Contact: Bd. Carol I, nr. 22, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Corp B, parter, camera B 305, Iasi, cod poștal 700505

Contact: Adrian Munteanu, Profesor, Faculty Advisor şi ISACA Academic Advocate, adrian.munteanu@feaa.uaic.ro
T:0232 201431
Web: http://portal.feaa.uaic.ro/isg

Prezentare

ISACA Student Grup încurajează educația dincolo de sala de clasă, permițând studenţilor să învețe fiind conectați cu un grupde profesioniști din industria ITC. Pot fi membri ISACA Student Group studenții înscrişi la specializările:

  • Informatică economică
  • Administrarea afacerilor
  • Contabilitate
  • Informatică

Scopul ISG este ca, prin responsabilizarea studenţilor, aceştia să-și extindă recunoașterea importanţei guvernării IT, a auditului şi asigurărilor, a securităţii IT; să se concentreze pe instruirea cu privire la standardele, practicile de lucru și posibilităţile de certificare profesională.

Mai exact, obiectivele ISG sunt:

  • Promovarea educației şi extinderea cunoștințelor și competențelor membrilor să în domeniile IT interdependente: guvernare, audit, securitate, controlși asigurare;
  • Încurajarea schimbului liber de informaţii şi tehnici de rezolvare a problemelor practice;
  • Promovarea unei comunicări adecvate cu privire la evenimentele actuale din domeniul IT, cu beneficii pentru studenţi și angajatorii acestora;
  • Colaborarea între universitate şi profesioniştii din industria IT;
  • Promovarea certificărilor ISACA

Calitatea de membru în ISG presupune ca o persoană să fie student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.