Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat2016-10-12T15:28:20+00:00

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale  (IOSUD) şi funcţionează pe baza prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu.

Competenţele decizionale ale Consiliul pentru studiile universitare de doctorat sunt următoarele:

 • elaborează strategia IOSUD;
 • elaborează Regulamentul studiilor universitare de doctorat;
 • aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale;
 • coordonează parteneriatele cu alte IOSUD;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.

Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Concurs pentru postul de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul 2016-2020

Componența Consiliului  Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Director  CSUD   –   Prof.univ.dr. Ovidiu Cârjă

Membrii aleşi:

Conducători de doctorat:

 • Prof. univ.dr. Dan Cristea – Școala Doctorală de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.  univ.dr. Diana Mihaela Mardare – Școala Doctorală de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Gheorghe Romanescu, Școala Doctorală de Chimie și Științe ale Vieții și Pământului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Lucrețiu- Ion Bîrliba – Școala Doctorală de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.  univ.dr. Adriana Zaiț – Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Studenţi doctoranzi:

 • Delia Elena Rusu – student doctorand, Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Silviu Doru – student doctorand, Școala Doctorală de Chimie și Științe ale Vieții și Pământului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Membrii numiţi:

Personalităţi ştiinţifice recunoscute internaţional:

 • Academician Viorel Barbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Academician Bogdan Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași
 • Academician Dorin Ieşan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Academician Victor Spinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prof. univ.dr. Ioan Tomescu- Membru Corespondent al Academiei Române, Universitatea din București

Conducători de doctorat:

 • Prof. univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu – Școala Doctorală de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ștefan Afloroaei – Membru Corespondent al Academiei Române, Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social- Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Studenţi doctoranzi:

 • Vlăduț Bogdan Brânză– student doctorand, Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Anda Olaru– student doctorand, Școala Doctorală de Chimie și Științele Vieții și Pământului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi