Contact

Adresă: Complex Studențesc “Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 19, 18, 17, 16, 12
Str. Titu Maiorescu, nr.7-9, cod 700461, Iași
Telefon: +40 232 20 1103/ +40 232 20 1770
Email: servicii.studenti@uaic.ro

Șef Serviciu: Dr. Diana CHIHAIA
Telefon: +40 232 20 1770
Email: diana.chihaia@uaic.ro

Serviciul are în componența sa două birouri:

1. Biroul consiliere educațională și orientare în carieră

2. Biroul alumni și inserție pe piața muncii

Oferim servicii de consiliere în carieră, psihologică, ateliere gratuite de dezvoltare personală și profesională, sprijin în pregătirea pentru angajare și posibilitatea de a participa gratuit la evenimente de carieră – târguri de joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu angajatori, prezentări de companii. Ne ocupăm de asemenea de sondarea părerii studenților cu privire la serviciile universității, printr-un chestionar de satisfacție, și realizarea studiilor privind angajabilitatea.

Serviciul pentru Studenți și Absolvenți coordonează, de asemenea, Clubul IQ Iași, primul club al olimpicilor naționali și internaționali din România și contribuie la dezvoltarea de proiecte culturale și artistice cu și pentru studenții din UAIC, unul dintre aceste proiecte fiind Corala „Universitas”.

 

1. Biroul consiliere educațională și orientare în carieră

Biroul consiliere educațională și orientare în carieră desfășoară activități pe două componente:

Dezvoltare profesională

Contact

Șef birou Alma ANDREI
Email: alma.andrei@uaic.ro / consiliere@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1102 int. 2651

 • consiliere în carieră prin evaluarea intereselor și abilităților profesionale;
 • asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație);
 • pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;
 • identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale;
 • training-uri pentru dezvoltarea unor competențe și aptitudini care pot crește șansele inserției pe piața muncii;
 • promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă;
 • organizarea, la cerere, de selecții și recrutări pentru companii;
 • sprijin în organizarea de stagii de practică pentru studenți, în organizațiile partenere.

 

Dezvoltare personală

Contact

Psiholog Anca BOJIAN
Email: anca.bojian@uaic.ro
Telefon: +40 232 201576

Psiholog Ștefania MILEA
Email: stefania.milea@uaic.ro
Telefon: +40 232 201576

 • consiliere psihologică;
 • consiliere educațională și mentoring;

Studenții care solicită consiliere psihologică vor fi sprijiniți de specialiștii noștri în următoarele direcții:

 • depășirea dificultăților emoționale, cognitive și de comportament;
 • oferirea de sprijin pentru o mai bună autocunoaștere;
 • dezvoltarea resurselor personale;
 • dezvoltarea abilităților de stabilire a scopurilor și obiectivelor, a abilităților de planificare a timpului și activităților, de luare a deciziilor.

De asemenea, biroul desfășoară activități care subscriu obiectivelor de consiliere educațională și mentoring. Prin acestea, sprijinim studenții și elevii sau alte categorii de potențiali studenți care solicită aceste tipuri de activități în următoarele direcții:

 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de licență;
 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de master;
 • identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse și schimburi de experiență etc.);
 • consiliere pentru integrarea în asociațiile studențești;
 • informare cu privire la activitățile educaționale nonformale organizate în universitate;
 • gestionarea stresului în sesiune;
 • identificarea și promovarea studenților talentați;
 • consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare.

 

2. Biroul alumni și inserție pe piața muncii

Contact

Șef Birou: Șerban VORNICU
Email: serban.vornicu@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2652

Biroul are ca obiectiv principal creșterea gradului de comunicare între mediul universitar, alumni (absolvenți) și mediul economic (angajatori), în vederea promovării ofertei educaționale, adaptării serviciilor oferite de sistemul de învățământ și corelării cererii pieței muncii cu oferta educațională universitară. Suntem deschiși tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și reprezentanților din piața muncii doritori să colaboreze cu universitatea.

Birou alumni și inserție pe piața muncii inițiază și organizează o gamă complexă și diversificată de activități dintre care menționăm:

Activități legate de inserția absolvenților:

 • implicare în dezvoltarea sistematică a bazei de date cu absolvenții UAIC;
 • prelucrarea statistică și realizarea anuală a „Raportului privind inserția absolvenților UAIC pe piața muncii”;
 • analiza literaturii de specialitate din țară și din străinătate în domeniul angajabilității absolvenților din învățământului superior;
 • elaborarea și propunerea unor noi metode de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților UAIC pe piața muncii;
 • realizarea de studii privind așteptările angajatorilor legate de absolvenții de învățământ superior;
 • realizarea de studii privind așteptările absolvenților de la angajatori;
 • dezvoltare studiului multidimensional referitoar la satisfacția studenților față de serviciile oferite de Universitate și inserția pe piața muncii;
 • analize de diagnoză si prognoză a cererii de oferte de studii.

Activități legate de comunitatea alumni

 • cultivarea și dezvoltarea sistematică a comunității alumni UAIC în parteneriat cu reprezentanții facultăților din Universitate;
 • întâlniri tematice între studenți și absolvenți;
 • identificarea absolvenților de prestigiu ai UAIC și organizarea unor evenimente cu participarea acestora;
 • susținerea Clubului IQ (liceeni și studenți premianți ai olimpiadelor internaționale și ai altor competiții de prestigiu) prin proiecte de tabere tematice, mentoring, incubatoare de idei etc.
 • promovarea în campusul universitar a ofertelor de muncă din partea firmelor (mese rotunde, paneluri profesionale, etc.);
 • asistarea absolvenților în căutarea unui loc de muncă pe baza profilului lor psihologic și profesional realizat în colaborare cu celelalte unități ale serviciului;
 • intermedierea comunicării dintre profesori și alumni de pe piața muncii, în vederea organizării unor sesiuni interactive de formare pentru studenții UAIC în domeniile vizate de aceștia;
 • facilitarea organizării unor programe de mentorat cu specialiști din firme sau antreprenori pentru studenți și absolvenți;
 • colaborarea cu profesori, studenți, alumni și angajatori pentru implementarea și îmbunătățirea strategiilor de comunicare cu Universitatea prin intermediul noilor tehnologii informaționale și de comunicare.

 

Activități culturale și artistice pentru elevi, studenți și alumni:

Corala „UNIVERSITAS”

Coordonator: Gabriela ENĂȘESCU
Dirijor: Lector univ. dr. pr. Ionut – Gabriel NASTASĂ
Email: enasescu@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1579

Corala „UNIVERSITAS” este o formație muzicală mixtă cu o componență elastică, în funcție eveniment sau de natura repertoriului abordat. Participă la concerte atât în calitate de organizator cat si ca partener, numărul productiilor muzicale susținute până în prezent fiind aproape 60. De asemenea, este prezentă la manifestările organizate de Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (decernări ale titlului de Doctor Honoris Causa, congrese, conferinte, simpozioane, întâlniri ale studentilor Erasmus).

Corala „UNIVERSITAS” a fost înființată pe 27 martie 2015 concretizând astfel, o serie de inițiative la nivelul Universității, inițiative care au constat în implicarea studenților UAIC în activități cultural-artistice.

 

Secretariatul prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public

Persoană de contact: Dr. Noemi BOMHER
Email
: servicii.studenti@uaic.ro
Telefon: +40 232 201 103

 • Primirea cererilor pentru organizarea și/sau promovarea unor evenimente în spațiile UAIC sau campusul studențesc
 • Consiliere pentru studenții care au întâmpinat dificultăți în rezolvarea problemelor la nivel de facultate sau servicii ale Universității

 

Documentele Serviciului

Inserție, satisfacția studenților și parteneriate – Anul 2018

Raport de activitate – Anul 2017

Raport de activitate – Anul 2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului pentru Studenți și Absolvenți

Raport de cercetare – Așteptările angajatorilor din zona N-E privind competențele absolvenților UAIC și colaborarea cu mediul universitar (2014)

Raport de cercetare – Absolvenții Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și piața muncii. Studiu privind așteptările angajatorilor de la viitorii angajați și ale absolvenților de la viitorii angajatori