Inscriere scoli de vara ROSE

 • Date personale părinte / tutore

 • stradă și număr
 • Am luat la cunoștință condițiile în care se desfășoară școala de vară, și îmi exprim acordul, în calitate de părinte / tutore legal instituit al elevului, ca elevul numit aici să participe, în perioada 30 IUNIE- 14 IULIE sau 7-21 IULIE 2019 la una dintre cele 9 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
 • pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca fiul/fiica/minorul (nume, prenume) să participe la una dintre cele 9 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și își va adăuga numelele, prenumele și semnătura. Nu uitați să scanați / fotografiați și verso!
  Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Date personale elev

 • Stradă și număr
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Accepted file types: jpg, png, gif, pdf.
 • în aceasta se vor menționa - dacă este cazul - bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Apartenența la una din categoriile cu risc de abandon școlar

  (conform ROSE)
  (va trebui să prezentați Adeverință care să ateste faptul că elevul primește bursă de ajutor social)
  (va trebui să prezentați Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
  (va trebui să prezentați Certificat medical sau orice alt document din care se rezulte cerințele educaționale speciale )
  (va trebui să prezentați Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
  • Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi – LiteratIS (Facultatea de Litere) 07- 22 IULIE 2019
  • Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași! (Facultatea de Drept) 30 IUNIE-14 IULIE 2019
  • Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) 07- 22 IULIE 2019
  • Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” (Facultatea de Geografie și Geologie) 30 IUNIE-14 IULIE 2019
  • Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport 07- 22 IULIE 2019
  • Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultățile de Biologie și Chimie) 07- 22 IULIE 2019
  • Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon – TEOIST” (Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie) 07- 22 IULIE 2019
  • De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT 07- 22 IULIE 2019
  • Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! VINOlaUAIC! (Facultățile de Filosofie și Științe Social-Politice și Psihologie si Științe ale Educației) 07- 22 IULIE 2019