1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Costel Istrate
 • Membri:
  • Lect. univ. dr. Renato Gabriel Petrea
  • Stud. Marian Ionuţ Hariuc
  • Stud. Daniel Dumitru Badea
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de conferenţiar universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018.
 3. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile didactice de lector universitar şi asistent universitar, pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetare ştiinţifică de cercetător ştiinţific I şi cercetător ştiinţific II, pe perioadă determinată şi nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor pentru posturile de cercetare ştiinţifică de cercetător ştiinţific III, cercetător ştiinţific şi asistent de cercetare ştiinţific, pe perioadă determinată şi nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, pe perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), cu timp de lucru parţial, 1 oră/zi, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare cu titlul „Modificări conformaţionale ale peptidelor în prezenţa ionilor metalici şi a compuşilor antiamiloidici, dependente de timp şi de pH, implicate în bolile neurodegenerative”.
 7. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea raportului de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de cercetător ştiinţific III, poziţia 3 – perioadă determinată, scos la concurs în cadrul proiectului de cercetare „Creşterea eficienţei combaterii biologice prin taxonomie integrată: cazul ploşniţei invazive verzi a legumelor Nezara viridula (Insecta: Hemiptera) şi a parazitoizilor săi (Insecta Hymenoptera)”, acronim NEVIPIT, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0233. Numirea pe post se va face începând cu data de 01 ianuarie 2018.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea utilizării platformei open-source de E-learning bazată pe MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) de către Facultatea de Drept.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și administrativ din cadrul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Ing. Leonte Vasile Lucian, Director Tehnic al Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Membri:
  • Răducanu Luminiţa, Şef Birou Redacţional Publicaţii Periodice şi Promovare;
  • Ec. Pisică Mihaela, Administrator financiar (S);
  • Ec. Orlanschi Mariana Alina, Reprezentant Sindicat;
  • Reprezentant DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesionlă;
 • Secretar:
  • DRU – Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 2. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ. dr. Dănuţ – Vasile Jemna, în domeniul Cibernetică şi Statistică, la Școala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor.
 3. Hotărâre cu privire la validarea alegerii ca reprezentanţi ai studenților în Consiliul Facultăţii de Biologie, începând cu anul universitar 2017 – 2018 a următorilor studenţi:
  • Donciu Paul Iulian – reprezentantul ciclului studiilor universitare de licenţă;
  • Duţă Raluca – Elena – reprezentantul ciclului studiilor universitare de master.
 4. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unui răspuns, din partea Senatului Universitar, către Ambasada Republicii Federale Nigeria în România referitor la situaţia domnului Ufuoma Chima Apoki.
 5. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii unui răspuns din partea Senatului Universitar către Sindicatul „UNIO” de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, referitor la adresa înregistrată sub numărul 20303 din 14.12.2017.
 6. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2018 a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 7. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 – Anexa privind achizițiile directe al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 8. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 9. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a abaterilor disciplinare în conformitate cu art. 314 din Legea nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale din cadrul Secretariatului General al Universităţii, după cum urmează:
 • Preşedinte:
  • Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale;
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Corneliu Iaţu, Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;
  • Lect. univ. dr. Nicolae Horia Ţiţ, Cadru didactic, Facultatea de Drept;
  • Costel Palade, Director General Administrativ;
  • Mariana Petcu – Secretar Şef Universitate;
  • Cerasela – Nectara Ciocoiu, Reprezentant din partea Sindicatului;
  • Ing. Tiţa Larie, Reprezentant al Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională (Şef Serviciu);
 • Secretar:
  • Un reprezentant al Direcţiei Resurse Umane, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

20. Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului taxei de înscriere la modulele de două săptămâni ale Şcolii de Vară a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ediţia 2018, după cum urmează:

 • 450 Euro – reprezentând costuri generale de organizare: program academic, suport de curs, bannere, roll-up-uri, evenimentele sociale comune (vizite şi intrările la muzee în Iaşi);
 • Participanţii vor avea posibilitatea de a opta suplimentar, la valoarea efectivă a costurilor, pentru următoarele: cazare în campus, mic dejun şi prânz la Cantina Gaudeamus şi Cantina Titu Maiorescu şi două excursii în afara oraşului Iaşi.