAJ; Index Copernicus; WorldCat ;SCIPIO; Open Academic Journas Index — OAJI