Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin Procedura Simplificata Proprie: Servicii de formare profesionala –Curs de pregatire continua a personalului de paza conform art.44 alin.(4) din Legea 333/2003 , conform specificatiilor tehnice si termenelor de depunere a ofertelor detaliate in Invitatia de participare atasata:

Invitatie Participare