1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte:      – Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:           – Lect. univ. dr. Renato – Gabriel Petrea

– Stud. Raluca Elena Duță

– Stud. Dumitru Daniel Badea

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Biologie precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Biologie, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Chimie precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Chimie, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Drept precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Drept, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor precum şi a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat Cibernetică şi statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management şi Marketing, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice precum şi a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat Filosofie, Sociologie, Ştiinţe politice, şi Ştiinţe ale Comunicării, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Fizică precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Fizică, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Geoştiinţe precum şi a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat Geografie, Geologie, şi Ştiinţa mediului, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Informatică precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Informatică, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Istorie precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Istorie, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Studii Filologice precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Filologie, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Matematică precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Matematică, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei precum şi a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat Psihologie, şi Ştiinţe ale Educaţiei, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea raportului de evaluare internă a Şcolii Doctorale de Teologie precum şi a raportului de evaluare internă a domeniului de studii universitare de doctorat Teologie, pentru care se declanşează procedura de evaluare periodică a şcolii doctorale acreditate şi a domeniului de studii universitare de doctorat acreditat.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul de cercetare din cadrul structurilor de mai jos, în perioada 2019-2023.
  • CERNESIM – 1 gradație de merit
  • Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene, Facultatea de Drept – 1 gradație de merit.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic din cadrul structurilor de mai jos, în perioada 2019-2023.
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 2 gradaţii de merit
  • Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 1 gradaţie de merit
  • Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Fizică – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Istorie – 2 gradaţii de merit
 • Facultatea de Litere – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Matematică – 2 gradaţii de merit
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 3 gradaţii de merit
  • Departamentul de Psihologie – 2 gradaţii de merit
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 1 gradaţie de merit
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 1 gradaţie de merit

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării sporului de performanţă academică pentru personalul didactic de predare din cadrul structurilor de mai jos, pe o perioadă de un an.
 • Facultatea de Chimie – 3 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Drept – 5 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – 15 sporuri de performanţă academică
  • Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică – 5 sporuri de performanță academică
  • Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor – 4 sporuri de perfomanță academică
  • Departamentul de Economie și Relații Internaționale – 3 sporuri de performanță academică
  • Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică – 3 sporuri de performanță academică
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – 3 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – 6 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Fizică – 3 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Geografie şi Geologie – 5 sporuri de performanţă academică
  • Departamentul de Geografie – 3 sporuri de performanță academică
  • Departamentul de Geologie – 2 sporuri de performanță academică
 • Facultatea de Informatică – 4 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Istorie – 2 sporuri de performanţă academică
 • Facultatea de Litere – 5 sporuri de performanţă academică
  • Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată – 3 sporuri de performanță academică
  • Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine – 2 sporuri de performanță academică
 • Facultatea de Matematică – 1 spor de performanţă academică
 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – 7 sporuri de performanţă academică
  • Departamentul de Psihologie – 2 sporuri de performanță academică
  • Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei – 2 sporuri de performanță academică
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – 3 sporuri de performanță academică
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică – 1 spor de performanţă academică.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar, în perioada 2019-2023.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019-2020 (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020 (învăţământ cu frecvenţă și frecvenţă redusă).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2019-2020 (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă).

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare în vederea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie prin înlocuirea doamnei prof. univ. dr. Lucia Cifor cu domnul conf. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice. Noua componență a Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie este următoarea:

Președinte:      – conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept;

Membri:           – prof. univ. dr. Liviu George MAHA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;

– conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;

– conf. univ. dr. Ioan Alexandru TOFAN, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;

– conf. univ. dr. Ştefan CIOBÂCĂ, Facultatea de Informatică;

– conf. univ. dr. pr. Dan SANDU, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

– ec. Costel PALADE, Director General Administrativ;

– ec. Marina SÂRBU, Director Resurse Umane;

– Loredana GIOSAN, Consilier Juridic;

– Adm. financiar Ligia BOCA, Biroul Managementul Calității;

– Stud. Tudor Mugurel AURSULESEI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a două comisii de specialitate, cu caracter permanent, ale Senatului universitar, după cum urmează:
 • Domnul Prof. univ. dr. Antonio Patraș trece de la Comisia pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe, la Comisia pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;
 • Doamna C.S. II dr. Ramona Țigănașu trece de la Comisia pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calității la Comisia pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea elementelor de identitate vizuală a materialelor grafice și a codului vestimentar ce vor fi realizate anual de către Fundația „ALUMNI – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași” în cadrul Ceremoniei de Absolvire la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:
 • Materiale grafice:
 1. Certificat de membru al Comunității Alumni, emis de Fundația „ALUMNI”– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 2. Broșura anuală Alumni UAIC;
 3. Cartea de vizită cu datele de contact pentru Fundația „ALUMNI – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași”;
 4. Insignă pentru sacou cu sigla Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Toate materialele grafice pentru Ceremonia de Absolvire vor fi realizate respectând manualul de identitate vizuală al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflat în vigoare și vor avea avizul  Serviciului de Marketing Educațional, Evenimente și Imagine Academică al Universității.

 

 • Vestimentația de ceremonie pentru absolvenții studiilor universitare de licență și master va fi compusă din:
 1. Robă neagră;
 2. Tocă:
  • Absolvenții de licență: tocă neagră, cu canaf și bentiță la culoarea eșarfei;
  • Absolvenții de masterat: tocă neagră, cu canaf la culoarea eșarfei;
 3. Eșarfă:
  • Absolvenții de licență: eșarfă dublă, într-o singură culoare, imprimată prin serigrafie cu însemnele grafice ale facultății;
  • Pentru absolvenții de masterat: eșarfă în V, model UAIC, imprimată prin serigrafie cu însemnele grafice ale facultății.

Culorile eșarfei sunt cele propuse prin adresa Fundației Alumni-UAIC cu nr. 912 din 18.01.2019.

 • Vestimentația de ceremonie pentru festivitatea organizată pentru absolvenții studiilor universitare de doctorat va fi compusă dintr-o robă specială realizată respectând manualul de identitate vizuală al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflat în vigoare. Această festivitate va fi organizată anual, în cadrul Zilelor Universității.

 

 1. Hotărâre cu privire la adoptarea recomandării ca pentru Ceremoniile de Absolvire organizate de către Fundația „ALUMNI – Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași” în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, să fie percepute următoarele taxe de participare la eveniment, care vor fi achitate de fiecare absolvent în parte:

 

 • 130 lei pentru Pachetul Absolvent Gold;
 • 150 lei pentru Pachetul Absolvent Platinum;
 • 30 lei pentru absolvenții care nu realizează ceremonia de absolvire prin Fundația Alumni UAIC.

 

Pachetul Alumni UAIC va fi oferit tuturor studenților ce achită una din taxele de participare și va conține, după caz următoarele:

 • Broșura Alumni UAIC 2019;
 • Diploma de Alumnus cu Antetul, ștampila Fundației Alumni semnată de Președintele acesteia;
 • Carte de vizită Alumni UAIC și insignă mica UAIC/Alumni UAIC;
 • 2 invitații pentru părinți, cu care vor avea acces în Aulă și la Cocktail;
 • Serviciile legate de închirierea Aulei Magna “Mihai Eminescu”.

 

Taxa pentru pachetul Gold, respectiv Platinum va fi achitată în două rate, prima de minim 50 de lei/persoană, până la sfârșitul lunii ianuarie și a doua, diferența integrală, până la sfârșitul lunii februarie.

Taxele se vor colecta pe bază de chitanță, emisă de Fundația Alumni UAIC.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului prof. univ. dr. Alexandru Gafton în funcţia de prodecan al Facultății de Litere.

 

 1. Hotărâre cu privire la validarea domnului lect. univ. dr. Sorin Mocanu în funcţia de prodecan al Facultății de Litere.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Anexei nr. 1Formularul de auto-evaluare a performanțelor, în vederea obținerii unei gradații de merit la Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare, specifică Facultăţii de Biologie, asumată prin decizia Consiliului Facultății de Biologie.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea ca în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, începând cu sesiunea iulie 2019, examenul de licenţă să fie constituit din următoarele probe:
 • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală;
 • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Manole Mădălina, absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2015, la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, în sesiunea februarie 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de licență de către Severin Gloria Cătălina, absolventă a Facultății de Drept, specializarea Drept, promoția 2014, la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, în sesiunea februarie 2019.

 

 1. Hotărâre cu privire la plângerea prealabilă ȋnregistrată cu numărul 286 din 09.01.2019, depusă de către domnul conf. univ. dr. Adrian Muraru.