H O T Ă R Â R I L E 

SENATULUI ORDINAR  AL UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

din data de 20 octombrie 2022

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:

Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel Istrate

Membri:

 • Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
 • Stud. Daniela Adriana Tanasă
 • Stud. Diana Maria Crăciun 
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii Președintelui comisiei de specialitate nr. 7, cu caracter permanent, a Senatului universitar, potrivit dispozițiilor art. 12 alin (8) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului universitar, în persoana domnului conf. univ. dr. Bogdan Gabriel Zugravu.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de înființare a Fundației pentru Muzeul Satului Moldav, precum și împuternicirea domnului Director General Administrativ, Costel Palade, în vederea derulării procedurilor de dobândire a personalității juridice a fundației.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Teologie Ortodoxă, de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domnului prof. Dr. Marc – Antoine Costa de Beauregard, profesor de Teologie Liturgică și Dogmatică la Centrul de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris și și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:

 • Prof.  univ. dr. Tudorel Toader, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:  

 • Prof.  univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu – Președintele Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • I. P.S. Teofan – Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;
 • Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan – Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. pr. Ioan – Cristinel Teșu – Prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei privind propunerile Facultății de Geografie și Geologie, de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Informatică, de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2022-2023, domnului cercetător Vlad Rusu, din cadrul Centrului Inria al Universității din Lille – Franța.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea listei privind propunerile Facultății de Chimie, de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2022-2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor de acreditare și evaluare periodică pentru programele de studii universitare de licență, a căror acreditare expiră în anul 2023, după cum urmează:
  1. Program de licență DREPT (în limbă română), IFR, Facultatea de Drept, Domeniul Drept, capacitate de școlarizare 150, număr credite transferabile 240, ultimul aviz ARACIS 24.05.2018;
  2. Program de licență FINANȚE ȘI BĂNCI (în limbă română), ID, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Domeniul Finanțe, capacitate de școlarizare 75, număr credite transferabile 180, ultimul aviz ARACIS 24.05.2018;
  3. Program de licență RESURSE UMANE (în limbă română), IF, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Domeniul Sociologie, capacitate de școlarizare 120, număr credite transferabile 180, ultimul aviz ARACIS 20.12.18;
  4. Program de licență STUDII AMERICANE (în limbă engleză), IF, Facultatea de Litere, Domeniul Studii culturale, capacitate de școlarizare 50, număr credite transferabile 180, ultimul aviz ARACIS 22.02.18;
  5. Program de licență TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (în limbă română), IF, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Domeniul Teologie, capacitate de școlarizare 50, număr credite transferabile 180, ultimul aviz 28.06.18;

 

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor de acreditare și evaluare periodică pentru programele de studii universitare de master, a căror acreditare expiră în anul 2023, după cum urmează:
 • Domeniul de master ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, Programul de master RELAȚII PUBLICE ȘI PUBLICITATE, IF, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, capacitate de școlarizare 120, număr credite transferabile 120, ultimul aviz ARACIS 20.12.2018.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea demarării procedurilor de evaluare pentru următorul program de studii, a cărui acreditare expiră în anul 2023, după cum urmează:

 

Facultatea Denumire program Forma de învățământ Număr credite Capacitate de școlarizare Data ultimei evaluări ARACIS Avizul ARACIS
Litere Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini în domeniile:

1) Matematică și științele naturii;

2) Științe inginerești;

3) Științe sociale;

4) Științe umaniste și arte;

5) Științe biologice și biomedicale;

6) Știința sportului și educației fizice

Frecvență 60 90 28.06.2018 Acreditare
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific III, poziția nr. 4 din statul de funcții, perioadă determinată până la 31.12.2023, timp de lucru parțial 2 ore/zi, din cadrul proiectului de cercetare „Ingineria materialelor ceramice poroase fără plumb pentru obținerea de senzori piezo-, piroelectrici cu aplicații de colectare de energie”, cu acronim EnginPOR, contract de finanțare PN-III-P4-ID-PCE-2020-1988.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific II, poziția nr.2 din statul de funcții, perioadă determinată de 12 luni, timp de lucru parțial 3 ore/zi, din cadrul proiectului de cercetare „The romanian Lands and International Crises: The Dynamics of the Military Ocupations (1769 – 1918)”, contract de finanțare PN-III-P4-ID-PCE-2020-1868.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea în temeiul art.12 din Legea nr.49/14.03.2013 pentru modificarea 12 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, solicitărilor de amânare a susținerii tezei de doctorat, după cum urmează:
Nr. Crt. Nume și prenume Coordonator Anul înmatriculării Examene și referate în PPUA + PCA Data limită până la care sunt sub incidența lg. 49/2013
1 Matei (căs. Oancea Matei) Diana Alina Prof. univ. dr. Alois Gherguț 2017 Finalizat 30.09.2024
2 Alexandru Codrina Andreea (căs. Buzduga) Prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa 2017 Finalizat 30.09.2024
3. Coșofreț Bogdan Dumitru Prof. univ. dr. Iuliana Eugenia

Georgescu

2017 Finalizat 30.09.2024
4. Manea Mihaela Prof. univ. dr.

Iuliana Eugenia Georgescu

2017 Finalizat 30.09.2024
5. Ionescu Alina Măriuca Prof. univ. dr. Bedrule – Grigoruță Maria Viorica 2017 Finalizat 30.09.2024
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cu taxă, începând cu data de 01.10.2022, după cum urmează:
Nr. Crt. Nume și prenume Coordonator Anul înmatri-culării Examene și referate în PPUA + PCA Durată prelungire
Agudaru Ana – Maria Prof. univ. dr. Corneliu Iațu 2019 Finalizat 1 an
Gîță (căs. Curea) Roxana Nicoleta Prof. univ. dr. Constantin Cucoș 2019 Finalizat 1an
Irimia Daniel Ionuț Prof. univ. dr. Leuștean Lucian 2019 Finalizat 1 an
Gămănuț Casian Prof. univ. dr. Lucrețiu Ion Bîrliba 2019 Finalizat 1 an
Fotea Dănuț Prof. univ. dr. Liviu Pilat 2019 Finalizat 1 an
Amihăiesei Vlad Alexandru Prof. univ. dr. Liviu Apostol 2019 Finalizat 1 an
Ardeleanu Nicoleta Nona Conf. univ. dr. Iuliana Gabriela Breabăn 2019 Finalizat 1 an
Arhiri Laura Prof. univ. dr. Andrei Corneliu Holman 2019 Finalizat 1 an
Gherman Mihaela Alexandra Conf. univ. dr. Camelia Soponaru 2019 Finalizat 1 an
Alexandru Iulia – Gabriela Prof. Univ. Dr. Liliana Stan 2019 Finalizat 1 an
Jignea Ana Prof. Univ. Dr. Andrei Corneliu Holman 2019 Finalizat 1 an
Ștefan (căs. Toader) Neonila Gabriela Conf. univ. dr. habil. Cristina Elena Moraru 2019 Finalizat 1 an
Astăcioaie (căs. Diaconu) Maria Prof. univ. dr. habil. Silviu Gurlui 2019 Finalizat 1 an
Minuti Anca Emanuela Prof. univ. dr. habil. Emilia Dorina Creangă 2019 Finalizat 1 an
Chilcoș (căs. Boitan) Elena Andreea Prof. univ. dr. Momanu Mariana 2019 Finalizat 1 an
Cucu Alexandrina Prof. univ. Dr Cristina Gavriluță 2019 Finalizat 1 an
Istrate Adrian George Prof. univ.dr. Iuliana Gabriela Breabăn 2019 Finalizat 1 an
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea afilierii în calitate de conducător de doctorat a doamnei Conf. univ. dr. habil. Loredana Cristina Mereuță și a domnului C.S. II dr. habil. Sorin Tașcu, la Școala Doctorală de Fizică, în domeniul de studii universitare de doctorat Fizică.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea dezafilierii din calitatea de conducător de doctorat a doamnei CS I dr. habil. Mariana Neamțu, de la Școala Doctorală de Geoștiințe, în domeniul de studii universitare de doctorat Știința Mediului.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități de cercetare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, domnului conf. univ. dr. Alin – Constantin Dîrțu, de la Facultatea de Chimie, în anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din București, domnului conf. univ. dr. habil. Eduard Paul Rotenstein, de la Facultatea de Matematică, în anul universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de a susține activități didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei lector univ. dr. Elena Seghedin, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în al doilea semestru al anului universitar 2022 – 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor de către doamna Ungureanu (căs. Munteanu) Maria – Mădălina, absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie, la Universitatea „Petre Andrei”, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, specializarea Psihologie, în sesiunea februarie 2023.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea înființării programului de studii universitare de masterat profesional, Chimie criminalistică, în domeniul de studii universitare de master acreditat Chimie, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite, cu predare în limba română, începând cu anul universitar 2023-2024, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 2. Hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Calificări a solicitării de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), a calificării Chimie Criminalistică, aferentă programului de studii universitare de masterat profesional Chimie Criminalistică, la forma de învățământ cu frecvență, 120 de credite de studii transferabile, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării componenței comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare ale personalului didactic, de cercetare, didactic – auxiliar  și administrativ din cadrul Facultății de Chimie, ca urmare a pensionării doamnei Prof. univ. dr. Alexandra – Raluca Iordan și a domnului Conf. univ. dr. Neculai – Cătălin  Lungu, precum și a propunerii de completare a comisiilor cu membri supleanți.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării anexei Hotărârii de Senat nr. 23/21.07.2022, în vederea îndreptării unei erori materiale, în sensul corectării taxei de școlarizare de la Facultatea de Litere, din 3000 de lei/an, în 3500 de lei/an, pentru anul I de studii 2022 – 2023, atât pentru studii de licență, cât și pentru studii de master.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării orelor didactice aferente posturilor de conferențiar universitar, poziția nr. 96 și asistent universitar, poziția nr. 100, din statul de funcțiuni al Departamentului de Limbi și Literaturi străine, începând cu semestrul I al anului universitar 2022 – 2023, ca urmare a neaprobării solicitării doamnei Lavinia Ienceanu, de către Senatului Universității „ Ștefan cel Mare” din Suceava, cu privire la desfășurarea unor activități didactice la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificarea în Statul de funcții al Departamentului de Geografie, din anul universitar 2022 – 2023, ca urmare a unei erori materiale, după cum urmează:
  • Poziția Lector universitar (poz. 42) – modificarea semestrului de desfășurare, din semestrul II în semestrul I, în conformitate cu Planul de învățământ al activității de curs aferentă disciplinei JT 2305 „Statistică aplicată în turism” (specializarea – licență – Geografia Turismului, anul II), susținută de dl Lector univ. dr. Alexandru Rusu;
  • Poziția Asistent universitar (poz. 79) – modificarea semestrului de desfășurare, din semestrul II în semestrul I, în conformitate cu Planul de învățământ al activității de curs aferentă disciplinei JT 2305 „Statistică aplicată în turism” (specializarea – licență – Geografia Turismului, anul II), susținută de dl Drd. Valentin Oliver Dinter.