1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc

– Stud. Marian Ionuţ Hariuc

– Stud. Dana Petronela Oprea

 

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Calendarului alegerilor Consiliilor şcolilor doctorale din cadrul IOSUD – UAIC pentru mandatul 2017 – 2022 (conform anexei).

 

 1. Hotărâre cu privire la avizarea separării Şcolii Doctorale de Chimie de Şcoala Doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului, care va funcţiona ca structură organizatorică şi administrativă independentă, în cadrul IOSUD a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comasării prin fuziune a Şcolii „Junior” din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a Grădiniţei „Junior” din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub denumirea de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Şcoala primară „Junior”.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică – perioadă determinată, scos la concurs în cadrul Proiectului de cercetare MappingBooks, ctr 4/2014, Cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1878. Numirea pe post se va face începând cu data de 15 iunie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor de sinteză asupra concursurilor de ocupare a celor trei posturi de asistent de cercetare științifică – perioadă determinată (3/4 normă, 2 ore/zi), scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare DEVTREC, contract de finanţare nr. 78PED/03/01/2017. Numirea pe post se va face începând cu data de 15 iunie 2017.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti de studii în cadrul Consorţiului Universitaria.

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului a următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Dragoş Lucian Gorgan – în domeniul Biologie;
 • univ. dr. Marius Mihăşan – în domeniul Biologie.

                 

 

 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a următoarelor cadre didactice:
 • univ. dr. Alois Gherguţ – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Marius Ciprian Ceobanu – în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei;
 • univ. dr. Mihaela Boza – în domeniul Psihologie;
 • univ. dr. Ovidiu Gavrilovici – în domeniul Psihologie;
 • univ. dr. Andrei Corneliu Holman – în domeniul Psihologie;
 • univ. dr. Camelia Soponaru – în domeniul Psihologie.

                                

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, timp de lucru parţial, 4 ore/zi, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare POC-A1-A1.2.3.-G-2015, ID P_40_371, SMIS 106611, contract de finanţare cu nr. 13/01.09.2016, cu titlul Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor – PRIVATESKY.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.