Stagii de practică Erasmus+

Stagii de practică Erasmus+2024-06-03T10:07:21+03:00

Programul Erasmus cu țările participante – stagii de practică

Înainte de plecare
La întoarcere
Absolvent
Recunoaștere și echivalare

Prezentare mobilități Erasmus+ de lungă durata

Apel mobilităţi de practică de lungă durată

Regulament selecție mobilități de practică de lungă durată Erasmus+ KA131  

 • Mobilitatea de practică ERASMUS+ reprezintă o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurată de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la:
  • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

Aici se includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships– desfășurate pentru obținerea de competențe digitale (marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale)

* Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:

  • instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro);
  • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).
 • Durata mobilităților de practică poate fi cuprinsă între 2 și 12 luni de activitate în format fizic. Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.
 • Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de practică de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:
  • 824 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Țările de Jos.
  • 756 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
 • Suplimentarea bursei Erasmus:
  • cu 250 Euro/lună pentru candidații care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
  • cu 50 Euro pentru GREEN TRAVEL = utilizarea unui mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina).
  • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, cu un mijloc de transport ce se încadrează în categoria „green travel .
  • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

! Dosarele de bursă socială se depun și evaluează la Secretariatul facultății la care este înmatriculat studentul la momentul selectiei.

Prezentare mobilități Erasmus+ de lungă durata

Regulament selecție mobilități de practică de lungă durată Erasmus+ KA131  (valabil începând cu anul academic 2021-2022)

 • Mobilitatea de practică ERASMUS+ reprezintă o perioadă de stagiu în străinătate (nu cursuri urmate în cadrul unei universități) desfășurată de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la:
  • o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovației;
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;

Aici se includ și:

 • Stagii de asistență pentru viitoarele cadre didactice – „assistantships”;
 • Stagii de asistență pentru cercetare realizate în orice instituție de cercetare relevantă;
 • Digital Opportunity Traineeships– desfășurate pentru obținerea de competențe digitale (marketing digital; design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale)

* Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:

  • instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul – https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro);
  • organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).
 • Durata mobilităților de practică poate fi cuprinsă între 2 și 12 luni de activitate în format fizic. Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.
 • Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de practică de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:
  • 750 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Țările de Jos.
  • 690 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
 • Suplimentarea bursei Erasmus:
  • cu 250 Euro/lună pentru candidații care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
  • cu 50 Euro pentru GREEN TRAVEL = utilizarea unui mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina).
  • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, cu un mijloc de transport ce se încadrează în categoria „green travel .
  • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

! Dosarele de bursă socială se depun și evaluează la Secretariatul facultății la care este înmatriculat studentul la momentul selectiei.

Reguli generale:

 • Finanțare:
  • 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
  • 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
 •  Instituţii eligibile:
  • universități care au primit Carta Erasmus (ECHE)
  • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
   • o companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii orientate pe partea de responsabilitate socială),
   • o instituție publică la nivel local, regional sau național,
   • un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere de comerț, asociații profesionale sau sindicate,
   • un institut de cercetare,
   • o fundație,
   • o scoală, un institut/ centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și cele pentru adulți),
   • o organizație, asociație non-profit, ONG,
   • un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii de informare.
 • Instituţii neeligibile:
 • Candidați eligibili:
  • studenţii înmatriculați la zi /cu frecvență redusă/ fără frecvență la UAIC din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III și prelungire doctorat ;
 • Durata minimă a unui stagiu de practică Erasmus+ este de 2 luni (60 de zile), perioadă calculată conform regulilor Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.
 • Durata finanțată a unui stagiu de practică Erasmus+ pentru studentii UAIC este de maximum 12 luni.

În situația în care beneficiarii de stagii de practică Erasmus+ doresc să-și prelungească mobilitatea, aceștia trebuie să înainteze o cerere în acest sens, către Biroul ERASMUS+, cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea stagiului. Această cerere trebuie însoțită de solicitarea instituției gazdă de prelungire a perioadei de stagiu și de copia Learning Agreement-ului  Student Mobility for Traineeship (Secțiunea During the mobility) pentru perioada de prelungire.

În limita fondurilor existente, cererile de prelungire, respectiv finanțarea perioadei de prelungire a stagiului sunt analizate și propuse spre aprobare Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (BECA) al universității.

Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

 • Sesiunile de selecţii  au loc la date stabilite de decanul fiecărei facultăți, la propunerea coordonatorului Erasmus+. Stagiile se vor desfășura după data afișării rezultatelor selecției la facultate, în termen ce permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).

Observații!

Stagiile de practică Erasmus+ se pot desfășura în domeniul de studiu al studenților. În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparține studentul.

  • Traineeship in digital skills:
   • stagii destinate studenților și proaspeților absolvenți care doresc să dobândească competențe digitale, indiferent de domeniul de studiu al studenților.
   • Orice stagiu va fi considerat un „stagiu pentru obținerea de competențe digitale” atunci când stagiarul participă la una sau mai multe dintre următoarele activități: marketingul digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreți-nerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.
   • Assistantships: „stagiile de asistență academică pentru viitoarele cadre didactice” destinate cu precădere proaspeților absolvenți care intenționează să imbrățișeze o carieră academică.

Reguli generale:

 • Finanțare:
  • 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
  • 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.
 •  Instituţii eligibile:
  • universități care au primit Carta Erasmus (ECHE)
  • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o asemenea organizație ar putea fi:
   • o companie publică sau privată, mică, medie sau mare (inclusiv companii orientate pe partea de responsabilitate socială),
   • o instituție publică la nivel local, regional sau național,
   • un partener social sau un alt reprezentant de pe piața muncii, inclusiv camere de comerț, asociații profesionale sau sindicate,
   • un institut de cercetare,
   • o fundație,
   • o scoală, un institut/ centru educațional (cuprinzând toate ciclurile de studiu – preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv școlile cu profil vocațional și cele pentru adulți),
   • o organizație, asociație non-profit, ONG,
   • un centru de orientare în carieră, ce oferă consultanță profesională și servicii de informare.
 • Instituţii neeligibile:
 • Candidați eligibili:
  • studenţii înmatriculați la zi /cu frecvență redusă/ fără frecvență la UAIC din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III și prelungire doctorat ;
 • Durata minimă a unui stagiu de practică Erasmus+ este de 2 luni (60 de zile), perioadă calculată conform regulilor Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de stagiu ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.
 • Durata finanțată a unui stagiu de practică Erasmus+ pentru studentii UAIC este de maximum 12 luni.

În situația în care beneficiarii de stagii de practică Erasmus+ doresc să-și prelungească mobilitatea, aceștia trebuie să înainteze o cerere în acest sens, către Biroul ERASMUS+, cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea stagiului. Această cerere trebuie însoțită de solicitarea instituției gazdă de prelungire a perioadei de stagiu și de copia Learning Agreement-ului  Student Mobility for Traineeship (Secțiunea During the mobility) pentru perioada de prelungire.

În limita fondurilor existente, cererile de prelungire, respectiv finanțarea perioadei de prelungire a stagiului sunt analizate și propuse spre aprobare Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (BECA) al universității.

Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

 • Sesiunile de selecţii  au loc la date stabilite de decanul fiecărei facultăți, la propunerea coordonatorului Erasmus+. Stagiile se vor desfășura după data afișării rezultatelor selecției la facultate, în termen ce permite finalizarea procedurilor interne privind deplasările Erasmus+ (termen minim recomandat – 14 zile).

Observații!

Stagiile de practică Erasmus+ se pot desfășura în domeniul de studiu al studenților. În cazul în care există solicitări pentru efectuarea unui stagiu de practică într-un domeniu diferit de cel studiat, acesta poate avea loc doar cu aprobarea decanului facultății de care aparține studentul.

  • Traineeship in digital skills:
   • stagii destinate studenților și proaspeților absolvenți care doresc să dobândească competențe digitale, indiferent de domeniul de studiu al studenților.
   • Orice stagiu va fi considerat un „stagiu pentru obținerea de competențe digitale” atunci când stagiarul participă la una sau mai multe dintre următoarele activități: marketingul digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreți-nerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.
   • Assistantships: „stagiile de asistență academică pentru viitoarele cadre didactice” destinate cu precădere proaspeților absolvenți care intenționează să imbrățișeze o carieră academică.

Criterii generale

Se pot înscrie la selecţie:

 • Studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • Studenții din anii I-II-III (IV) licență, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;
 • Foști beneficiari ai unei mobilități de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus și/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates / LLP-Erasmus + și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii;
 • Studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de evaluare/ examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot efectua și finaliza în termen de  un an de la absolvire.
 • Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studii (licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţii beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași.

Criterii academice

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică Erasmus+, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 50% din punctajul maxim posibil la momentul candidaturii, cu excepția studenților din anul I, semestrul I pentru care se va lua în considerare media de admitere la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează prin prezentarea a cel puțin unuia dintre următoarele documente:

a) atestat lingvistic[1];

b) foaia matricolă din liceu (pentru studenții care au studiat o limbă străină în liceu);

c) certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;

d) situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate.

Media aritmetică a notelor din liceu/ nota sau punctajul certificatului lingvistic de la Bacalaureat/ media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minimum B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

[1] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași  sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

Consultă aici oferta de stagii de practică Erasmus.

Selecția candidaților pentru mobilități de lungă durată

 Selecțiile pentru mobilități de practică Erasmus+ de lungă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori sunt identificate noi oportunități de practică la nivelul facultăților UAIC sau de către studenți.

 • Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ pe măsură ce candidații le întocmesc.
 • Candidații vor primi o informare de la coordonatorul Erasmus+ cu privire la data, ora și locul/platforma unde va avea loc interviul cu membrii comisiei de selecție de la nivelul Facultății (față – în – față sau online).
 • Afișarea rezultatelor se face în cel mai scurt timp după susținerea interviului.
 • Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul facultății și se soluționează în termen de o zi.

 Listele cu studenții admiși/selectați condiționat și respinși se afișează în termen de o zi de la rezolvarea eventualelor contestații.

Observații!

Candidații selectați pentru mobilități de practică Erasmus+ ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în țările eligibile Programului Erasmus+ KA131-HED și în care are loc mobilitatea.

Vă recomandăm insistent să solicitați în avans autorizațiile de la autoritățile competente (înainte de începerea mobilității), întrucât procesul poate dura câteva săptămâni.

Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/

Pentru informații suplimentare se recomandă:

Dacă urmează să aduci la Biroul Erasmus+ dosarul în vederea obținerii bursei Erasmus sau dacă ai finalizat mobilitatea și trebuie să aduci documentele doveditoare, te rugăm să îți faci o programare în prealabil. În felul acesta nu vei fi nevoit să aștepți la rând.

Îți poți alege ziua și ora aici.

Pentru a veni în ajutorul studenților Erasmus care își caută cazare pe perioada mobilității, vă propunem să accesaţi platforma Erasmus Play.

Erasmus Play started as a response from a former Erasmus+ group of students who encountered difficulties in finding accommodation in different host cities.
It allows you to compare all available housing options with ease. Moreover, you will be able to book in total safety since all accommodations are provided by verified platforms. Book your student accommodation in 3 steps:

– Choose your host University, campus or city and your required dates.
– Easily compare accommodation from multiple sites.
– Click on view and book it on the website of our trustworthy partners.

Mărturii

Ungureanu Andra,

Stagiu de practică: Suleyman Demirel University, Turcia

Tulbure Mihaela,

Stagiu de practică: Casa di Cura San Raffaele Portuense, Italia

Buric Mădălina,

Stagiu de practică: University of La Laguna IRIARTE, Tenerife

Găină Roxana,

Stagiu de practică: Manchester University, Marea Britanie

Chirvasă Oana – Roxana,

Stagiu de practică:  Urrutia Abogados, Spania

Dicu Ioana,

Stagiu de practică: Fondazione Edmund Mach, Italia

Alistar Andreea – Larisa,

Stagiu de practică: Hotel Caravel Zante, Grecia

Claichnet Andrian,

Stagiu de practică: De Montfort University, Marea Britanie

Fotache Mihai,

Stagiu de practică: University of Pannonia, Ungaria

Ioniță Diana – Iuliana,

Stagiu de practică: Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard, Franța

Benchea Angelica,

Stagiu de practică: The Congregation of the daughters of St. Mary of divine Providence, Italia

Cernea Maria,

Stagiu de practică: Cabinetul de Avocatură Ruxandra RAȚĂ, Belgia

Vițel Ionuț,

Stagiu de practică: Urrutia Abogados, Spania

Strătilă Alexandra,

Stagiu de practică: Clinica de reabilitare ,,Rozalen′′, Spania

Certan Andrei,

Stagiu de practică: Hotel Aquila Porto Rethymno, Grecia

Andriuță Ana,

Stagiu de practică: Universite d’Angers, Franța

Ștefanache Cătălina – Andreea,

Stagiu de practică: Hotel Minos Mare, Grecia

Pavel Sergiu,

Stagiu de practică: Technical University of Braunschweig, Germania

Cristea Florentina,

Stagiu de practică: Hotel NH Hesperia Sabinal, Spania

Busuioc Monica-Andreea ,

Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, Grecia

Beșleagă Alexandra,

Stagiu de practică: University of Lisbon, Portugalia

Bita Daniela Elena,

Stagiu de practică: Hotel Eagles Palace, Grecia

Pleșca Maria,

Stagiu de practică: Erasmus – Initiative TU Dresden e.V, Germania

Lău Diana,

Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, Grecia

Iosub Florin,

Stagiu de practică: Hotel Principe di Fitalia, Italia

Prisăcaru Cătălina – Elena,

Stagiu de practică: Akdeniz University, Turcia

Darie Cosmina-Iustina,

Stagiu de practică: Hotel NH Grand Place Arenberg, Belgia

Alexandra Oprea,

Stagiu de practică: Hotel Principe di Fitalia, Italia

Aconstantinese Maria-Madalina,

Stagiu de practică: Hotel Atlantica Imperial, Grecia

Dumbravanu Olga,

Stagiu de practică: Alfredo Losada, Centro de Recuperacion Funcional, Spania

Hroștea Laura,

Stagiu de practică: Faculté des Sciences, Université d’Angers, Franța

Ichim Maria – Diana,

Stagiu de practică: Hotel NH Hesperia Sabinal, Spania

Ticlau Lavinia-Andreea,

Stagiu de practică: Hotel Atlantis Beach, Grecia

Petrică Nițoaia,

Stagiu de practică: Hotel Santa Maria, Italia

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/01/OLS.pdf 

Anunțul concursului cu premii  Experiența mea Erasmus 2014 -2015

Film prezentare participanți

Lista câștigătorilor

Anunțul decernării premiilor

anunt premiereStudenți ERASMUS înscriși în concurs:

Ungureanu Andra,

Stagiu de practică: Suleyman Demirel University, TurciaSlide35

Tulbure Mihaela,

Stagiu de practică: Casa di Cura San Raffaele Portuense, ItaliaSlide34

Buric Mădălina,

Stagiu de practică: University of La Laguna IRIARTE, TenerifeSlide33

Găină Roxana,

Stagiu de practică: Manchester UniversityMarea BritanieSlide32

Chirvasă Oana – Roxana,

Stagiu de practică:  Urrutia Abogados, SpaniaSlide31

Dicu Ioana,

Stagiu de practicăFondazione Edmund Mach, ItaliaSlide30

Alistar Andreea – Larisa,

Stagiu de practică: Hotel Caravel Zante, GreciaSlide29

Claichnet Andrian,

Stagiu de practică: De Montfort University, Marea BritanieSlide28

Fotache Mihai,

Stagiu de practică: University of PannoniaUngariaSlide27

Ioniță Diana – Iuliana,

Stagiu de practică: Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard, FranțaSlide26

Benchea Angelica,

Stagiu de practică: The Congregation of the daughters of St. Mary of divine ProvidenceItaliaSlide25

Cernea Maria,

Stagiu de practicăCabinetul de Avocatură Ruxandra RAȚĂBelgiaSlide24

Vițel Ionuț,

Stagiu de practicăUrrutia Abogados, SpaniaSlide23

Strătilă Alexandra,

Stagiu de practică: Clinica de reabilitare ,,Rozalen′′, SpaniaSlide22

Certan Andrei,

Stagiu de practică: Hotel Aquila Porto Rethymno, GreciaSlide21

Andriuță Ana,

Stagiu de practică: Universite d’Angers, FranțaSlide20

Ștefanache Cătălina – Andreea,

Stagiu de practică: Hotel Minos Mare, GreciaSlide19

Pavel Sergiu,

Stagiu de practică: Technical University of Braunschweig, GermaniaSlide18

Cristea Florentina,

Stagiu de practică: Hotel NH Hesperia Sabinal, SpaniaSlide17

Busuioc Monica-Andreea ,

Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, GreciaSlide16

Beșleagă Alexandra,

Stagiu de practică: University of Lisbon, PortugaliaSlide15

Bita Daniela Elena,

Stagiu de practică: Hotel Eagles Palace, GreciaSlide14

Pleșca Maria,

Stagiu de practică: Erasmus – Initiative TU Dresden e.V, GermaniaSlide13

Lău Diana,

Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, GreciaSlide12

Iosub Florin,

Stagiu de practică: Hotel Principe di FitaliaItaliaSlide11

Prisăcaru Cătălina – Elena,

Stagiu de practică: Akdeniz University, TurciaSlide10

Darie Cosmina-Iustina,

Stagiu de practică: Hotel NH Grand Place ArenbergBelgiaSlide9

Alexandra Oprea,

Stagiu de practică: Hotel Principe di Fitalia, ItaliaSlide8

Aconstantinese Maria-Madalina,

Stagiu de practică: Hotel Atlantica Imperial, GreciaSlide7

Dumbravanu Olga,

Stagiu de practică: Alfredo LosadaCentro de Recuperacion FuncionalSpaniaSlide6

Hroștea Laura,

Stagiu de practică: Faculté des Sciences, Université d’Angers, FranțaSlide5

Ichim Maria – Diana,

Stagiu de practică: Hotel NH Hesperia Sabinal, SpaniaSlide4

Ticlau Lavinia-Andreea,

Stagiu de practică: Hotel Atlantis Beach, GreciaSlide3

Petrică Nițoaia,

Stagiu de practică: Hotel Santa Maria, ItaliaSlide2

Străuneanu Caterina,

Stagiu de practică: Hotel NH Stephanie, BelgiaSlide1

DATE DE CONTACT

Serviciu Relații Internaționale

Biroul Erasmus+

Grigoriţa Elena COCEANU 

E-mail: grigorita.coceanu(at)uaic.ro
Telefon: 0232 20 1812  

Program de lucru cu publicul: 

Luni – Joi, orele 10.00 – 12.30

Selectie Erasmus practica – Facultatea de Biologie (aprilie 2022)

Selectie Facultatea de Teologie Ortodoxă – martie 2022

Selectie Facultatea de Litere – martie 2022

Selectie Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice – martie 2022

Selectie Facultatea de Chimie – martie 2022

Selectie Facultatea de Istorie – martie 2022

Selectie Facultatea de Matematica – martie 2022

Anunt selecție Erasmus practică – Facultatea de Geografie și Geologie, departamentul de Geografie (ianuarie 2022)

Anunt selecție Erasmus practică – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (decembrie 2021)

Anunt selectie Erasmus practica – decembrie 2021 – Facultatea de Fizica

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Fizică

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Fizică

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Litere (15.6.2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Biologie (11.6.2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Litere (mai 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (aprilie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de TEologie Ortodoxă (martie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Litere (martie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Fizică (februarie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (februarie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Biologie (ianuarie 2021)

Anunț selecție Erasmus practică – Facultatea de Litere (ianuarie 2021)

Când spui stagiu ERASMUS (în general), spui oportunitate, din ambele puncte de vedere, atât pentru cel de studiu cât și pentru cel de practică. Am avut dorința și posibilitatea de a participa de două ori într-un astfel de schimb de experință, și anume de practică, și intenționez și a treia oară să fac acest lucru.

De ce? Din mai multe motive. Cel mai important motiv a fost cel de a îmi deschide mintea, având șansa de a privi și sub alte unghiuri știința (ca un domeniu vast în care sunt cuprinse informațiile științifice, persoanele care le oferă și persoanele care le primesc, cât și aparatura cu care se face știința), dar și societatea (oameni, mentalități, locuri, obiceiuri etc.). Curiozitatea și dorința de a afla mi-au fost satisfăcute deoarece am lucrat cu anumite echipamente pe care nu le avem la dispoziție aici și pentru că am avut acces la mai multe surse de informație (documentare științifică), dar totodată am admirat minunatele locuri (Angers fiind un pol al vegetației, cu precădere al florei și o zonă de liniște și calmitate) și construcții păstrate cu grijă de către acei oameni, care, cu zâmbetul pe buze, sunt deschiși să te ajute și să îți răspundă la întrebări.
De aceea, consider că este benefic să ne folosim de această oportunitate, dar să ne dorim să ne întoarcem acasă și să îmbunătățim ceva utilizând ceea ce am învățat.

HROSTEA LAURA , Studentă ERASMUS+ 2014-2015, Stagiu de practică: Faculté des Sciences, Université d’Angers, Franța
Am mers într-o excursie de o seară pe platoul Golgo din Baunei, Sardegna și în drumul nostru am întâlnit acești foarte inteligenți măgăruși afaceriști care în loc să mucească făceau poze cu turiștii, turiști care hrăneau măgărușii cu ciocolată, mere, jeleuri, tutun sau cu ce se nimerea să aibă la ei.
Bineînțeles am făcut un slefie cu măgărușii iar iubitul managerei noastre ne-a fotografiat…
Petrica Nitoaia , Student ERASMUS+ 2014-2015, Stagiu de practică: Hotel Santa Maria, Italia
My practice this year was held in Crete, a beautiful island that I visited two consecutive years by Erasmus and Erasmus + . It has delightful and unique places , an island that surprises you every day , with gorgeous beaches and wildlife but also with a unique sunset . Since last year, after the first Erasmus experience I wanted to come back to wonderful places . I will attach some pictures to see the beauty of Crete.
Ticlau Lavinia-Andreea , Studentă ERASMUS+ 2014-2015, Stagiu de practică: Hotel Atlantis Beach, Grecia
Din parc du Cinquaternaire am putut vedea un superb apus de soare, in zilele in care eram liberi sau ne intalneam cu colegii de munca. Era locul perfect in care sa privesti stelele si sa tanjesti dupa multe alte aventuri… dupa ce toata ziua ai vizitat muzee, ai colindat strazi necunoscute, ai luat autobusul in directia gresita, ai mancat frites, si lista poate continua. Royal Palace of Bruxelles ni s-a parut destul de asemanator cu Universitatea noastra.
Vizita de la Atomium este una speciala fiindca am putut fi prezenti toti 7. Cu ocazia asta am invatat ca sa vizitezi in grup este mult mai placut decat sa fii pe cont propriu, desi uneori ai nevoie si de timp cu tine insuti. In Place Flagey imi placea sa lenevesc singura langa lac impreuna cu lebedele si ratele.
Strauneanu Caterina , Studentă ERASMUS+ 2014-2015, Stagiu de practică: Hotel NH Stephanie, Belgia
Sunt nespus de fericita ca am avut ocazia sa am o experienta unica de pana acuma din viata mea datorita acestui program. Am beneficiat de o bursa de practica in Roquetas de Mar, Spania, la hotelul Hesperia Sabinal. Pentru mine a fost ceva de vis, am lucrat cu oameni perfectionisti si dispusi sa ofere cele mai bune servicii clientilor, am cunoscut oameni minunati care intotdeauna erau cu zambetul pe buze, veseli si plini de viata.
Erasmus mi-a oferit sansa sa invat sa fiu independenta, am invatat ce inseamna sa fii responsabil si sa duci o sarcina pana la bun sfarsit stiind ca eticheta hotelului depinde de munca facuta de fiecare in parte, am invatat ce inseamna un loc de munca si implicatiile acestuia si nu in ultimul rand am avut sansa sa leg prietenii stranse.
Experienta aceasta m-a ajutat in primul rand sa nu ma mai bazez asa de mult pe prima impresie, sa i-au lucrurile ca atare, am descoperit o latura a Spaniei pe care nu o stiam, de la cultura si petrecerie pe plaja, la oameni care sunt deosebiti si dispusi sa te ajute oricand pana la stilul de viata cam haotic dar placut si dependent al acestora.
Am avut o vara de neuitat, care pe langa munca desfasurata la hotel a insemnat si o vacanta nemaipomenita.
Ichim Maria - Diana, Studentă ERASMUS+ 2014-2015, Stagiu de practică: Hotel NH Hesperia Sabinal, Spania
În această vară am avut oportunitatea de a realiza un stagiu de practică într-un centru de reabilitare funcţională din Spania. Trei luni am trăit o poveste frumoasă alături de colega mea într-un oraş turistic de pe coasta de nord a Spaniei, Santander. Un oraş cu o privelişte extraordinară către Oceanul Atlantic, multe plaje, atracţii turistice şi foarte multe spaţii verzi.
Nu am avut nevoie de mult timp ca să ne adaptăm cu acel loc, am fost primite cu multă căldură atât de oamenii de-acolo, cât şi de oraşul în sine. Oamenii erau foarte deschişi şi plăcuţi, zâmbitori şi mereu dornici să te ajute. Noi am fost plăcut surprinse văzând cu câtă pasiune, interes şi bunăvoinţă cei de la centru ne explicau diferite tehnici şi metode noi din kinetoterapie, şi cu câtă încredere ne permiteau să punem în practică ceea ce ne-au învăţat.
Timpul a trecut mai repede decât ne-am aşteptat şi despărţirea a fost într-adevăr extrem de grea, în special cu cei de la centru cu care ne-am familiarizat foarte mult şi ne-au devenit cele mai apropiate persoane pe tot parcursul stagiului nostru. Iar cele mai emoţionante au fost ultimele lor cuvinte: „Să ştiţi că aceasta este şi casa voastră, oricând ne găsiţi aici şi oricând puteţi aici să vă întoarceţi”.
Experienţa data a avut un puternic impact asupra personalităţii mele, am devenit mai responsabilă, mai comunicativă, ambiţioasă şi mai curajoasă. Iar pe plan profesional mi-am îmbogăţit semnificativ cunoştinţele în domeniul kinetoterapiei, am învăţat lucruri extraordinar de interesante ce mă vor ajuta cu siguranţă.
Vreau să-mi exprim toată recunoştinţa pentru că am avut parte de această experienţă unică. Multumesc Erasmus+ pentru amintiri frumoase !!!
Dumbravanu Olga
Aceasta a fost prima mea experinţă ca studentă beneficiară de o bursă Erasmus+ şi am ales să fie cea de practică. Ce pot să spun în jumătate de pagină despre această experienţă?? A fost una SUPERBA. Mai vreau!!! Da mai vreau. Şi haideţi să vă spun şi de ce. Am avut norocul să prind pe o insulă cu o istorie frumoasă, Rodos – insula cavalerilor. O insulă care dintr-un capăt în celălalt o traversai cu maşina în maxim 2 ore dar plină de peisaje care îţi tăiau răsuflarea. Să trecem peste descrierea insulei şi să vă spun pe scurt cum s-a desfăşurat stagiul meu de practică. Pe lângă că am nimerit în Rodos, am fost acceptată şi de un hotel care face parte dintr-un lanţ hotelier cu hoteluri în foarte multe ţări şi anume: Atlantica. În perioada aleasă de mine s-a deschis in staţiunea Kolymbia, cea mai cunoscută, un nou hotel al lanţului Atlantica Imperial Residences. Neavând deloc experienţă de lucru în cadrul vreunui hotel au preferat să mă aleagă la acest hotel nou dar cu mai puţine camere.
În prima zi de lucru am fost întâmpinată de şefa de sală, Kiki, o doamnă de nota milioanelor şi un coleg, care am aflat că era roman, lucrând de 3 ani în cadrul lanţului, Ionuţ. Aceştia pot să spun că sunt cei mai răbdători oameni de pe pământ. În foarte scurt timp am învăţat de la ei tot ce ţinea de primirea clienţilor în restaurant, de efectuarea service-ului, debarasare într-un mod specific unui hotel de 5 stele şi, cel mai important, cum să comunicăm şi să ne ajutăm unii pe alţii. Fiind în total 15 oameni în restaurant şi bucătărie ne-am ataşat rapid unii de alţii. Programul a fost făcut în aşa fel încât să muncim la capacitate maximă şi să oferim tot ce e mai bun pentru clienţii noştrii, dar să avem timp să ne şi distrăm. Am avut parte de petreceri noaptea la malul mării cu grătare, surprize la zilele de naştere, ieşiri pentru vizitat sau cumpărături.
În concluzie, a fost o experienţă de neuitat şi recomand tuturor să plece cu un program Erasmus+ fie el de practică sau de studiu. Înveţi lucruri noi, îţi faci prieteni care vor plânge atunci când vei pleca şi vei păstra legătura cu aceştia mult timp.
Aconstantinese Maria-Madalina, Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Atlantica Imperial, Grecia
Faptul că am aplicat pentru bursa Erasmus de practică a fost una din cele mai bune idei pe care le-am avut vreodată. Totuși, singurul regret pe care îl am e că până în acest moment am avut parte de doar două astfel de experințe. Prima s-a desfășurat în Grecia, Creta, în vacanța de vară, de îndată ce am terminat primul an de facultate.
Am ajuns la concluzia că viața trebuie trăită cât mai intens posibil și mi-am făcut curajul de a pleca din nou cu o bursă de practică, întrucât acea primă experianță a constituit modalitatea ideală de a da noi dimensiuni vieții mele de studentă și a însemnat primul pas către viața reală, plină de necunoscut și peripeții. Ce-a de-a doua etapă Erasmus+ s-a desfășurat imediat după ce am absolvit facultatea, dar de data aceasta în Italia, Sicilia, în anul academic 2014-2015. A fost total diferită față de prima deoarece căpătasem o oarecare experință, iar despărțirea de familie și de prieteni a fost mult mai ușoară.
Au fost 3 luni în care am descoperit o nouă cultură, o cu totul altă mentalitate, obiceiuri diverse și nu în ultimul rând oameni minunați. Mi-am îmbunătățit considerabil nivelul limbii engleze și am învățat la un nivel conversațional limba italiană. Practica în Italia m-a învățat să interacționez cu turiștii, să le învăț nevoile, să colaborez cu ceilalți colegi de muncă, atuuri care pe viitor îmi vor fi în mod categoric utile, atât în plan profesional cât și în plan personal. Pe lângă experiența practică am avut parte și de o vacanță de neuitat care m-a făcut să văd viața din alt punct de vedere, să apreciez oamenii din jur, care îți dau acea scânteie de viață de care uneori ai nevoie.
Recomand experiența Erasmus+ tuturor studenților care vor să facă o diferență în viața lor, care vor să își depășească limitele și vă garantez că veți ajunge să prețuiți până și cele mai simple lucruri. Veți avea parte de amintiri minunate, de neuitat și cu siguranță, în viitor, veți fi mândri că ați ales să faceți acest pas.
Eu aștept cu nerăbdare următoarea etapă din viața mea, în care aplicarea pentru o nouă bursă Erasmus va fi cheia către o nouă experiență presărată cu ospitalitate, veselie, orașe noi, libertate, culturi noi, cunoștiințe noi, distractie, dorințe împlinite, călătorii, peisaje, melodii, și nu în ultimul rând, noi provocări. Toate acestea pot fi consolidate într-un singur cuvânt și anume o ‘’EXPERIENȚĂ’’ de viață.
Alexandra Oprea , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Principe di Fitalia, Italia
Pașii mărunți dar repezi m-au dus in această vară în Belgia.Am plecat acolo ca o studentă care vroia sa-și imbunătățească experiența profesională și de asemenea limba franceză si engleză însă m-am întors ca un om ce și-a câștigat nu doar prieteni ci și oameni dragi sufletului meu, oameni care mi-au oferit un zâmbet, o îmbrațișare și un loc în inima lor, un om ce și-a încântat ochii cu lucruri nemaivăzute și care a învățat zi de zi din greșeli, sfaturi și din experiența oamenilor ce mă inconjurau.
În vara petrecută în Belgia am avut parte de multe momente frumoase, dragi inimii mele, însă doua dintre ele, cele mai speciale, zic eu, s-au imprimat perfect în cartea amintirilor mele, poate pentru ca natura lor este una emoțională.Una dintre ele este legată de aniversarea mea, care de obicei o serbam acasa cu familia, cu voie buna si entuziasm, însă cum anul acesta am fost în Belgia m-am gandit ca nu am familia cu mine sa pot ține tradiția, însă aveam cu mine prietenii cu care am venit si cei ce mi i-am facut acolo ce formau o a doua familie practic, așa ca am pregatit ceva tradițional românesc si în seara cu pricina a fost voie buna și am fost placut surprinsă ca omuleții cu care impartașeam zi de zi aceleași bucurii si tristeți mi-au fost alături și mi-au oferit afecțiunea lor și o seară specială.
Al doilea moment frumos și unic din vara aceasta a fost cel în care am văzut pentru prima dată marea, și nu Marea Neagră ci Marea Nordului la care are deschidere Belgia.A fost cel mai frumos moment, să iau contact pentru prima oara cu marea, amuzant fiind faptul ca incă nu apucasem sa vad Marea Neagră. A fost un sentiment plăcut, care îți umple inima de bucurie, ca atunci când descoperi ceva pentru prima data și tot corpul îți este inundat de o puternică voioșie și lumină și simți ca poți respira doar voie bună și pace
Darie Cosmina-Iustina , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel NH Grand Place Arenberg, Belgia
Experienţa Erasmus din punctul meu de vedere este cea care poate face diferenţa între cine eşti şi cine ai putea fi. Îndrăzneala de a pleca în această experienţă nu a fost uşoară – ideea de a locui pentru 6 luni în Turcia, o ţară a cărei limbă nu o cunoşteam şi care practică o cultură destul de diferită de cea europeană nu rezona cu proiecţia mea despre mine, dar era prea târziu să dau înapoi, aşa că am plecat. Şi bine am făcut: m-am întors acasă mai fericită şi mai mulţumită de mine fiindcă am descoperit cine şi cee ce pot să fiu: dispusă şi deschisă spre învăţarea şi înţelegerea unei limbi şi culturi noi, să descopăr sau să dezvolt capacitatea de relaţionare şi de lucru într-un mediu şi sistem nou. Experienţa Erasmus în Turcia a contribuit pentru mine enorm la creşterea din punct de vedere profesional, pentru că înainte de toate, am învăţat să mă adaptez uşor la situaţii pe care numai un Erasmus le poate înţelege şi printre acestea enumăr binecunoscuta situaţie de homeless, rătăcirile pe străzile înguste, întortochiate, paralele, frustrări lingvistice, turkce yok, problema valutei şi conversiei, sentimentul alogenităţii şi altele. Cine le depăşeşte, felicitări! Cred că e just să afirm că am învăţat câte un lucru sau două despre viaţă
Prisăcaru Cătălina - Elena Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Akdeniz University, Turcia, Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Akdeniz University, Turcia
E deja a doua experiență de acest gen pentru mine. Prima, culmea, am avut-o tot în Siracusa, dar asta e o altă poveste… Mulți ar fi spus: “De ce vrei să mergi tot acolo? Sunt și alte oportunități, alte experiențe.”, le-am răspuns naiv cu un ,,I’ll be back” (sau, cum zic italienii: tornerò).
De fapt pentru mine această pagină din viața mea, numită Siracusa nu era completă, își mai aștepta câteva rânduri. Cu toții cunoaștem acel sentiment care te cuprinde când te reîntorci în locurile care te-au marcat. Ei bine, Siracusa orașul lui Archimede, a avut tot ceea ce mi-am dorit de la o experiență Erasmus+ pentru a mă reîntoarce: un internship la un hotel de top din Sicilia, plaja ca vecin, bucătăria italiană exact pe gustul meu, o echipă româno-italiană demnă de lăudat, ah și să nu uităm, prietena mea a fost alături de mine. Serios, îți mai trebuie altceva?!
Anul acesta am umplut pagina Siracusa: experiența profesională pe care am câștigat-o m-a ajutat să mă dezvolt ca persoană. Faptul că am trecut prin toate departamentele unui hotel ( de la Food and Beverage și până la Front Office) și am lucrat în toate turele posibile (dimineață, prânz, noapte :D) m-a făcut să-mi creez o imagine completă asupra viitorului meu. Mi-am dat seama că pot mai mult și că merit mai mult, însă totul fără muncă nu se poate.
Bine, experiența Erasmus+ de anul acesta nu a însemnat nicidecum doar rutina job-acasă. No way!! Am călătorit cât de mult am putut (Taormina, Noto sau Ragusa), am încercat tot ce-a fost mai bun din bucătăria lor (deși am rămas la clasica ,,sfoglie con prosciutto “ și lasagna), am luat Siracusa la puricat pe bicicletă și-am descoperit locuri și oameni noi, ceea ce a fost super interesant , iar plajele cu apa din jurul insulei cu siguranță au meritat orice febră musculară a doua zi la muncă.
Îmi doresc ca experiența mea Erasmus+ să nu se termine aici (ohh, dacă aș putea fi student pe vecie ) și sper să ajung și prin alte părți ale Europei. Mi-aș dori în Spania pentru că am auzit că oamenii de acolo sunt foarte prietenoși, sau în Islanda unde aș putea vedea aureola boreală? Deși nici în Turcia nu e rău, trebuie să încerc cafeaua lor făcută pe nisip, ori poate iar în Italia? Mi-e dificil să mă hotărăsc…
Recomand tuturor studenților să aplice pentru o astfel de bursă, astfel vor avea șansa de a descoperi singuri lumea și de asemenea pe ei inșiși. Ok, asta-i partea aia ,,clasică”, însă dincolo de toate acestea, cel mai probabil vă veți distra și veți călători. Nu asta vrem cu toții?!
Iosub Florin , Student ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Principe di Fitalia, Italia
Trei luni, zeci de amintiri , o experiență de neuitat. Acestea ar fi cuvintele cele mai potrivite pentru a descrie stagiul meu de practică din Grecia, insula Creta. Aventura Erasmus te ajută să crești, îți dă aripi să zbori, și cel mai important, te ajută să te descoperi pe tine. Pot spune că în aceste trei luni, am cunoscut oameni minunați, am văzut locuri mirifice, am făcut lucruri pe care nu credeam că pot să le fac, și am învățat că este foarte important să lucrezi în echipă.
Aici am reușit să văd exact ce înseamnă diversitatea culturală, deoarece nu am interacționat doar cu persoanele din Grecia ci și cu turiștii veniți de prin alte părți, și de asemenea cu alți studenți practicanți. În fiecare seară ne adunam toți și povesteam despre cum e la noi în țară, ce mâncăruri tradiționale avem și ce obiceiuri. Jucam jocuri, cântam, mergeam în excursii și ne amuzam copios. Pe lângă faptul că mi-am perfecționat limba engleză, am învățat să fiu mai flexibilă în gândire, mai organizată și am devenit mai încrezătoare în forțele proprii. Mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și de negociere și am învățat să colaborez. A fost o vară plină de peripeții care m-a ajutat să mă maturizez și să fiu mai hotărâtă. Acum înțeleg de ce se spune că experiența Erasmus îți schimbă viața, pentru că a schimbat-o și pe a mea. Mulțumesc, Erasmus!
Lău Diana , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, Grecia
Cu toate că aceasta nu este prima mea experiență peste hotare, pot spune cu certitudine că aceasta este una care m-a marcat.
Modul de viață german este foarte diferit de cel al românilor, în așa fel încât acolo totul este gândit, organizat și la locul lui. Această perfecțiune te lovește din prima de nu știi ce să faci cu ea.
Am plecat într-o mobilitate unde se presupunea că limba de comunicare va fi engleza, dar Bun Venit! ești în Germania, aici se vorbește germana și punct! Nu ar fi fost o problemă dacă nivelul meu de germana la acel moment nu ar fi fost 0. De aici vine și primul lucru care m-a marcat, spre final de mobilitate am început să înțeleg germană și să pot spune câteva fraze de bază, dar nu datorită faptului că aș fi făcut cursuri intensive ci doar prin simplu fapt că am fost mereu și oriunde înconjurată de nativi germani. Am început să fiu cu mult mai atentă la ceea ce se spune sau mai bine zis la modul în care se spune, să citesc pe expresia corpului ce mi se comunică și să înțeleg situația fără a cunoaște cuvintele care mi se spun.
În cadrul stagiului am avut oportunitatea să întâlnesc oameni noi în fiecare zi, din diferite colțuri ale lumii, să comunic cu aceștia, să descopăr nevoile și preferințele acestora, căci aceasta a fost una din atribuțiile postului, celui de Reprezentant Marketing. Am reprezentat organizația la diverse evenimente și am promovat misiunea acestea prin diverse metode.
Am fost plăcut surprinsă de încrederea care mi s-a acordat, am avut șansa să îmi asum responsabilități și să realizez proiecte în concordanță cu viziunea și opinia mea. Și mai plăcut a fost momentul cănd mi se cerea consultanță și opinia mea față de anumite probleme legate de marketingul organizației.
Punctul culminant al mobilității a fost atunci când mi s-a oferit posibilitatea să țin un workshop interactiv pe tema: Marketingul pentru ONG-uri. Am mai prezentat proiecte la facultate, am mai ținut discursuri, dar niciodată nu am realizat un workshop, care să nu fie pentru o notă sau pentru un concurs, un workshop prin care am vrut să transmit un mesaj, prin care am vrut să împărtășesc cunoștințele mele în Marketing.
Acel moment când ești aplaudată și primești feedback pozitiv la final este de neprețuit!
Ar fi încă multe de povestit, am învățat și am evoluat atât din punct de vedere profesional cât și personal.
Am devenit o persoană și mai sociabilă, și mai open-minded, și mai încrezută în propriele forțe.
Am călătorit, am descoperit și am experimentat.
Am dobândit o dorință arzătoare de a crea, de obține și vedea mai multe, de a realiza lucrurile corect.
Mi-am realizat visele și nu voi înceta să o fac în continuare.
Trăiesc sub deviza: Make it Happen!
Dacă ești interesat să afli mai multe despre experința mea, lasă-mi un mesaj pe Facebook sau e-mail și povestim.
Facebook: https://www.facebook.com/maria.plesca.1
E-mail: plesca.maria92@yahoo.com

p.s. A fost o experiență nemaipomenită, astfel încât am făcut în așa mod ca să mă reîntorc în Germania, la momentul actual fiind într-o altă mobilitate de practică, de această dată în orașul Munchen. Dacă îți dorești suficient de mult, poți ajune oriunde.

Pleșca Maria , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Erasmus - Initiative TU Dresden e.V, Germania
Consider că acest stagiu de practică a fost o experienţă plăcută pentru mine ca şi studentă, fiind o oportunitate de a coexista în interiorul unui hotel de renume internaţional, de a urmări îndeaproape activităţile de bază desfăşurate. Am avut la dispoziţie personal un supervizor care să ne explice cum se desfaşoară activitatea într-un hotel, în mod special activitatea în domeniul în care am susținut practica la momentul oportun, iar relaţia cu acesta a fost excelentă, ne-am putut baza în totalitate pe sprijinul acestuia pe toată perioada desfăşurării stagiului de practică.
Pe parcursul acestei perioade am arătat determinare , dinamism și spirit de echipă , responsabilitate și interes în perfecționarea profesională. Cunoscând un alt context, o altă țară, cultură, tradiție, alt sistem în domeniul muncii, am avut posibilitatea să-mi autodepășesc limitele; de aceea, obținerea bursei Erasmus m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere profesional și personal, în contexul în care acolo m-am întâlnit cu noi experiențe. Am fost mereu in cautare de provocari si lucruri noi. Am mers pe principiul că nimic nu este imposibil. Am avut parte și de momente proaste, dar cele bune întotdeauna reușeau să le acopere pe aceastea. Cu siguranță pot spune că această unică experiență a avut cu desăvârșire un caracter multicultural. Am avut ocazia să cunosc și să interacționez cu greci, ruși, ucrainieni, bulgari etc.
Cum am fost foarte curioasa sa cunosc imprejurimile țării și stilul de viață al locuitorilor de acolo, nu am ratat șansa, ca în timpul zilelor libere oferite de hotel să călătoresc necugetat. Asa cum studiez geografia, am văzut asta ca pe o mare șansă de a ma autodepăși.
Bita Daniela Elena , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Eagles Palace, Grecia
,,Călătoria de o mie de mile începe cu un singur pas.” Lao Tzu
A noastră nu a fost de o mie, ci de aproximativ două mii cinci sute, însă cert este că pentru a putea povesti tot ce ne-am dori să povestim despre ERASMUS-ul nostru în Lisabona, ne-ar trebui mii de rânduri și tot nu ar fi îndeajuns.
Cu toate astea vă putem spune că a fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o până acum, experiență care nu o vom uita vreodată, unică și de ce nu o experiență în urmă căreia ni se vor deschide multe oportunități profesionale. Chiar dacă la început am crezut că Erasmus înseamnă doar muncă și totodată dezvoltare profesională, am constatat pe parcurs că Erasmus nu se limitează doar la aceasta ci și la prietenii, călătorii, distracție și de ce nu emoție.
Chiar dacă marea majoritate a timpului am petrecut-o în cadrul institutului unde am lucrat – fapt ce ne-a făcut foarte mare plăcere-am profitat de orice ocazie să explorăm Lisabona și împrejurimile ei.
Prin intermediul programului ERASMUS am avut oportunitatea să cunoaștem oameni noi cu care ulterior am legat prietenii strânse, am învățat lucruri noi pe care cu siguranță le vom aplica în viitor și totodată am trăit clipe unice pe care nu le vom mai trăi vreodată.
Pe scurt, pentru noi ERASMUS a fost o experiență într-adevăr unică, ce a contribuit în sens real dezvoltării noastre personale și profesionale. Sincer, e cea mai „tare” experiență pe care o poți avea ca student, iar dacă ar fi după noi, am dori să fim ERASMUS toată viața.
Beșleagă Alexandra , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: University of Lisbon, Portugalia
Mobilitatea de practică în Grecia a fost pata de culoare din perioada de studenție de până acum, a fost experiența care m-a facut să văd lumea cu alți ochi și să fac anumite lucruri de care nu credeam că sunt în stare. Pe lângă faptul că a fost prima mea experiență de acest gen a fost și cea mai frumosă vacanță de care am avut parte până acum și nu oriunde ci în Grecia, pe insula Creta.
Această experiență m-a ajutat să am mai mult curaj, răbdare, inițiativă și mai ales că dacă vreau cu adevărat ceva trebuie sa lupt și voi reuși. Interacțiunea cu oameni cu o cultură, limbă, personalitate diferită m-a ajutat să am o altă perspectivă asupra lumii, să lucrez mai bine în echipă, să îmi dezvolt capacitatea de comunicare în engleză și cel mai important să leg prietenii de care nu credeam că o sa am parte.
Pe lângă Hercule, Zeus sau Hera, primele personaje din mitologia greacă care îmi vin în minte, sau marile obiective turistice prezentate frumos în mass-media, în Grecia eu am reușit sa am parte de momente în care să mă pot bucura cu adevărat de apa albastră, de stâncile ce stau falnice spre a fi privite în imensa mare sau soarele măreț care parcă ocrotește întregul ținut.
Pe lângă muncă au fost momente cu adevarat amuzante, în care ne-am rătăcit în orășelele cu străduțe mici și curate, în care învățam să înnotăm, în care petreceam serile pe malul mării jucând anumite jocuri sau în care ne chinuiam să înțelegem limba greacă.
În concluzie, cred că cel mai potrivit cuvânt pentru a descrie experiența de practică Erasmus+ în Grecia este “extraordinar” pentru că nu o voi uita niciodată, pentru că mi-a lărgit orizonturile, m-a învățat lecții de viață cu adevărat importante și este acea experiență pe care orice student trebuie să o încerce.
Busuioc Monica-Andreea , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Hotel Iberostar Creta Panorama, Grecia
În câteva rânduri este greu să descriu cele 3 luni de practică Erasmus+. Nici o zi nu mi-ar ajunge să vă povestesc tot, iar dacă mai puneți și intrebări cred că vom avea de discutata cel putin 3 zile. Dar o sa încerc să prezint doar unele aspecte ale acestei perioade.
Pentru început vă spun că experiența Erasmus+ a fost una extraordinară. Pentru trei luni am avut posibilitatea să fiu diferit, să traiesc diferit, să fiu independent, să adun informații care poate aici le auzim distorsionate, să imi evaluez nivelul la care sunt cu Engleza.
Ca un mic secret: acasă și chiar la testul de limbă Engleză din facultate o să ai impresia ca nu ești destul de bun, că nu poți face față acolo, că nu te vei ințelege, dar când ajungi acolo realizezi cat de mult știi de fapt. Aaa, și stai liniștit ca acolo inveți puțin mai repede decât aici, dar totul depinde de cât de sociabil ești.
Experiența personală poate a fost definită de timpul petrecut cu prietenii pe care mi i-am facut acolo, iar aceasta însemna mai mult timpul din cămin. Când am intrat prima dată a fost ceva … WOW. Administratora parcă imi arăta casa ei personală, ceva modern, mobilat și utilat cu tot ceea ce ai nevoie. (Dar și prețul este pe măsura.) În fiecare vineri seara, pe lacul din spatele căminului se aducea o scenă plutitoare. Aici era locul în care orice chitară primea cel puțin un „one more”. Un lucru care m-a uimit puțin a fost faptul că mă puteam înțelege aproape cu toată lumea (nu doar cu studenți și profesori); după cum știam eu, nemții sunt foarte naționaliști și mă asteptam ca pe strada sa la magazine sa mi se ceară să vorbesc în germană dar spre uimirea mea reușeam să comunic cu ei în engleză, chiar și cu persoane mai în vârstă. Tot în acest capitol pot include și faptul că mă simțeam foarte bine pentru că la orice pas vedeam persoane alergând, indiferent de vârstă, iar ceea ce apreciez cel mai mult este faptul că folosesc mașina doar pentru distanțe mari, iar drumul până la universitate/servici/școală îl parcurg cu bicicleta (vă spune asta un biciclist cu normă întragă, un biciclist care nu este influențat de condițiile meteo).
Când am luat contact cu universitatea (Technical University of Braunschweig) parcă avea un sentiment de Déjà vu. Totul era așa cum mi-am închipuit: o bibliotecă spațioasă și bogată, săli de seminar puține, laboratoare foarte multe, condiții de lucru bune, aparatură care să ajute la eficientizarea lucrului… ar fi multe de enumerat. Dar un lucru mi-a atras atenția: Bucătăria. Era cate o bucătărie pentru fiecare palier (cate două la fiecare etaj). Despre personalul universității și despre profesori (îndrumători) nici nu trebuie să spun prea multe, clarific doar atât: erau atât de calmi și așteptau cu atâta răbdare să îmi găsesci cuvintele pentru a explica exact ceea ce aveam nevoie.
Ca o concluzie: Nu contează ce studiezi, ce aspirații ai pentru viitor, nu contează nivelul unei limbi străine îți recomand să aplici pentru o bursă Erasmus+, îți recomand să profiți de această ocazie și să pleci într-o aventură care nu o vei uita ușor.
Pavel Sergiu , Student ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Technical University of Braunschweig, Germania
Stagiul de practică efectuat la Universitatea din Angers, Franța în vara anului 2015 a fost cea mai frumoasă experiență trăita de mine. M-a impresionat foarte mult orașul, prin străzile amenajate cu multă grijă, monumentele istorice, mărețul castel d’Angers, muzeul și galeria de artă, care te ademenesc prin farmecul lor specific. Am avut posibilitatea să vizitez Parisul unul dintre cele mai frumoase orase ale lumiii , să întîlnesc oameni din diferite țări cu diferite tradiţii, stiluri de viaţă şi experienţe. Acest stagiu este foarte benefic în dezvoltarea mea profesională, am reușit să-mi dezvolt competențele lingvistice, să acumulez noi cunoștiințe în domeniul fizicii solidului. Am petrecut 2 luni de practică într-un mediu academic diferit, într-un colectiv cu personal calificat, foarte primitor și dornic de a mă iniția cît mai mult în vederea pregătirii mele profesionale.
Andriuta Ana , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Universite dAngers, Franța
Mobilitatea Erasmus este cea mai frumoasă modalitate de a-ţi petrece vara, pentru că îţi oferă nu numai posibilitatea de a călători şi de a studia, dar şi aceea de a cunoaşte oameni, alte idei şi obiceiuri diferite.
Sunt norocoasă că am avut oportunitatea de a beneficia de un stagiu de practică în ceea ce studiez, kinetoterapie și fizioterapie la clinica de reabilitare ,,Rozalen′′ din Madrid.
Această experiență nu m-a ajutat doar în sensul în care am reușit să-mi dezvolt abilitățile profesionale și de lucru în echipă, ci și cele personale, prin faptul că personalul clinicii mi-a permis să lucrez direct cu pacienții, să vorbesc cu ei și să pot face și eu recomandări, am reușit să cresc încrederea în propriile forțe, să-mi dau seama că pot să lucrez și eu cu pacienții și să fiu mai sigură pe ceea ce îmi doresc să fac în viitor.
Mi-a făcut plăcere să cunosc oameni frumoși, spanioli de la care am învățat că trebuie să zâmbesc mai mult și să mă bucur de viață, așa cum fac și ei. Oamenii pe care i-am întâlnit, chiar și la clinică, mi-au demonstrat că sunt un popor care pun accent pe muncă, dar știu să găsească momente de liniște, de relaxare în care să se întâlnească cu ceilalți și să se bucure împreună de reușite.
În concluzie, pot spune că această experiență Erasmus a reprezentat pentru mine, un mod de a învăța cum trebuie să îmi exercit profesia cu mai mult entuziasm. De asemenea, a constituit o modalitate extraordinară de a cunoaşte cât mai mult din cultura şi limba spaniolă şi nu în ultimul rând, am cunoscut oameni care mi-au apreciat efortul, munca depusă şi m-au făcut să mă simt ca acasă.
Strătilă Alexandra , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Clinica de reabilitare ,,Rozalen′′,Spania
Stagiul de practică Erasmus+ desfășurat în capitala Belgiei timp de 6 luni este și va rămâne pentru mine o experiență valoroasă. Mi-am desfăşurat activitatea profesională alături de o echipă tânără, frumoasă și dinamică. Practic, viața mea de student a căpătat o nouă dimensiune. Încă din primele zile, am început să învăț lucruri noi și să însușesc diferite noțiuni teoretice și practice. De-a lungul desfășurării activității, am dobândit noi competențe profesionale și personale, mi-am format noi aptitudini și, de asemenea, le-am fructificat pe cele avute deja. Bazându-se pe adaptare, integrare și învățare, această experiență mi-a oferit posibilitatea de a crește profesional.
În plan personal, am avut ocazia să cunosc oameni minunați, să leg prietenii, să descopăr o nouă cultură și o altă lume. Am fost profund impresionată de toate frumusețile capitalei europene (bijuteriile arhitecturale din Grand Place, Palatul Regal, Serele Regale, exotismul Pavilionului Chinezesc și al Turnului Japonez etc.), m-am bucurat de ploi, de soare, de savoarea adevăratei ciocolate și de simplele promenade pe străzile înguste și pietruite care mi-au dat senzația întoarcerii în timp și care îți arată că adevărata bucurie stă în lucrurile mici, neînsemnate la prima vedere. Am cunoscut lucruri inedite, am vizitat instituțiile europene și orașele Belgiei pline de istorie, liniște și farmec. De asemenea, am avut posibilitatea și plăcerea de a călători dincolo de meleagurile belgiene.
M-am bucurat din plin de șansa care mi s-a oferit. Stagiul de practică Erasmus+ desfășurat în cadrul Cabinetului de Avocat Ruxandra RAȚĂ Bruxelles reprezintă o experiență completă, o mare realizare în plan personal și constituie în același timp un pas semnificativ în cariera mea. În cele din urmă, țin să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui fapt și le sunt recunoscătoare persoanelor care m-au susținut și m-au ajutat.
Cernea Maria , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Cabinetul de Avocatură Ruxandra RAȚĂ, Belgia
Am ales să plec cu bursa Erasmus+ din dorința și curiozitatea de a face noi experiențe, de a cunoaște obiceiuri și tradiții diferite, oameni noi, o altă limbă și nu în ultimul rând din dorința de a acumula cât mai multe cunoștințe din modul de lucru al instituțiilor în care urma să fac practica.
Țara în care am ales să plec a fost Italia. Am stat o perioadă de trei luni și pot spune că am fost norocoasă deoarece am avut oportunitatea de a face practică în trei instituții diferite, implicit cu trei categorii diferite de beneficiari.
În prima lună am fost într-un loc care mi-a rămas în inimă în mod deosebit. Prima experiență specială a fost în localitatea Recanati. De ce am spus specială? Deoarece acolo am fost așteptată cu multă atenție și căldură de 65 de fete cu dizabilități cu o sensibilitate pe care nu am mai întâlnit-o până acum. În această perioadă cunoscând cele mai sincere și iubitoare persoane. Își desfășurau activitatea în cinci ateliere, unde făceau diferite obiecte care erau comercializate, reușind astfel să-și acopere o parte din cheltuielile lunare. În acestă lună am învățat un lucru foarte important, și anume acela de a nu uita să zâmbesc!
În cea de-a doua lună am fost în Roma într-un azil cu aproximativ 80 de bunicuțe cu vârste cuprinse între 80 și 103 ani. M-am integrat foarte bine în activitățile casei și în mod special în asuma misiunea specifică unei case de vârsnici: de a fi un bun ascultător. Aici am făcut experiența înțelepciunii vieții. Prezența lor m-a făcut să mă simt ca la bunica acasă.
Ultima perioadă a fost dedicată celor mici. Am fost în Calabria, mai exact în Cosenza- Dipignano, la o grădiniță cu 34 de copii. Prin activitățile desfășurate, muzică, dans, lucru manual și diferite jocuri, m-au reîntors la vârsta minunatei copilării pe care sper să o păstrez pentru întreg parcursul acestui an de munci și activități.
Prin intermediul bursei Erasmus+ am avut oportunitatea să văd multe locuri frumoase, să asimilez multe cunoștințe care mă vor ajuta în viitor, să aprofundez limba italiană și nu în ultimul rând să cunosc mulți oameni speciali.
Vă mulțumesc și vă felicit pentru că citind rândurile acestea ați împărtășit împreună cu mine puțin din bucuria verii ce a trecut!
Benchea Angelica , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: The Congregation of the daughters of St. Mary of divine Providence, Italia
În perioada 1.07.2015-30.09.2015 am beneficiat de un stagiu de practică în cadrul programului Erasmus+ ce s-a desfășurat în Franța, la „Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard”, domeniul ales fiind kinetoterapia.
Pe plan profesional acest stagiu a constituit o perioadă necesară în vederea diversificării cunoștințelor de specialitate și a competențelor personale, familiarizându-mă cu noi abordări pedagogice.
Stagiul s-a desfășurat la spitalul și centrul de recuperare din Belfort-Montbéliard, unde am lucrat în diverse servicii, precum: reanimare, traumatologie, pneumologie, geriatrie, reumatologie. Am rămas plăcut surprinsă atât de condițiile spitalului, organizarea și modul de lucru cât și de personalul acestuia. Ceea ce am mai remarcat a fost grija personalului medical pentru pacient, dar și a statului, deoarece la ieșirea din spital/centru de reeducare acesta beneficia de toate dispozitivele de care avea nevoie la domiciliu (scaun rulant, cadru de mers, cârje, etc).
Acest stagiu a avut într-adevăr și un impact în plan personal, întrucât am reușit să înfrunt anumite temeri și totodată am avut oportunitatea de a cunoaște oameni deosebiți alături de care am și petrecut majoritatea timpului liber.
Programul Erasmus+ mi-a oferit șansa de a pune în practică anumite cunoștințe dobândite pe parcursul facultății dar și posibilitatea de a-mi dezvolta cariera profesională și atingerea obiectivelor pe termen lung.
Ioniță Diana - Iuliana , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard, Franța
În primăvara acestui an, una dintre profesoarele de curs ne-a întrebat dacă am vrea să mergem într-o altă țară, pentru face practică. Imediat ce am găsit oportunitatea, am mers și am discutat cu această profesoară. După ce am pus la punct detaliile, mai exact unde aș vrea să merg, ce aș vrea să fac și cât vreau să stau, am început procedurile. Și astfel, după multe emoții, multe zile petrecute alergând, am ajuns pe 30 iunie în Ungaria, Veszprem. Da, în Ungaria, aproape și la unguri. Nu pare prea interesant, nu? Ei bine, a fost. Și nu doar atât.
Prima săptămână am crezut ca toată experiența a fost greșeală, doar oameni a căror limbă nu o înțelegeam, cerințe destul de mari la institut, datorită unei probleme de comunicare și o stare generală de eșec. Fast-forward 3 luni, cu o zi înainte de plecare, nu voiam să plec. Descoperisem oameni minunați, locuri asemenea, am avut experiențe de neuitat și acum urma să mă întorc la facultate, unde lucrurile nu erau nici pe jumătate la fel de interesante? Dar am făcut-o. Cum aș mai putea merge într-o altă mobilitate de practică, nu?
În final vreau să mai spun că experiența Erasmus+ e despre multe lucruri: despre aventuri, despre oamenii le care îi întâlnești, despre ce faci, etc. Dar cel mai important, această experiență e despre tine: despre cât de mult vrei să cunoști, despre cât de mult vrei să ai o viziune globală, despre cât de mult vrei să crești. Gândește-te: îmi e teamă să merg într-o țară în care nu cunosc pe nimeni și să stau acolo pentru minim 2 luni ? Îmi e teamă că nu știu cum voi reuși să termin mobilitatea? Îmi e teamă că nivelul meu de limbă e minim acceptat și că nu cred că voi putea să mă descurc? Dacă răspunsul tău e da, atunci trebuie să mergi. Căci ai nevoie să crești. Ai nevoie să îți cunosti limitele actuale, să te încrezi în forțele proprii și să ieși din zona ta de confort. Așa începe viitorul.
Fotache Mihai , Student ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: University of Pannonia, Ungaria
San Michele all ‘Adige – un sat situat la poalele Aliplor în nordul Italiei. Un loc în care Divinitatea a ales parcă să reinventeze culorile și să ne arate în câte forme natura se poate schimba de la o ora la alta.
Am petrecut 3.5 luni in această zonă, timp în care am făcut cât de cât cunoștință cu oameni, o nouă cultură, noi prieteni, noi zâmbete, însă cred că dacă peste câțiva ani va trebui să îmi reamintesc de această practică, cred că voi retrăi din nou momentele în care rămâneam uimită de cât de mirific peisajul montan poate fi. Simțeam cum natura își redeschidea sufletul și zâmbea de fiecare dată când doream să fac o
fotografie. Am ascultat ploaia, tunetele, glasul râului Adige ce trecea ba învolburat, ba liniștit, transportând cu el pietrișul – martorii ce demult au asistat la nașterea Alpilor. Am urcat poteci bătătorite, am cules fructe de pădure, levănțică și struguri, am urmărit apusuri pastelate, am asistat la salutul dintre stânci mărețe, abrupte, impunătoare și cerul preaînalt și la scrierea unui episod de vară toridă.
Prin această experiență am devenit mult mai conștientă de cât de mult are de oferit fiecare teritoriu prin unicitate și farmec. Practica Erasmus m-a îmbogățit intelectual și spiritual. Deși în partea de Learning Agreement a trebuit să scriu doar de abilitățile tehnice și practice, îmi doresc ca prin aceste fotografii să povestesc și de sentimentele nescrise de atunci, să redau o parte din emoțiile trăite care m-au cuprins în scurta mea ședere în liniștea satului San Michele all’ Adige, la poalele măreților Alpi.
Dicu Ioana , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Fondazione Edmund Mach, Italia
O vară cu un amalgam de stări. În acest mod s-ar putea rezuma cele 3 luni petrecute în orașul natal al lui Picasso, oraș denumit după celebra sa lucrare, „Guernika”. Pornind de la emoțiile de început și culminând cu melancolia sfârșitului, pașii mi-au colindat fiecare colțișor al micului oraș spaniol, și nu numai. Printre vizitele la tribunal și orele petrecute la cabinetul de avocatură în cadrul căruia îmi desfășuram stagiul de practică, am reușit să vizitez foarte multe locuri de o frumusețe imposibil de exprimat în cuvinte – motiv pentru care am dorit să ofer veșnicie clipelor petrecute pe aceste meleaguri, captându-le în numeroase fotografii. Astfel m-am asigurat că nimeni nu mi le va lua vreodată. Nici măcar Alzheimerul dacă ar fi să ma viziteze. Pinguinii și păsarile flamingo de la grădina zoologică, nisipurile cernute de vânturile vestice, valurile Oceanului Atlantic, bucătăria spaniolă, minionul Bob cumpărat de “fiestele” din Țara Bascilor, impunătoarele stadioane ” Santiago Bernabeu” și “Camp nou”, Turnul Agbar din Barcelona, precum și toate creațiile celebrilor pictori spanioli îmi vor rămâne în gând și în suflet ca o frumoasă poveste de relatat nepoților înainte de culcare și mă vor întoarce mereu în timp, făcându-mă să retrăiesc la infinit clipele din vara anului 2015 !
Chirvasă Oana - Roxana , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Urrutia Abogados, Spania
Stagiul Erasmus+ a fost fara indoiala una dintre cele mai frumoase experiente pe care mi-ar fi putut-o oferi studentia. Nu cred ca exista altceva care sa isi puna atat de vizibil amprenta asupra vietii personale si profesionale.
Din perspectiva profesionala, mi s-a oferit sansa sa pun in practica tot ce am acumulat in anii de facultate si sa dobandesc cunostinte noi. Am invatat sa imi asum reusita sau esecul proiectelor mele, sa cer ajutorul la nevoie si sa il ofer la randul meu.
Am petrecut 6 luni in oraselul Puerto de la Cruz, in Tenerife. Inca din primele zile am fost cucerita de peisajele unice si foarte placut surprinsa de caldura si bunatatea oamenilor de aici. Nu am avut vreun moment in care sa ma simt straina sau ratacita, mereu se gasea cineva sa imi ofere ajutor, fie ca ma rataceam pe stradutele inguste sau nimeream in autobuzul gresit. Orasul fiind cutreierat de turisti de toate nationalitatile cam 360 de zile pe an, oamenii sunt obisnuiti.
Pe parcursul stagiului am avut sansa sa ma bucur de multe evenimente deosebite. Primul a fost Carnavalul de la mijlocul lunii februarie, a carui atmosfera amintea de Rio. A urmat Corpus Christi, o sarbatoare religioasa cu ocazia careia in oraselul vecin Orotava sunt realizate zeci de “alfombras” (covoare) din nisip si flori care pot fi admirate doar timp de cateva ore. Am avut de asemena ocazia sa vad si imobilul in care a locuit celebra scriitoare Agatha Christie pe parcursul sederii in Tenerife.
Spre final am vizitat Loro Parque, Gradina Botanica si am urcat pe vulcanul Teide. Am fost impresionata de respectul fata de animalele din Loro, aspectul ingrijit al gradinii, un adevarat refugiu din calea soarelui amiezii, precum si de peisajul sterp de pe Teide. Ulterior am aflat ca la baza vulcanului au fost turnate si cateva filme., peisajul semanand foarte mult cu formatiunile de pe Marte.
Buric Mădălina , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: University of La Laguna IRIARTE, Tenerife
Casa di Cura San Raffaele Portuense ( Roma – Italia) este o companie lider în domeniul reabilitării și un punct de referință în cercetarea și în peisajul de îngrijire a sănătății la nivel național.
A fost o experiență cu o încărcătura ce mi-a schimbat modul de a vedea lucrurile, m-a marcat din toate punctele de vedere deoarece oamenii de acolo sunt mult mai prietenoși și empatici, știu să își respecte pacientul și știu cum să îl motiveze să coopereze, am învățat foarte multe lucruri noi și sunt extrem de recunoscătoare pentru acest lucru. Pacienți sunt foarte bine îngrijiți iar igniena e pe primul loc.
Am realizat că este important în ce structură îți desfășori activitatea și alături de cine (și din ce colectiv faci parte), contează extrem de mult ambientul și conducerea, contează educația și respectul, contează cât ești plătit – este important pentru liniștea ta. Spun aceste lucruri deoarece, se cunoaște situația sub toate aspectele din țara noastră, iar schimbarea o poți observa doar daca ieși puțin din ambientul acesta.
Tulbure Mihaela , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Casa di Cura San Raffaele Portuense, Italia
Once Erasmus, forever Erasmus- deviza ce îti schimbă viaţa.
Turcia… cum am ajuns să plec în Turcia ?
Ideea că ar trebui sa petrec, din nou, o vară în ţară m-a făcut să iau această decizie, de a pleca a doua oară cu o bursa Erasmus. Prima experienţă a fost în Franţa, cu o bursă de studiu,dar care nu m-a marcat atât de tare cum a făcut-o Turcia.
Iniţial am vrut să plec în Germania, am vorbit cu coordonatorul Erasmus, am stabilit aproape tot, doar că era ceva ce nu mă atragea… şi atunci mi-a venit ideea de a pleca în Turcia. Era 1 aprilie… toată lumea credea că este o glumă că mi-am schimbat opţiunea, că am renunţat la Germania pentru Turcia, ţara unde oamenii joaca table şi beau ceai toată ziua. Stereotipuri.
Câteva e-mail-uri, unele universităţi mi-au raspuns, unele nu, dar nu m-am descurajat. Am primit răspuns de la Universitatea din Konya şi cea din Isparta…alegerea devenea dificilă, ambele fiind foarte bune.
Un search pe google maps m-a făcut sa fac alegerea, zic eu, cea mai bună. Isparta. 100 km de Antalya,180 km faţă de vestitul Pamukkale. Să lucrezi la o Universitate ca intern, este un pas mic pentru student, dar un pas mare pentru viitorul acestuia.
A fost o vară pe cinste, am vizitat locuri unice în lume, de o frumuseţe ieşită din comun, locuri în care se simte istoria în aer.
În cele trei luni şi jumătate petrecute în Isparta, am “ţinut” Ramadanul ( postul musulmanilor, doar că este mult mai strict decât al nostru ), am participat la nunţi, petreceri de circumcizie ( sunnet), inclusiv Bayramul. Nu, nu este o petrecere cum e la noi, este o sărbatoare în care se sacrifică miei, în care se ajută oamenii sărmani. O sărbatoare în care oamenii ajută oameni.
Pe scurt, cam asta a fost experienţa mea Erasmus şi sper că vor fi din ce în ce mai mulţi studenţi ce vor pleca ca şi interni şi că voi motiva alţi studenţi să lase stereotipurile şi să îşi urmeze inima.
ERASMUS- Cel mai bun program studenţesc ce creză oportunităţi şi deschide căi.
Ungureanu Andra , Studentă ERASMUS+ 2014-2015 Stagiu de practică: Suleyman Demirel University, Turcia
0
stagii de practică 2014-2015
0
stagii de practică 2015-2016
0
stagii de practică 2016-2017
0
stagii de practică 2017-2018
0
stagii de practică 2018-2019
0
stagii de practică 2019-2020
0
stagii de practică 2020-2021
0
stagii de practică 2021-2022
0
stagii de practică 2022-2023

Informatii privind  Erasmus+ Online Linguistic Support aici

ols

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati canalul EuTube 

ols3

id

CONTACT

Serviciul Relaţii Internaţionale
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Bulevardul Carol I nr.11
700506 – IASI / ROMANIA
Fax: 0232 20 1802

Email: relint(at)uaic.ro

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.