Conferință națională organizată de UAIC Iași cu ocazia împlinirii a 101 ani de la promulgarea și intrarea în vigoare a Constituției României Mari

La 29 martie 2024 se vor împlini 101 de ani de la promulgarea și intrarea în vigoare a Constituției României Mari, document politico-juridic și moment istoric de referință în dezvoltarea istoriei naționale.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“ Filiala Iasi, în cooperare cu Direcția personal şi mobilizare, structura specializată a Statului Major al Apărării, Camera Juridicțională de Arbitraj din România, Academia Română Filiala Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași organizează o conferință națională.

Publicație : Bună Ziua Iași

 Conferința ,,BRICS și ordinea economică mondială”, la sediul Academiei Române din Iași

Academia Română – Filiala Iași organizează seria lunară de conferinţe sub genericul „PRELEGERI ACADEMICE” și vă invită să participați la conferința BRICS și ordinea economică mondială.

Manifestarea va avea loc vineri, 29 martie 2024 începând cu ora 11.00 în Aula Filialei.

Seria „PRELEGERI ACADEMICE” este destinată publicului larg oferind dezbateri pe teme științifice actuale contribuind astfel la viața culturală a comunității ieșene.

Conferința va fi susținută de experți în domeniul economiei și relațiilor internaționale, care vor oferi perspective noi și analize profunde asupra subiectului. Evenimentul se anunță a fi unul interesant și educativ, aducând în atenția publicului informații valoroase și relevante în contextul economic global actual.

Așadar, cei interesați să afle mai multe despre BRICS și influența sa asupra economiei mondiale sunt invitați să participe la conferința „BRICS și ordinea economică mondială” organizată de Academia Română – Filiala Iași. Afișul evenimentului poate fi consultat pentru a afla mai multe detalii despre conferință și despre participarea la aceasta.

Publicație : Bună Ziua Iași

O echipă de la TUIASI a câștigat un concurs internațional și a primit un echipament de 18.000 de euro, pentru cercetare în cadrul universității

Trei cadre didactice de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au câștigat o competiție internațională lansată de compania Retsch, „Concursul inovației științifice Retsch”, lider recunoscut în domeniul echipamentelor de laborator pentru omogenizarea probelor și analiza dimensiunii particulelor.

Premiul constă într-un echipament cu valoarea de 18.000 de euro, o Moară cu bile Retsch PM 300.

O echipă de la TUIASI a câștigat un concurs internațional și a primit un echipament de 18.000 de euro, pentru cercetare în cadrul universității

Au fost prezentate proiecte din 23 de țări, iar cel susținut de TUIASI a fost coordonat de prof. univ. dr. ing. Petrică Vizureanu, alături de șef lucrări dr. ing. Mădălina Simona Bălțatu și conf. univ. dr. ing. Andrei Victor Sandu, și a purtat numele „Sustainable biomaterial innovations for healthcare – study on the microstructural evolution of Ti-Mo-Si based alloy obtained by high-energy ball milling”.

„Această inițiativă ambițioasă își propune să identifice, să sprijine și să premieze proiectele de cercetare care promit să aducă contribuții semnificative în diverse domenii ale științei, de la științele vieții și chimie verde, până la știința materialelor. Retsch încurajează cercetătorii care lucrează cu mori cu bile în proiectele lor să își împărtășească descoperirile și inovațiile. Participanții au fost invitați să-și prezinte proiectele, evaluate de un juriu format din experți recunoscuți în domeniul științific. Cele mai promițătoare trei proiecte au fost recompensate cu echipamente de laborator de ultimă generație, inclusiv mori planetare cu bile sau mori de amestec, complete cu vase de măcinare sau vouchere de bunuri pentru alți participanți remarcabili”, au transmis reprezentanții companiei.

Conform descrierii proiectului făcută de echipa de la TUIASI, aceștia și-au propus să investigheze evoluția microstructurală a aliajelor Ti-Mo-Si fabricate prin metalurgia pulberilor versus structura aliajelor elaborate prin metoda cu arc electric în vid.

„Ne-am concentrat pe înțelegerea modului în care aceste procese influențează proprietățile lor fizice și chimice pentru o aplicare îmbunătățită a aliajelor pentru aplicații în domeniul sănătății. Proiectul va evalua, de asemenea, schimbările în morfologie, parametrii rețelei, dimensiunea cristalitului, aprofundând astfel înțelegerea asupra rezistenței la oboseală a materialului, prelucrabilitate, rezistență la coroziune și biocompatibilitate. Această realizare subliniază angajamentul și creativitatea cercetătorilor implicați în dezvoltarea soluțiilor sustenabile și eficiente pentru provocările actuale din domeniul sănătății”, a descris echipa TUIASI realizarea cercetătorilor.

 Publicație : Bună Ziua Iași

Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2022-2023. Cea mai importantă realizare a fost implementarea primei sesiuni digitale

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a prezentat, marți, 26 martie 2024, în Sala Senat a UMF Iași, Raportul Rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru anul universitar 2022-2023. Cea mai importantă realizare a fost implementarea primei sesiuni digitale.

Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2022-2023

În anul 2023, a fost implementat un sistem modern de evaluare a cunoștințelor studenților, care implică evaluarea din timpul anului, examenele practice eliminatorii și examenul teoretic în format digital. Astfel, probele teoretice au fost susținute sub forma unor teste grilă, date pe tabletă, întrebările elaborate de cadrele didactice au fost stocate într-o bază specială de date, iar studenții au obținut notele pe loc, corectura fiind asigurată de un soft integrat. Un alt avantaj al examenelor digitale constă în faptul că studenții au posibilitatea de a-și programa examenul oricând doresc, într-un interval de timp prestabilit.

„Acest sistem de evaluare a fost conceput prin integrarea elementelor din practicile universităților europene. Am considerat că, realizând această schimbare, am mai făcut un pas important pentru procesul de reformă curriculară, care trebuia făcut pentru a ne alinia la standardele europene și internaționale și pentru a ne pregăti studenții pentru o piață a muncii globală, care utilizează deja aceste metode de evaluare”, a punctat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul universității.

O altă decizie importantă pentru universitate a fost reducerea normei didactice și încurajarea profesorilor de a se dedica mai mult timp activității de cercetare, precum și reducerea formațiunilor de studiu, astfel încât să poată fi asigurat un raport optim între studenți și cadrele didactice. Un alt rezultat al acestor demersuri a fost creșterea numărului de posturi didactice disponibile, creându-se premisele pentru atragerea tinerilor în sistemul educațional.

„Cu un corp studențesc internațional alcătuit din peste 2.900 de studenți și parteneriate solide cu peste 90 de instituții academice din întreaga lume, UMF Iași se distinge ca o instituție veritabil cosmopolită. Diversitatea lingvistică și culturală îmbogățește experiența educațională, facilitând schimbul de idei și cunoștințe într-un mediu academic stimulativ și incluziv”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu în raportul său.

Reabilitarea și modernizarea Policlinicii de Stomatologie Infantilă, care va deveni sediul Facultății de Medicină Dentară

Anul 2023 a însemnat, pentru dezvoltarea patrimonială a universității, continuarea derulării executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Policlinicii de Stomatologie Infantilă Iaşi, menită să asigure spații generoase și moderne pentru activitățile Facultății de Medicină Dentară. Lucrările de construcții, finalizate la începutul anului 2024, urmează a fi completate de dotarea spațiilor cu echipamente și mobilier specifice învățământului medical, specializarea Medicină Dentară.

Tot în vederea asigurării infrastructurii necesare activității didactice și de cercetare în cadrul Facultății de Medicină Dentară, universitatea a preluat clădirea de patrimoniu a Policlinicii Boltă (Casa Asigurării Meșteșugarilor), imobil pe care urmează să-l consolideze, reabiliteze și să-l folosească pentru activitățile didactice și de cercetare.

De asemenea, anul 2023 a însemnat derularea de lucrări de amenajări interioare și refacere fațade la Căminul de medici C9, iar pentru Căminul de medici C10 sunt în curs de derulare formalitățile de pregătire a documentațiilor necesare contractării lucrărilor.

Componentă-pilon a planului strategic actual, universitatea vizează asigurarea infrastructurii pentru Centrul de Cercetări Fundamentale. Anul trecut a fost finalizat DALI-ul, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și s-a atribuit contractul de lucrări.

„Pentru asigurarea facilităților pentru studenți urmărim crearea de noi spații necesare unei cantine studențești în str. Universității 16 și organizarea unor spații generoase  destinate unei biblioteci virtuale (spații special amenajate), la momentul 2023 fiind în continuare în curs de elaborare/aprobare documentații necesare lucrărilor ca urmare a realizării unui studiu de fezabilitate, indicatorii proiectați fiind aprobați în prima parte a lunii ianuarie 2024. Investiția vizată este estimată a fi în valoare de cca 65 milioane lei și urmează a se derula pe parcursul a cca 36 luni.

În ceea ce privește spațiile alocate disciplinei de educație fizică, pentru asigurarea unitară a condițiilor optime, ne-am propus edificarea unei noi săli de sport, fiind înaintate demersurile pentru construirea uneia noi în spațiul din Str. Sărăriei 220, în acest scop fiind contractate serviciile de realizare a documentației PUZ”, se mai arată în raportul rectorului.

Tot în anul 2023, au fost finalizate lucrările în vederea amenajării holului central al clădirii Academiei, menite să dea o nouă imagine universității – valoarea acestora fiind de peste 2,5 milioane de lei.

În vederea dezvoltării infrastructurii educaționale și de cercetare, au fost demarate discuții pentru crearea în comun cu Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași a unui Centru de cercetări avansate de medicină fetală, neonatologie și ginecologie. Proiectul va include edificarea unui spațiu adecvat, cu o suprafață desfășurată de cca 2.500 mp, dar și partea de echipare corespunzătoare. Valoarea estimată a investiției este de cca. 10 milioane de euro.

Una din cele mai importante noutăți este că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a făcut primul pas în demersul de a dezvolta o rețea de spitale universitare. În urma evaluării realizate de Comitetul interministerial privind transferul rețelei sanitare (structură abilitată să avizeze cererile de transfer și să facă propunerile pentru emiterea de hotărâri de Guvern), UMF Iași a obținut punctaj maxim, 100 de puncte, pentru proiectele de preluare a Spitalelor CFR Iași și CF Pașcani din subordinea Ministerului Transporturilor.

Publicație : Bună Ziua Iași

Evenimente speciale la Iaşi, în Grădina Botanică şi Delta Moldovei – “Ziua Păsărilor”. Obiceiuri nupţiale şi comportamente de oraş

 În Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, dar anterior şi în aşa-numita „Deltă a Moldovei”, la Larga Jijia, va fi sărbătorită “Ziua Păsărilor”. Duminică, 31 martie, de la ora 10, va avea loc un tur ornitologic în Delta Moldovei, urmărindu-se preponderent păsările acvatice în obiceiurile nupţiale. Cu această ocazie se va realiza şi o expoziţie fotografică ornitologică, realizată de artistul Gabi Sandu. Apoi, pe 1 aprilie, tot de la ora 10, în cadrul unui nou tur sunt urmărite păsările oraşului primăvara.

“Marcăm această zi naţională printr-o serie de activităţi. Vom face aplicaţii practice ca să putem să vedem cât mai multe păsări. Duminică vom merge în Delta Moldovei, apoi luni vom face tot un tur la Grădina Botanică, să vedem păsările care populează spaţiile verzi din oraşe”, a declarat prof.dr. Carmen Gache, biolog.

Calendarul complet al activităţilor

În situaţia în care condiţiile meteo nu permit derularea turului din data de 1 aprilie, va avea loc, în interior, conferinţa-prezentare „Păsările – drumeţi pe calea aerului”. Ulterior, în data de 5 aprilie, în Parcul Pogor şi la Muzeul Naţional al Literaturii Române „Vasile Pogor”, la ora 10, se va desfăşura conferinţa-prezentare „Primăvara în lumea păsărilor şi a parcului Vasile Pogor”.

Următoarea zi, pe 6 aprilie, în organizarea asociaţiei Codrii Iaşilor, la ora 9:00, este programat clock-turul ornitologic „Tril în Codrii Iaşilor” pe traseul tematic.

Ultimul eveniment va avea loc în data de 7 aprilie, în Parcul Copou, la ora 10, când se vor monta şi cuiburi noi pe panoul Societăţii Ornitologice Române (SOR). Va fi iniţiată şi o prezentare despre cum identificăm, ajutăm, conservăm elementele biodiversităţii din Parcul Copou.

“La Casa Pogor pe de o parte vom face o activitate despre ce se întâmplă primăvara în viaţa păsărilor, iar după conferinţă vom instala o hrănitoare şi, dacă reuşim până atunci să confecţionăm, o să montăm şi 2-3 cuiburi artificiale. Sâmbătă mergem în Codrii Iaşilor, şi duminică va fi reparat panoul cu cuburi din Gradina Copou. Încercăm să-l facem din nou funcţional pentru pentru a fi utilizat de copii şi adulţi pentru că a fost vandalizat”, a adăugat cadrul universitar.

La aceste evenimente poate participa oricine, în limita locurilor disponibile. “Avem formularul de înscriere pe pagina de Facebook a SOR Iaşi. Noi sărbătorim la Iaşi «Ziua Păsărilor» din 1993, dacă nu mă înşel. Pentru observarea păsărilor Delta Moldovei vom merge si cu binoclu şi cu lunetă. Fără lunetă nu prea poţi vedea păsări acvatice, mai ales dacă sunt la distanţă mare, iar în parc şi Grădina Copou, Botanică, cu binocluri. Dintre cei din public care au şi ei binoclu, sunt rugaţi să vină cu ele. O să avem şi determinatori pentru a arăta cum recunoaştem păsările”, a menţionat biologul.

“Ziua Păsărilor” este un eveniment sărbătorit în 1 aprilie încă din perioada interbelică, în special de către cadrele didactice. Accentul era pus pe sosirea păsărilor din migraţie şi pe cuibărire, una dintre principalele acţiuni fiind amplasarea de cuiburi artificiale. După 1990 SOR a reluat această tradiţie, derulată în principal prin sucursale, şi, de 7 ani, din nou în şcoli şi grădiniţe prietenoase cu natura, cel mai important proiect educativ al organizaţiei.

“În România pot fi întâlnite aproape 400 de specii de păsări sălbatice. Dintre acestea unele sunt păsări sedentare, pe care le avem lângă noi tot timpul anului, altele migratoare, care ne părăsesc toamna şi revin primăvara, precum şi păsări care ne vizitează doar iarna, oaspeţii noştri de iarnă. Câteva specii apar doar accidental, spre deliciul ornitologilor şi observatorilor împătimiţi de rarităţi. Cele mai bune momente de observat păsări sunt perioadele de migraţie, când numărul speciilor şi al exemplarelor este mare. Migraţia este şi de primăvară, mai cunoscută publicului, dar şi de toamnă, atunci când păsările ne părăsesc pentru locuri mai bune din punct de vedere alimentar. La scară mică, cel mai bun moment pentru a observa păsări este dimineaţa devreme, când încă oraşele noastre nu s-au trezit cu totul la viaţă şi mai putem auzi clar cântecul piţigoilor, al mierlei şi al vrăbiilor, la care se adaugă treptat trilurile celor care sosesc din ţările calde sau doar mai din sudul continentului”, apare pe site-ul SOR.

 Publicație : Ziarul de Iași