Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020-2024

Calendarul alegerilor pentru mandatul 2020-2024 pentru funcțiile și structurile de conducere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Anexa I)

Componența Biroului Electoral Central

Componența Comisiei de Contestații