Ministerul Educaţiei Naţionale a avizat pozitiv, prin adresa nr. 32712 din 26.06.2019, Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, adoptată de Senatul Universitar în şedinţa din 27 septembrie 2018 şi revizuită, ulterior, în şedinţa din 23 mai 2019.

Textul acesteia poate fi consultat la secţiunea Documentele Universităţii.