Stagii de practică – absolvent

PROASPĂT ABSOLVENȚI 

Dacă ești student în an terminal poți deveni beneficiar de stagii de practică ERASMUS+ care să aibă loc,  atât pe perioada ultimului an de studiu, cât și  în primul an de după absolvire. In acest din urmă caz, trebuie să fii selectat cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal (în acord cu ultima sesiune de selecție stabilită la facultate).

Odată selectat, vei avea statut de “Selectat condiționat” și vei deveni “titular” al unui stagiu de practică Erasmus+ după susținerea și  promovarea tuturor examenelor (susținerea și promovarea examenului de licență/dizertație nu este obligatorie înainte de începerea mobilității).

După eliberarea adeverinței care atestă promovarea examenelor, trebuie să depui o  cerere tip pentru emiterea Dispoziţiei Rectorului pentru deplasările în străinătate (formular) adresată Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC prin Biroul Erasmus+ după următorul model. Pentru calcularea valorii grantului în funcție de perioada de stagiu poti folosi acest calculator.

Împreună cu această cerere vei aduce si următoarele documente:

1. Learning Agreement Student Mobility for Traineeships 2022-2024 – completat și semnat de către toate părțile contractante (ghid de completarerespectiv model de completare)

2. Scrisoare de accept (formular) oficială din partea instituţiei gazde

3. Declarație – tip de stagiu de practică Erasmus 

4. Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (înainte de plecare)

5. Fișa studentului Erasmus+

6. Adeverință de la Secretariatul facultății la care ești înmatricultat la momentul selecției, care să ateste statutul de absolvent (fără licență/dizertație).

7. Declaratia privind deplasarea in zonele cu transmitere comunitară extinsă și în alte zone afectate de COVID-19

Important!!!

Cererea (însoțită de documentele mai sus menționate) trebuie depusă la Biroul ERASMUS+ din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale (SRI) cu cel puțin 10 zile înainte de data plecării și, în cazul conformării cu reglementările în vigoare, va fi discutată în prima ședință a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație (B.E.C.A.).

Dispoziţia Rectorului se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării în B.E.C.A.

După emiterea Dispoziției Rectorului, vei fi anunțat prin e-mail că ești așteptat să depui următoarele documente:

1. Contract financiar – completat, semnat şi autentificat (formularul se gaseşte doar la Biroul Erasmus+)

2. Extras de cont în Euro

3. Copie după Cardul European de Sănătate (recomandat)

4. Copii după 3 tipuri de asigurări încheiate: asigurare medicală de sănătate, asigurare de răspundere civilă și asigurare împotriva accidentelor la locul de practică

5. Copie după cartea de identitate 

Atenție!

Durata stagiilor  poate fi de minimum 2 luni și de maximum 12 luni, dar fără a depăși 12 luni de mobilitate ERASMUS+ per ciclu de studiu.

Poți beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat) însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu și/sau practică) per nivel. Perioada stagiului desfășurat în calitate de proaspăt absolvent se calculează pentru nivelul de studiu recent încheiat.

Mai multe despre Programul ERASMUS+ aici 

Important!!!

ols2

După încheierea  contractului financiar, la începutul stagiului, vei primi, prin e-mail, o invitație de efectuare a testului inițial de limbăRealizarea acestuia în perioada indicată în e-mail-ul primit reprezintă obligație contractuală! 

In cazul în care rezultatul obținut la testul de limbă va fi sub nivelul B2 va fi generat de pe platforma europeană, în mod automat,  un curs on-line  pe care trebuie să îl urmezi.  Acest curs va fi frecventat de către tine pe perioada desfășurării stagiului de practică. Participarea la curs este obligatorie!

Dacă rezultatul obținut la testul de limbă va fi cel puțin B2, poți solicita un curs on-line pentru limba cehă, daneză, greacă, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, poloneză, portugheză sau suedeză, ori pentru alte limbi în măsura în care acestea devin disponibile în instrumentul Online Linguistic Support (OLS). Odată accesat, cursul solicitat devine obligatoriu.

Mai multe informatii privind  Erasmus+ Online Linguistic Support aici

ols

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati canalul EuTube ols3