Hotărârile Senatului UAIC din data de 17 decembrie 2015

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de licenţă, în anul universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de masterat, în anul universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cifrelor de școlarizare, condițiilor de admitere și a taxelor de înscriere și școlarizare în vederea susţinerii examenului de admitere la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în anul universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, pe perioadă determinată şi nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2015-2016, conform anexelor.
 1. Hotărâre cu privire la amânarea aprobării comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2015-2016, de către Departamentul de Cercetare Interdisciplinar Socio – Uman.
 2. Hotărâre cu privire la amânarea discuțiilor referitoare la “Regulamentul privind mobilitățile studențești de     studii în cadrul Consorțiului Universitaria”.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a domnului prof. univ.dr. Mircea Bîrsan, Universitat Duisburg-Essen, Germania la Școala Doctorală de Matematică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii, în calitate de conducător de doctorat, la Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social Politice, următoarelor cadre didactice:
 • Prof. univ.dr. Cristina Gavriluță;
 • Conf. univ.dr. Ioan Alexandru Tofan;
 • Conf. univ.dr. George Virgil Bondor;
 • Conf. univ.dr. Bogdan Ștefanachi;
 • Conf. univ.dr. Diego Varela.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași domnului prof. univ .dr. Andrei Pleșu și a comisiei de alcătuire a Laudatio în următoarea componență:

Președinte: Prof. univ.dr. Alexandru Călinescu (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași);

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași);
 • Prof.univ.dr. Corin Braga (Universitatea “Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca);
 • Prof.univ.dr. Codrin Cuțitaru (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași);
 • Prof.univ.dr. Mircea Mihăeș (Universitatea de Vest din Timișoara);
 • Prof.univ.dr. Eugen Munteanu (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași);
 • Prof.univ.dr. Mircea Vasilescu (Universitatea din București).
 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași)
 1. Hotărâre cu privire la validarea noilor membri în Consiliul Facultății de Biologie, după cum urmează:
  • Stud. Dumitru Elena – Mădălina – reprezentantă a studenților din anul I (toate specializările);
  • Stud. Ștefan Gabriela – Alina – reprezentantă a studenților de la studii universitare master (toate specializările) și Școala Doctorală.
 1. Hotărâre cu privire la validarea studentei Țocu Alice – Viviana, reprezentant al studenților Facultății de Educație Fizică și Sport ca membru în Senatul Universității.
 1. Hotarâre cu privire la validarea domnului lect. univ.dr. Andrei Marian ca membru în Comisia Electorală de Contestații la nivelul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca urmare a retragerii doamnei prof.univ.dr. Nicoleta Melniciuc – Puică. Noua componență a comisiei mai sus amintită este următoarea:
 • Conf. univ. dr. Emanuela Ilie            – membru
 • Conf. univ. dr. Cristian Stoleriu        – membru
 • Șef lucrări univ. dr. Lăcrămioara Oprică – membru
 • Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob             – membru
 • Stud. Marian Dalban                           – membru
 • Stud. Luca Ciubotaru                          – membru supleant
 • Lector univ. dr. Andrei Marian         – membru supleant

 

 1. Hotărâre cu privire la înființarea unui nou program de studii universitare de master: Educație fizică și sportivă, în domeniul de studii universitare de master Știința Sportului și Educației Fizice, ce va funcționa în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, începând cu anul universitar 2016-2017.
By | 2016-01-13T14:35:44+00:00 13 ianuarie 2016|

About the Author: