Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (D.S.S.S.)

Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti (D.S.S.S.)2018-02-01T10:54:58+00:00

Contact

Telefon: 0232 20 1097
Fax: 0232 20 1578
Adresa: Str. Gheorghe Asachi nr.7 (Cămin C12/camera 1 -5)

Director: Ec. jr. Gheorghe AMARANDEI (activitate: coordonare, îndrumare, control)
E-mail: gheorghe.amarandei@uaic.ro
Telefon: 0232 20 10 97
Adresă: str. Gh.Asachi nr.7, Complex studențesc „Codrescu”, cămin C12, camera 1

Program de lucru cu publicul: 8.00 – 16.00

Prezentare

Direcția Servicii Sociale Studențești este o componentă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în subordinea directă a Direcției Coordonare Cămine-Cantine-Informatizare.

D.S.S.S. are ca misiune asigurarea condițiilor de viață și studiu pentru studenți, fiind stucturată pe următoarele componente:

Compartiment Social

Telefon: 0232 20 1102/ interior 2571
Fax:
0232  20 1578
Cămin C12, camera 5

Activitate:

 • evidență cheltuieli cămine studențești;
 • decontări cheltuieli transport studenți;
 • distribuire către facultăți a legitimaților de student pentru reducere/gratuitate la transportul intern feroviar;
 • evidență studenți asistați social proveniți din centrele de plasament aflate în cadrul DGASPC;
 • evidență privind repartizarea locurilor în taberele studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului;
 • evidență studenți beneficiari de cazare gratuită în cămine;
 • facturare utilități, evidență consumuri utilități, inventariere mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile, evaluare bunuri scoase din funcțiune, contracte utilități;
 • evidență studenți cazați în cămine.

Persoane de contact:

 • Liliana MARCIUC – administrator financiar, liliana.marciuc@uaic.ro
 • Ana Manuela AMARIEI – administrator financiar, ana.amariei@uaic.ro
 • Andreea STRUGARIU – administrator financiar, andreea.strugariu@uaic.ro

 Compartiment Burse

Telefon: 0232 20 1577
Fax: 0232  20 1578
Cămin C12, camera 4

Activitate:

 • asigurarea și respectarea actelor normative care reglementează acordarea burselor studențești;
 • consultanță tuturor facultăților privind legislația în