Concurs studențesc de fotografie & creație grafică RECYCLAGES

Loading Evenimente
Acest eveniment a trecut.

Centrele de reușită universitară (CRU) din patru universități ieșene (UAIC, UMF, USAMV, TUIASI), în parteneriat cu Institutul Francez și cu Lectoratul Francez, organizează un concurs de fotografie și creație grafică destinat studenților din orașul Iași. Toate lucrările primite vor fi premiate și incluse într-o expoziție publică.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • Public țintă: studenții din Iași, români/străini, de la universități de stat / private, înscriși la licență/masterat/doctorat.
 • Imagine originală (fotografie, desen, pictură, creație grafică/digitală etc.), color / alb-negru, format tiff/jpeg, cu o rezoluție bună, cu un mesaj/slogan (inclus sau nu în imagine) de maximum 15 cuvinte, în limba franceză, pe tema RECICLĂRII, trimisă înainte de 18 mai 2018 la adresa cru.uaic@yahoo.fr.
 • Date personale necesare: prenume+nume, universitate, facultate, specializare, an, e-mail, telefon.

PARTENERI:

 • Agenția Universitară a Francofoniei – Biroul Europa centrală și orientală (AUF-BECO)
 • Institutul Francez din Iași
 • Lectoratul Francez al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Centrul de reușită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC)
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (CRU UMF)
 • Centrul de reușită universitară al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „lon lonescu de la Brad” din Iași (CRU USAMV)
 • Centrul de reușită universitară al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (CRU TUIASI)
 • Corporația Medicală din Iași (CMI)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iaşi (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ)

CONTACT UAIC:

Centrul de reușită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC): cru.uaic@yahoo.fr

PAGINA FACEBOOK A EVENIMENTULUI:

https://www.facebook.com/events/163355931162107/permalink/163365614494472

 

Concours étudiant de photographie & création graphique

RECYCLAGES

(date limite : 18 mai 2018)

Les Centres de réussite universitaire (CRU) de quatre universités de Iași (UAIC, UMF, USAMV, TUIASI), en partenariat avec l’Institut Français et le Lectorat Français, organisent un concours de photographie et de création graphique destiné aux étudiants de la ville de Iași. Toutes les créations envoyées seront récompensées et réunies dans une exposition publique.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

 • Public cible : étudiants de Iași, roumains/étrangers, des universités publiques/privées, inscrits en licence/master/ doctorat.
 • Image originale (photo, dessin, peinture, création graphique/ digitale, etc.), couleur / noir&blanc, format tiff/jpeg, de bonne résolution, avec un message/slogan (inclus ou non dans l’image) de 15 mots maximum, en français, sur le thème RECYCLAGES, envoyée avant le 18 mai 2018 à l’adresse cru.uaic@yahoo.fr.
 • Coordonnées requises : prénom+nom, université, faculté, spécialisation, année, e-mail, téléphone.
 • Prix pour tous les participants & exposition publique.

PARTENAIRES :

 • Agence Universitaire de la Francophonie – Bureau Europe centrale et orientale (AUF-BECO)
 • Institut Français de Iași
 • Lectorat de Français de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université de Médecine et Pharmacie Grigore T. Popa de Iași (CRU UMF)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire lon lonescu de la Brad de Iași (CRU USAMV)
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Technique Gheorghe Asachi de Iași (CRU TUIASI)
 • Corporation Médicale de Iași (CMI)
 • Association des Étudiants Francophones de Iaşi (ASFI)
 • Association des Étudiants Journalistes de Iași (ASJ)

 CONTACT UAIC :

Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC) : cru.uaic@yahoo.fr

PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÉNEMENT :

https://www.facebook.com/events/163355931162107/permalink/163365614494472