Programul ERASMUS MUNDUS

Programul ERASMUS MUNDUS2016-10-12T15:26:40+00:00

ErasmusMundus

Erasmus Mundus este un program de burse pentru schimburi academice finanţate de Comisia Europeană. Bursele oferă atât studenţilor selectaţi la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalului didactic şi ne-didactic sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor de transport, asigurare, eventualele taxe de înmatriculare, cheltuielile de întreţinere şi cazare.

Proiectele ERASMUS MUNDUS la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi:

 

EmergeEMERGE (Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring ReGion in the East: Ucraina, Moldova, Belarus) (aprobat în 2011) este primul proiect Erasmus Mundus Acţiunea 2 din România. Proiectul a fost creat pentru a ajuta studenţii la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, cât şi personalul didactic şi ne-didactic, să dobândească experienţă, cunoştinţe şi să stabilească contacte îm cadrul reţelei EMERGE. În cadrul acestui proiect vor avea loc un număr de 277 de mobilităţi de către studenţii la nivel licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, personalul didactic şi ne-didactic, pe durata a 3 ani academici (între 2012 – 2015). Sunt acoperite toate domeniile tematice în ambele direcţii, în concordanţă cu domeniile de interes şi numărul de mobilităţi acceptate şi convenite de către fiecare universitate parteneră, dar şi cu numărul de mobilităţi impus de program pentru ţările Lotului 8.

 

EdenEDEN (aprobat în 2012) – Parteneriatul dintre universităţile europene şi universităţile din Israel asociate în Consorţiul EDENintenţionează să intensifice şi să extindă legăturile de cooperare deja existente între ele datorită numărului important de factori de natură academică, politică şi socială. Obiectivele proiectului vor fi atinse prin schema de mobilităţi care prevede 122 de mobilităţi pe t