Direcția Coordonare Cămine – Cantine – Informatizare

Direcția Coordonare Cămine – Cantine – Informatizare2017-02-17T10:23:51+00:00

Direcția Coordonare Cămine – Cantine – Informatizare s-a înființat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr.6 din 22 decembrie 2016, având în vedere necesitatea consolidării capacității administrative, dezvoltarea serviciilor oferite studenților precum și îmbunătățirea serviciilor suport de informatizare.

Direcția Coordonare Cămine – Cantine – Informatizare este în subordinea Direcției  Generale Administrative.

Director Coordonator: Bogdan Eduard PLEȘCAN
E-mail: pbogdan@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1092

Din structura Direcției Coordonare Cămine – Cantine – Informatizare fac parte :