ȘCOALA GIMNAZIALĂ a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

CONCURS DE SELECȚIE – CLASA  A V-A

 

ORGANIZAREA ETAPEI DE SUSȚINERE A PROBELOR SCRISE DIN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE PENTRU CLASA A V-A

Modele de subiecte pentru testare:


Testarea elevilor de clasa a IV-a,  înscriși pentru admiterea în clasa a V-a, constă în două probe scrise de evaluare a competențelor lingvistice în limba română și a competențelor matematice, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 27 mai 2023, în corpul I al Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (str. Carol I, nr. 19), după cum urmează:

 • 8.00 – 8.30  – intrarea în sală;
 • 9.00 – 10.00 – susținerea probei scrise la disciplina Limba și literatura română;
 • 10.00 – 10.15 – pauză (elevii nu vor părăsi incinta școlii);
 • 10.15 – 11.15 – susținerea probei scrise la disciplina Matematică;

Precizări importante:

 • Elevii vor avea asupra lor următoarele:
  • carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2022-2023 (cu poză);
  • instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră);
  • instrumente de desen (creion negru, riglă);
  • o sticlă cu apă.
 • Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 de minute pentru lucrul efectiv).
 • Între cele două probe candidații nu vor părăsi incinta unității școlare.
 • Nu este permis accesul părinților în școală.
 • Elevii nu vor intra în unitatea de învățământ cu telefoane mobile sau ceasuri inteligente asupra lor.
 • La înscriere, părinții vor primi codul de identificare al elevului pentru aflarea rezultatelor la probele scrise.

Afișarea rezultatelor inițiale: 28 mai 2023

Depunerea eventualelor contestații: 29 mai 2023 (intervalul orar 8.00 – 12.00)

Afișarea rezultatelor finale: 30 mai 2023

Elevii declarați admiși (media minimă de promovare – 7, nota minimă pe disciplină – 6) în urma testării scrise vor fi programați la interviu pentru data de 6 și 7 iunie 2023.

 

ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A V-A 

AN ŞCOLAR 2023 – 2024

În urma finalizării etapei de depunere a cererilor de  înscriere a absolvenților clasei a IV-a ai Gimnaziului  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precizăm că au rămas libere pentru admitere un număr de 28 de locuri.

Pe locurile rămase libere înscrierea/admiterea elevilor se va realiza prin testare și interviu, în vederea selecției, astfel:

PERIOADA  
15.05-19.05.2023 Depunerea dosarelor de înscriere (pentru elevii care nu au absolvit clasa a IV-a la școala noastră)
27.05.2023 Probă scrisă de verificare a competențelor lingvistice în limba română și a competențelor matematice specifice clasei a IV-a
28.05.2023 Afișarea rezultatelor inițiale în urma testării
29.05.2023 Depunerea contestațiilor (interval orar 8.00-12.00) la secretariatul școlii
30.05.2023 Afișarea rezultatelor finale, în urma soluționării contestațiilor
31.05-7.06.2023 Interviu părinți/copii
8.06.2023 Afișarea listei cu numele candidaților admiși

CRITERII PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR

DOSARUL PENTRU ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ:

 • Cerere tip pentru înscriere la clasa a V-a⃰⃰
 • Fișa individuală⃰⃰
 • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor – copie xerox (dacă este cazul)
 • Hotărâre de divorţ (convenție de divorț) din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
 • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic
 • Adeverință de student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru părinte;
 • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însoţită de adeverinţă de salariat al UAIC a persoanei care recomandă (cadre didactice sau personal didactic auxiliar) – doar pentru elevii ai căror părinți / bunici nu au contract de muncă pe perioadă nedeterminată la UAIC;
 • Certificatul de naştere al elevului – copie xerox
 • Adeverință, emisă de UAIC, care să ateste parteneriatul cu universitatea.

⃰Formularele tip se găsesc și la secretariatul Școlii Primare a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ŞCOLII (str. Păcurari nr. 9),

ÎN INTERVALUL ORAR  09.00 – 15.00

Alte informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul școlii, la numerele de telefon: 0232.211.261, 0753192.043, în intervalul orar 09.00-15.00.