27 octombrie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea noii componențe a Comisiei de Etică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub rezerva aprobării reprezentanților studenților într-o ședință ulterioară a Senatului, după cum urmează:

Președinte:  conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;

Membri:

 •   prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE, Facultatea de Chimie;
 • lector univ. dr. pr. Paul Cezar HÂRLĂOANU, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • lector univ. dr. Dan Constantin MÂȚĂ, Facultatea de Drept;
 • conf. univ. dr. Dan Gheorghe DIMITRIU, Facultatea de Fizică;
 • conf. univ. dr. Corina CHERSAN, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Reprezentant studenți – urmează a fi desemnat de către studenți;
 • Ioana PĂȘTINARU – reprezentant personal administrativ;

Membri supleanți:

 • prof. univ. dr. Liliana FOȘALĂU, Facultatea de Litere;
 • ec. Costel PALADE
 • Reprezentant studenți – urmează a fi desemnat de către studenți.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea noii componențe a Comisiei pentru Managementul Calității la nivelul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub rezerva aprobării reprezentantului studenților într-o ședință ulterioară a Senatului, după cum urmează:

            Președinte:  prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, prorector pentru strategie, dezvoltare instituțională și managementul calității;

            Membri:

 •  conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, reprezentant al corpului profesoral;
 •  prof. univ. dr. Andrei NEȘTIAN, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, reprezentant al corpului profesoral;
 • lector univ. dr. Horia ȚIȚ, Facultatea de Drept, reprezentant al corpului profesoral;
 • prof. univ. dr. Daniela Tatiana AGHEORGHIESEI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, reprezentant al Sindicatului;
 • Reprezentant studenți – urmează a fi desemnat de către studenți;
 •  Eugenia DĂSCĂLESCU – reprezentant al angajatorului.


 1. Hotărâre cu privire la aprobarea noii componențe a Comisiei speciale a Senatului Universitar, cu caracter temporar, pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie, după cum urmează:

            Președinte:  conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept;

            Membri:

 •  prof. univ. dr. Lucica CIFOR, Facultatea de Litere;
 • prof. univ. dr. Marius DUREA, Facultatea de Matematică;
 • prof. univ. dr. Liviu George MAHA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • conf. univ. dr. Ovidiu GAVRILOVICI, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației;
 • conf. univ. dr. pr. Dan SANDU, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 •  ec. Costel PALADE;
 •   ec. Marina SÂRBU, Director Resurse Umane;
 •   Loredana GIOSAN, Consilier Juridic;
 •   Adm. financiar Ligia BOCA, Departamentul de Asigurarea Calității;
 • Stud. Tudor Mugurel AURSULESEI, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.
 1. Hotărâre referitoare la aprobarea Metodologiei privind acordarea gradației de merit personalului didactic-auxiliar. Anexa 1: Formular de evaluare a performanțelor, în vederea obținerii unei gradații de merit
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Drept de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului profesor univ. dr. Jean Pradel, de la Universitatea Poitiers, Franța.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Fizică de acordare a titlului de Profesor de Onoare al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului profesor univ. dr. Evanghelos Vitoratos, de la Universitatea din Patras, Grecia și Comisia de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:   Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:

 • Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, Președintele Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. Alexandru STANCU, Facultatea de Fizică;
 • Prof. univ. dr. Ovidiu CĂLȚUN, Facultatea de Fizică;
 • Conf. univ. dr. Sebastian POPESCU, Facultatea de Fizică;
 • Conf. univ. dr. Cristian BABAN, Facultatea de Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a domnul conf. univ. dr. Alexandru Ioan TOFAN, reprezentant în Senatul Universitar din partea Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, cu doamna prof. univ. dr. Daniela-Tatiana ȘOITU, în baza Art. 4, alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași, domnului lector univ. dr. Chiriac Horia Costin, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, în anul universitar 2016-2017.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Sport și Performanță Motrică, învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, începând cu anul universitar 2017-2018.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării Centrului de Formare și Perfecționare Continuă în Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării următoarelor programe de Formare și Perfecționare Continuă în Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și depunerea dosarelor de autorizare:
 • Instructor aerobic – fitness;
 • Tehnician maseur.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei Facultății de Educație Fizică și Sport, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Strategic al Facultății de Educație Fizică și Sport, 2016-2020, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la validarea Consiliilor Departamentelor Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, pentru mandatul 2016-2020, după cum urmează:
 •   Departamentul Învățământ la Distanță:
  –    Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi;
  –    Prof. univ. dr. Petru Bejan;
  –    Conf. univ. dr. Ilie Fârte;
  –    Conf. univ. dr. Virgil Stoica;
  –    Conf. univ. dr. Romeo Asiminei.
 • Departamentul de Cercetare:
  –    Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi;
  –    Prof. univ. dr. Petru Bejan;
  –    Conf. univ. dr. Ilie Fârte;
  –    Conf. univ. dr. Virgil Stoica;
  –    Conf. univ. dr. Romeo Asiminei.
 • Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene:
  –    Conf. univ. dr. Virgil Stoica
  –    Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi;
  –    Lector univ. dr. Ovidiu Gherasim;
  –    Lector univ. dr. Corneliu Bîlba;
  –    Lector univ. dr. Silviu Grecu.
By | 2016-11-02T11:20:51+00:00 28 octombrie 2016|

About the Author: