706.07.2012

La data de 06.07.2012, ora 09.30, în Seminarul „Al. Dima”, doamna FLOREA Ş. SORINA CĂS. DARIE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “NEOLOGISMUL ÎN OPERA POETICĂ A LUI MIHAI EMINESCU”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Petru ZUGUN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mariana FLAIŞER, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Luminiţa VLEJA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

06.07.2012

La data de 06/07/2012, ora 10, în Sala „G.Ivănescu”, doamna COJAN V. OTILIA CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat NARRATIVITÉ ET POÉTICITÉ CHEZ JACQUES CHESSEX, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina MURESANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Yvonne GOGA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mircea ARDELEANU, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Prof.univ.dr. Simona MODREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

06.07.2012

La data de 06.07.2012, ora 11.30, în Amfiteatrul „Al. Dima”, doamna TĂNASE I. CĂTĂLINA-IULIANA CĂS. PÎNZARIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “NEOLOGISMELE ROMÂNEŞTI CU ETIMOLOGIE MULTIPLĂ LATINO-ROMANICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Petru ZUGUN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan OPREA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Conf.univ.dr. Luminiţa VLEJA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria MINUŢ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

07.07.2012

La data de 07/07/2012, ora 12, în Amfiteatrul „Al.Dima”, doamna CREIŢĂ I. COSTINA-FLORENTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POETICA „JURNALULUI” LUI ANDRÉ GIDE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muguraş Brînzei Constantinescu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

09.07.2012

La data de 09.07.2012, ora 11.00, în Amfiteatrul „Al. Dima”, doamna PAVEL G. IOANA-IRINA CĂS. DURDUREANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “LA TRADUCTION DU DISCOURS CRITIQUE. DOMAINE FRANCO-ROUMAIN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara PETRESCU, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina MUREŞANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muguraş CONSTANTINESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Anca COSĂCEANU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Iulian POPESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

10.07.2012

La data de 10.07.2012, ora 10.00, în Amfiteatrul „Al. Dima”, doamna AŞTIRBEI V. CARMEN ECATERINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “LUCIAN BLAGA ET SES VERSIONS EN FRANÇAIS: FIGURES DE STYLE ET TRADUCTION”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara PETRESCU, Directorul Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Marina MUREŞANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Jean PEETERS, Universitatea din Bretagne Sud, Lorient;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Brînduşa STEICIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Anca COSĂCEANU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Michel OUSTINOFF, Universitatea Paris X;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

10.07.2012

La data de 10.07.2012, ora 11.00, în Sala de Conferinţe, domnul HANBING LIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “OPTIMAL CONTROL OF NAVIER-STOKES FLUID FLOWS”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Cătălin-George LEFTER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Academician Viorel BARBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Teodor HĂVÂRNEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Dan TIBA, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Narcisa DUMITRIU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICA.

12.07.2012

La data de 12/07/2012, ora 9, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, doamna BOSIE G. IRINA CĂS. UNGUREANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMPLICAŢII ALE DESCENTRALIZĂRII FINANCIARE ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Călin-Emilian Hinţea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Ştefura, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

12.07.2012

La data de 12/07/2012, ora 11, în Sala de Conferinţe nr. 502, domnul APOSTOAIE G. V. CONSTANTIN MARIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ’’MUTAŢII ŞI TENDINŢE ÎN POLITICA MONETARĂ ÎN CONTEXTUL CRIZELOR FINANCIARE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

13.07.2012

La data de 13.07.2012, ora 9.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, doamna ŞARGU I. ALINA-CAMELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INOVAŢIA FINANCIARĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII FINANCIARE EUROPENE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu STOICA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan TRENCA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan BĂTRÂNCEA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile COCRIŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

13.07.2012

La data de 13.07.2012, ora 11.00, în Sala de Conferinte, domnul MUNTEANU G. IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STABILIZAREA ECUAŢIILOR NAVIER-STOKES”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MATEMATICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Cătălin POPA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Academician Viorel BARBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ioan DINCĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petru JEBELEAN, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Cătălin-George LEFTER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de MATEMATICĂ.

13.07.2012

La data de 13.07.2012, ora 11.30, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, doamnaDAMIAN V. MONICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “INFLAŢIA ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu STOICA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan TRENCA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan BĂTRÂNCEA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Vasile COCRIŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

14.07.2012

La data de 14/07/2012, ora 9, în Sala de Conferinţe 402, domnul FRUNZĂ GH. PETRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EVALUAREA IMPACTULUI AGLOMERĂRILOR URBANE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Romulus Mandache, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Bold, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Lucian Indrei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Costică Mihai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

17.07.2012

La data de 17/07/2012, ora 10, în Sala de Conferinţe nr. 402, domnul STOICA P. PETRICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « CERCETĂRI PRIVIND PERFECŢIONAREA AUDITULUI FINANCIAR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Horia Neamţu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Eugeniu Ţurlea, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

17.07.2012

La data de 17/07/2012, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul STURZU C. ROMEO-CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat METAFIZICA ESHATOLOGICĂ A LUI NICOLAI BERDIAEV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sabin Totu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

24.07.2012

La data de 24/07/2012, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul BUSHO LEONARD va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADERAREA ŢĂRILOR DIN BALCANII DE VEST LA UNIUNEA EUROPEANĂ. O PERSPECTIVĂ ALBANEZĂ., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Păun, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Andrei Ţăranu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

25.07.2012

La data de 25/07/2012, ora 10, în Sala III.10, doamna *DRĂGAN G. MARIA- ALEXANDRA CĂS. MOISUC* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ÊTRE ET PARAÎTRE DANS LES ROMANS DE CHRÉTIEN DE TROYES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Voichiţa Sasu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Pânzaru, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Corina Panaitescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

28.07.2012

La data de 28.07.2012, ora 11.00, în Sala H1, doamna LAZAR A. SUZANA-IULIANA CĂS. BODALE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONSTITUIREA REGATULUI ROMÂNIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe CLIVETI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Mihai COJOCARIU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alin CIUPALĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

28.07.2012

La data de 28.07.2012, ora 11.00, în SALA L1, domnul SERGHIAC G. BOGDAN – GEORGE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERACŢIEI CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC CU MATERIALE COMPOZITE MULTISTRAT. APLICAŢII LA MICROSENZORI., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Conf.univ.dr. Sebastian POPESCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Nicolae REZLESCU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ioan DANIEL, Universitatea Politehnică din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia IACOMI, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • C.P.I dr. Raimond GRIMBERG, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ.