Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Procedura Simplificata pentru furnizare de Reactivi chimici conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1077252 din 20.10.2020 publicat în SEAP.