Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de doctorand, pe perioadă determinată, pe durata derulării proiectului, cu timp de lucru parțial – 4 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare intitulat „Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată și sustenabilă”, acronim ReGrowEU, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166.