Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează procedura simplificata pentru furnizare de reactivi chimici si sticlarie de laborator conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1008834 din 27.07.2018 publicat în SEAP.