Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți

Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți2018-02-21T15:47:21+00:00

Departamentul „Servicii pentru Studenți și Absolvenți” (DSSA)

Contact

Adresă: Complex Studențesc “Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 19, 18, 17, 16, 12
Str. Titu Maiorescu, nr.7-9, cod 700461, Iași
Telefon: +40232 20 1103/ +40 232 20 1770
Email: servicii.studenti@uaic.ro
Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți

Șef Departament: Dr. Diana CHIHAIA
Telefon: :+40232 20 1770
Email: diana.chihaia@uaic.ro

Departamentul de Servicii pentru Studenți și Absolvenți (DSSA) a fost înființat în anul 2014 în urma integrării unor servicii existente la nivelul Universității, încă din 1997 dar și a două centre noi, înființate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, în scopul oferirii de servicii și activități adaptate la dinamica și cerințele economice și sociale de astăzi.

În prezent, DSSA reunește patru centre, care prin specialiștii săi oferă servicii integrate studenților, potențialilor studenți (liceeni, olimpici etc.), precum și absolvenților Universității noastre. Principiul de bază al DSSA constă în integrarea serviciilor pentru studenți pe axa temporală a vieții de student in UAIC:

• orientarea in carieră înainte de admiterea în UAIC
• studenția în cadrul ciclurilor licență, masterat, doctorat
• absolvirea studiilor
• inserția pe piața muncii și integrarea in comunitatea alumni a UAIC

Pe lângă activitățile din cele patru centre, DSSA este implicat direct în coordonarea Clubului IQ Iași, primul club al olimpicilor naționali și internaționali din România și în dezvoltarea de proiecte culturale și artistice cu și pentru studenții din UAIC, unul dintre aceste proiecte fiind Corala „Universitas”.

Centrul de Consiliere Educațională, Psihologică și pentru Persoane cu Cerințe Speciale (CEPP)

Psiholog Irina ȘUBREDU
Email: irina.subredu@gmail.com/consiliere@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1576 / +40 759 065 223

CEPP lucrează individual sau cu grupuri de studenți pe trei paliere:

• consilierea psihologică
• consiliere educațională și mentoring
• consiliere pentru studenții cu cerințe educative speciale

Studenții care solicită consiliere psihologică vor fi sprijiniți de specialiștii noștri în următoarele direcții:

• depășirea dificultăților emoționale, cognitive și de comportament;
• oferirea de sprijin pentru o mai bună autocunoaștere;
• dezvoltarea resurselor personale;
• dezvoltarea abilităților de stabilire a scopurilor și obiectivelor, a abilităților de planificare a timpului și activităților, de luare a deciziilor.

Activitățile care subscriu obiectivelor de consiliere educațională și mentoring din cadrul CEPP, sprijină studenții și elevii sau alte categorii de potențiali studenți care solicită aceste tipuri de activități în următoarele direcții:

• consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de licență
• consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de master
• identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse și schimburi de experiență etc.)
• consiliere pentru integrarea în asociațiile studențești
• informare cu privire la activitățile educaționale nonformale organizate în universitate
• gestionarea stresului în sesiune
• identificarea și promovarea studenților talentați
• consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare.

CEPP este implicat în identificarea și ținerea evidenței studenților care declară că au cerințe educative speciale, precum și în informarea lor cu privire la posibilitatea participării la sesiuni de consiliere psihologică, educațională și de carieră.

Centrul Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO)

Ec. Alma ANDREI
Email: alma.andrei@uaic.ro/cipo@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1102 (int. 2651)

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO) este centrul de carieră al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. CIPO are ca obiectiv principal facilitarea demersului de planificare a carierei în rândul studenților. Echipa CIPO lucrează cu studenții pentru a-i ajuta să-și clarifice aspirațiile privind cariera, să identifice oportunitățile de dezvoltare profesională și să afle cum își pot crește șansele de a obține locul de muncă dorit.

Principalele activități derulate în cadrul CIPO sunt următoarele:

• consiliere în carieră prin evaluarea intereselor și abilităților profesionale
• asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație)
• pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție
• identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale
• training-uri pentru dezvoltarea unor competențe și aptitudini care pot crește șansele inserției pe piața muncii
• promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă
• organizarea, la cerere, de selecții și recrutări pentru companii
• sprijin în organizarea de stagii de practică pentru studenți, în organizațiile partenere

Centrul ALUMNI

Gabriela ENĂȘESCU
Email: enasescu@uaic.ro/centrul.alumni@uaic.ro
Telefon: +40232 20 1579

Centrul Alumni are ca obiectiv principal creșterea gradului de comunicare între mediul universitar, alumni (absolvenți) și mediul economic (angajatori), în vederea promovării ofertei educaționale, adaptării serviciilor oferite de sistemul de învățământ și corelării cererii pieței muncii cu oferta educațională universitară.

Centrul este deschis tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și reprezentanților din piața muncii doritori să colaboreze cu universitatea.

Centrul Alumni inițiază și organizează o gamă complexă și diversificată de activități dintre care menționăm:

• cultivarea și dezvoltarea sistematică a comunității alumni UAIC în parteneriat cu reprezentanții facultăților din Universitate
• întâlniri tematice între studenți și absolvenți
• identificarea absolvenților de prestigiu ai UAIC și organizarea unor evenimente cu participarea acestora
susținerea Clubului IQ (liceeni și studenți premianți ai olimpiadelor internaționale și ai altor competiții de prestigiu) prin proiecte de tabere tematice, mentoring, incubatoare de idei etc.
• promovarea în campusul universitar a ofertelor de muncă din partea firmelor (mese rotunde, paneluri profesionale, etc.)
• asistarea absolvenților în căutarea unui loc de muncă pe baza profilului lor psihologic și profesional realizat în colaborare cu celelalte centre ale DSSA
• intermedierea comunicării dintre profesori și alumni de pe piața muncii, în vederea organizării unor sesiuni interactive de formare pentru studenții UAIC în domeniile vizate de aceștia
facilitarea organizării unor programe de mentorat cu specialiști din firme sau antreprenori pentru studenți și absolvenți
• colaborarea cu profesori, studenți, alumni și angajatori pentru implementarea și îmbunătățirea strategiilor de comunicare cu Universitatea prin intermediul noilor tehnologii informaționale și de comunicare
inițiere și realizare de proiecte de activități în parteneriat cu Fundația Alumni a UAIC.

Centrul INSERT

Dr. Oana CHISĂLIȚĂ
Email: oana.chisalita@uaic.ro/insert@uaic.ro, toma.stoleru@uaic.ro/insert@uaic.ro
Telefon: +40232 20 1102 (int. 2652)

Drd. Toma STOLERU
Email: toma.stoleru@uaic.ro/insert@uaic.ro
Telefon: +40232 20 1102 (int. 2652)

Centrului INSERT inițiază și realizează studii calitative și cantitative privind inserția absolvenților pe piața muncii, satisfacția studenților față de serviciile oferite de universitate, precum și pe baza altor indicatori specifici de evaluare a calității vieții studențești.

Centru INSERT organizează următoarele activități:

• implicare în dezvoltarea sistematică a bazei de date cu absolvenții UAIC
• prelucrarea statistică și realizarea anuală a „Raportului privind inserția absolvenților UAIC pe piața muncii”
• analiza literaturii de specialitate din țară și din străinătate în domeniul angajabilității absolvenților din învățământului superior
• elaborarea și propunerea unor noi metode de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților UAIC pe piața muncii
• realizarea de studii privind așteptările angajatorilor legate de absolvenții de învățământ superior
• realizarea de studii privind așteptările absolvenților de la angajatori
• dezvoltare studiului multidimensional referitoar la satisfacția studenților față de serviciile oferite de Universitate și inserția pe piața muncii
• analize de diagnoză si prognoză a cererii de oferte de studii.

Cercetări realizate de Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți (DSSA):

Raport de cercetare – Așteptările angajatorilor din zona N-E privind competențele absolvenților UAIC și colaborarea cu mediul universitar (2014)

Chestionar pentru absolvenți

Dacă sunteți absolvent și aveți nevoie de avizul CIPO din DSSA, pentru ridicarea diplomelor de studii, puteți completa chestionarul pentru absolvenți disponibil online, la acest link. Dacă browser-ul nu vă permite să accesați link-ul printr-un singur click, copiați adresa de mai jos în browser și completați chestionarul: http://tinyurl.com/absolventi-UAIC

După ce veți răspunde la toate întrebările chestionarului, veți primi avizul CIPO din DSSA direct pe adresa de email pe care o veți menționa la completarea chestionarului. Întrebările sunt însoțite și de explicații, pentru a vă ajuta să răspundeți cât mai ușor și mai repede.

Activități culturale și artistice pentru elevi, studenți și alumni:

Corala „UNIVERSITAS”

Coordonator: Gabriela ENĂȘESCU
Dirijor: Alexandru DARIE
Email: enasescu@uaic.ro
Telefon: +40232 20 1579

Corala „UNIVERSITAS” a fost înființată pe 27 martie 2015 concretizând astfel, o serie de inițiative la nivelul Universității, inițiative care au constat în implicarea studenților UAIC în activități cultural-artistice. Înființarea coralei completează lista de servicii integrate oferite studenților și absolvenților noștri, servicii care implică activ studenții în viața și pulsul Universității și care presupun:

• promovarea educației culturale și a formării profesionale în domeniul culturii;
promovarea imaginii Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin organizarea de concerte cu ocazia evenimentelor academice
• încurajarea mobilității culturale în UAIC și a intervenției culturale
• perfecționarea profesională a studenților
• susținerea artei clasice, romantice, moderne și contemporane
• accesibilizarea publicului academic în ceea ce privește muzica corală prin concertele propriu-zise – încurajarea debutului artistic în rândul studenților.

Corala „UNIVERSITAS” este o formație corală mixtă cu o componență elastică, în funcție de forma de manifestare sau de natura repertoriului. Grupul, format din studenți selectați din cele 15 facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, își propune readucerea artei corale în atenția mediului academic universitar, cultivând vocea ca instrument generator de emoție profundă și directă, asimilarea și dezvoltare repertorială realizându-se prin abordarea de lucrări care corespund spiritului și temperamentului formației.