Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

(F-PNRR-Dotari-2023-6741)

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) implementează, în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-6741, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, Pilonul VI – Politici pentru noua generație,  Componenta C15: Educație, Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13 – Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14 – Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5 – Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației,  Investiția 9 – Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, precum și Reforma 6 – Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11 – Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivele proiectului:

  •  Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin modernizarea structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pentru derularea procesului educațional modern și incluziv;
  • Dezvoltarea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională pentru creșterea calității vieții generațiilor viitoare;
  • Creșterea nivelului de adaptare la societatea digitală a preșcolarilor și elevilor din cadrul structurilor de învățământ preuniversitar din cadrul UAIC prin dotarea claselor și a laboratoarelor cu echipamente IT performante.

Valoarea totală a proiectului este de 1.107.719,29 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 930.856,54 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 176.862,75 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, începând cu data de 03.08.2023 până la data de 31.12.2024.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/              https://www.facebook.com/PNRROficial/

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”