OS4.A3. Realizare de stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale

– Etapa a III- a a proiectului – 

Nr.

Nr. înregistrare

Facultate

Solicitant

Instituție – stagiu de documentare

Admis/Respins

1

UAIC nr. 7855/08.05.2019

Litere

Conf.dr. Grigoriu Brîndușa – Elena

Universite D’Artois

Admis

În limita a 2200 lei.

– Etapa a II- a a proiectului – 

  • Sesiunea de evaluare: 22 februarie 2019

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Facultate/Departament

Solicitant

Instituție – stagiu de documentare

Admis/Respins

2.

UAIC nr. 2092/ 06.02.2019

Litere

Lect. dr. Spinei Cristina

Vienna University Library, Austria

Admis

– Etapa I a proiectului – 

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Facultate/Departament

Solicitant

Instituție – stagiu de documentare

Admis/Respins

Observații

1.

UAIC nr. 20591/ 19.11.2018

Istorie

Prof. univ. dr.  Bîrliba Lucrețiu-Ion

Maison de l’Archéologie et l’Ethnologie, Université Paris, Franța

Admis

În limita a 2200 lei.

……...

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”