Finanțări

Finanțări2016-10-12T15:24:32+00:00

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

AXĂ PRIORITARĂ 6. Educație și competențe

Obiectiv Specific Măsura de finanţare Fişa program
6.7, 6.9 a Învățământ MAI ACCESIBIL – creşterea participării la învăţământul terţiar universitar şi non-universitar A POCU 6 7 9 a