02.05.2011

La data de 02/05/2011, ora 14, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna ILIE C. LILIANA-GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MASS-MEDIA ŞI FENOMENUL DE DEVIANŢĂ. CERCETARE ŞI STRATEGII DE INTERVENŢIE SOCIALĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Conţiu Tiberiu Cristi Şoitu, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Abraham, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Botescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.

06.05.2011

La data de 06.05.2011, ora 10, în “Amfiteatrul Petru Bogdan”, doamna RUDEI MARIA (CĂS. IGNAT) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MATERIALE AVANSATE OBŢINUTE PRIN SINTEZA ÎN NANOREACTOARE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihail Lucian Bîrsă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eveline Popovici, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;

Referenţi

 • Prof.univ.dr.em. Etienne Vansant, Universitatea Antwerpen, Belgia;
 • Prof.univ.dr. Mircea Nicolae Palamaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sergiu Şova, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

07.05. 2011

La data de 07.05.2011, ora 12, în Amfitreatrul II.5, doamna URSACHE D. CORINA-NICOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “PRIMA EPOCĂ A FIERULUI ÎN MOLODVA CENTRALĂ ŞI DE SUD”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Atilla Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Mircea Ignat, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • C.P.I dr. Constantin Iconomu, Institutul de Arheologie, Academia Română, Filiala Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

14.05.2011

La data de 14/05/2011, ora 9, în Sala 402, clădirea UAIC din str. Lăpuşneanu, domnul SERGHIUŢĂ D. RĂZVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’INFLUENŢA EVOLUŢIEI PREFERINŢELOR CONSUMATORILOR ASUPRA ELABORĂRII STRATEGIILOR DE PREŢ PENTRU PRODUSELE DIN VITICULTURĂ’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Voicu Radu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • C.P.I dr. Valentin Mihai Bohatereţ, Academia Română, Institutul de cercetări economice „Gh.Zane” – filiala Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Mihai Costică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.