Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Procedura Simplificata pentru  ” Servicii de expertiză tehnică a clădirii corp B, situată pe b-dul Carol I, nr. 20-22, mun. Iasi, pentru stabilirea  riscului seismic şi soluţiilor necesare pentru reabilitarea /consolidarea obiectivului   (cuprinde ridicare topo, studiul geo, relevee, probe, expertiză tehnică)” conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1080410/22.12.2020 publicat în SEAP.