Biblioteci

Biblioteci 2016-10-12T15:26:19+00:00

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

 • Contact

Adresă: Str. Păcurari, nr. 4
Telefon: 0232 264245
Email: bcuis@bcu-iasi.ro
Website: www.bcu-iasi.ro
Facebook

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

 • Fond existent: 2.534.726 unităţi bibliografice, cu o creştere anuală medie de 25.000 de volume
 • abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, Embase, ScienceDirect, EuropeanSources cu cărţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte etc. ce pot fi accesate din cele 135 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale
 • colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche straină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă
 • 28 de săli de lectură cu peste 1000 de locuri în Sediul central şi cele 13 filiale
 • 12. 516 de cititori activi, majoritatea studenţi şi cadre didactice şi 610.067 de împrumuturi la sală şi la domiciliu
 • cooperare, colaborare, schimb şi împrumut interbibliotecar cu 223 parteneri din 49 de ţări.

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare valabil atât pentru unitatea centrală, cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr.4, parter) şi la Biblioteca de Fizică și Chimie Ștefan Procopiu (UAIC, corp A, parter, B-dul Carol I, nr. 11).

Pentru a afla cota unei cărţi, poţi accesa şi de acasă catalogul online al bibliotecii.

 • Program

Program Sediul Central*

De luni până vineri

 • Împrumut: între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00
 • Permise noi (parter): 9.00-19.30
 • Sala ,,M. Sadoveanu” (etaj 1): 8.30-19.30
 • Sala ,,H. P. Bengescu” (etaj 2): 8.30-19.30
 • Sala ,,N. Iorga (etaj 2): 8.30-19.30
 • Sala ,,G. Ibrăileanu” (periodice): 8.30-19.30
 • Sala ,,T. Maiorescu” (profesori): 8.30-19.30
 • Sala ,,D. Cantemir” (Colecţii speciale): 8.30-15.00
 • Comenzile din depozit se servesc între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00.

Sâmbătă şi duminică: ÎNCHIS

* Sub rezerva unor modificări

 

Program Filiale**

De luni până vineri

 • Împrumut: 9.00-19.30
 • Sala de lectură: 9.00-19.30

Sâmbătă şi duminică: ÎNCHIS

** Sub rezerva unor modificări

Eliberare permis de bibliotecă

Permisele de bibliotecă se eliberează în Sediul central al bibliotecii, parter, și la Biblioteca de Fizică și Chimie Ștefan Procopiu (UAIC, corp A, parter, B-dul Carol I, nr. 11.

Pre-înregistrare online pentru obţinerea permisului de bibliotecă

Pentru obținerea permisului completați formularul de inregistrare (http://193.231.13.10:8991/F) :

pasul 1: apasați pe butonul Înregistrare

pasul 2: completați formularul

pasul 3: permisul de bibliotecă se eliberează la Sediul central după plata taxei de înscriere

Acte necesare eliberare permis:

Permis nou pentru împrumut acasă:

 • studenţi : carnet de student vizat (adeverinţă de student), carte de identitate, fotografie tip carte de identitate; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar
 • absolvenţi de facultate, inclusiv cadre didactice universitare: carte de identitate, adeverinţă de salariat, fotografie tip buletin de identitate

Vize pentru anul universitar 2015-2016:

 • studenţi: carte de identitate, carnet de student vizat pe anul în curs (adeverinţă de student)
 • cadre didactice universitare: carte de identitate, legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs

Lichidări:

La încheierea studiilor universitare de licență sau de masterat, fișa de lichidare eliberată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” trebuie semnată și la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, atestându-se în acest mod faptul că studentul nu are publicații nerestituite sau alte restanțe.

Tarife pentru eliberarea permisului de bibliotecă:

 • studenţi, masteranzi la facultăţi de stat: 20 de lei
 • studenţi, masteranzi la facultăţi particulare: 30 de lei
 • cadre didactice universitare, doctoranzi, cercetători: 35 de lei
 • permis pentru  o zi: 5 lei
 • viză fişă de lichidare: 5 lei

Vezi și alte imagini de la Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu”

Biblioteci filiale

Ştiinţe Exacte:

Biblioteca de Biologie – corpul B al Universităţii, etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.bio@uaic.ro, Tel.: 0232-201473.

Biblioteca Muzeului de ştiinţe naturale – corpul B al Universităţii, etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, Tel.: 0232-201473.

Biblioteca de Fizică şi Chimie – corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Tel.: 0232-201151.

Biblioteca de Geografie-Geologie – corpul B al Universităţii, etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Tel.: 0232-261796.

Biblioteca de Matematică – corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Tel.: 0232-201561.

Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller” – corpul A al Universităţii, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: semmath@uaic.ro.

Biblioteca de Informatică – corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: bibl_inf@yahoo.com, Tel.: 0232-201452.

Ştiinţe Umaniste:

Biblioteca de Drept – corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Tel.: 0232-201159.

Biblioteca de Istorie – corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr.11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.ist@uaic.ro, Tel.: 0232-201157.

Biblioteca de Litere – Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, tel. 0232-116600.

Ştiinţe Sociale:

Biblioteca de Ştiinţe Economice – corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Tel.: 0232-201452.

Biblioteca de Filosofie – lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-201155. Până la finalizarea lucrărilor de consolidare, Biblioteca de Filosofie îşi desfăşoară activitatea în sediul central, etajul I.

Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport – corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Tel.: 0232-201127.

Biblioteca Austria

Contact

Adresa: Bd. Carol I, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Corp I
Telefon: 0232 201102 interior 2447 sau 0744 430890

 

Echipa

Director
Lect. dr. Mariana Cristina Bărbulescu
E-mail: mariana.barbulescu@yahoo.com

Coordonator ştiinţific
Prof. dr. dr. h. c. Andrei Corbea-Hoişie
E-mail: corbea.hoisie@gmail.com

Lector
Mag. Elisabeth Berger
E-mail: frauberger@gmx.de

Bibliotecar
Drd. Nora Chelaru
E-mail: nora.chelaru@gmail.com

Program

 • Marţi – de la ora 10.00 -la ora 15.00
 • Miercuri – Vineri – de la ora 9.00 – la ora 14.00

Prezentare

Inaugurarea Bibliotecii Austria, la 22 martie 2010, s-a desfăşurat în prezenţa Excelenţelor Lor dr. Emil Brix, Ambasador al Ministerului Afacerilor Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, şi dr. Martin Eichtinger, Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti şi a domnului prof.dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Al.I.Cuza”. La festivitate au participat reprezentanţi ai Ministerului Ştiinţei şi Cercetării din Republica Austria, ai Forumului Cultural Austriac, personalităţi marcante ale vieţii culturale ieşene precum şi invitaţi din alte centre universitare.

Biblioteca Austria este afiliată Universităţii „Alexandru Ioan Cuza,” cea mai veche instituţie de învăţămînt superior din România, şi are în dotare peste 4070 de volume şi numeroase resurse media (DVD-uri, CD-uri şi reviste).

Fondul iniţial, administrat, pînă la înfiinţarea bibliotecii, de Lectoratul austriac, a fost extins printr-o generoasă donaţie de carte ştiinţifică din partea Ministerului Austriac al Ştiinţei şi Cercetării, şi cuprinde cu precădere literatură austriacă modernă şi contemporană şi lucrări de istorie culturală central-europeană. Prin bunăvoinţa aceluiaşi minister, colectia de cărţi este îmbogăţită anual.
Pe lângă implicarea în proiectele de colaborare cu marile arhive de literatură şi presă din Viena şi Innsbruck, menite să contribuie la dezvoltarea gemanisticii ieşene, biblioteca susţine un program de activităţi pe teme de cultură şi civilizaţie austriacă, organizează întîlniri cu scriitori şi artişti austreci, proiecţii de film, seri muzicale şi expoziţii. De asemenea, va fi înfiinţat un cerc de literatură şi traduceri.

Biblioteca se bucură de îndrumarea Ambasadei Austriei la Bucureşti, iar perfecţionarea personalului bibliotecii se desfăşoară în Austria, cu sprijinul Societăţii Austriece pentru Literatură.

Evenimente organizate în cadrul Bibliotecii Austria

În anul 2011-vezi lista evenimentelor aici
În anul 2010 – vezi lista evenimentelor aici

 

Resurse externe

Biblioteca Academiei Române Iaşi

Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr. 8
E-mail: bari@mail.cccis.ro
Telefon: 0232-267584.
Websitehttp://www.iit.tuiasi.ro

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”

Contact

Adresa: Str. Palat, nr. 4
E-mail: biblioteca@bjiasi.ro
Telefon. 0232-415159.
Websitehttp://www.bjiasi.ro/

Biblioteca British Council

Contact

Adresa: Str.Păcurari 4, 700511 Iași
E-mail: bc.iasi@britishcouncil.ro
Telefon/Fax: 0232 316159
Websitewww.britishcouncil.org

Biblioteca Institutului Francez Iaşi

Contact

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 26Iaşi, cod 700750
E-mail: equipe@ccfiasi.ro
Telefon: 0232 267 637
Fax: 0232 211 026
Websitewww.ccfiasi.ro