Facultatea de Biologie

Facultatea de Biologie 2017-11-08T13:17:50+00:00

Contact

Adresă: B-dul Carol I, Nr. 20A, RO-700505 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1072; 20 1073
Fax: 0232 20 1472
E-mail: asfbio@uaic.ro
Website: http://www.bio.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Lăcrămioara Carmen IVĂNESCU
Prodecan: Conf. univ. dr. Carmen GACHE

Număr total de studenţi: 762
Număr de cadre didactice titulare: 44
Număr de cadre didactice asociate: 5
biologie 

Departamente

Director: Prof. univ. dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Biologie
   • Biologie (IF)
   • Biochimie (IF)
  • Ştiinţa mediului
   • Ecologie şi protecţia mediului (IF)

Pentru detalii parcurgeți Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Biologie
   • Biotehnologii microbiene şi celulare (IF)
   • Genetică moleculară (IF)
   • Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) (IF)
   • Conservarea biodiversității (IF)
   • Genetică moleculară (în limba engleză) (IF)
  • Ştiinţa mediului
   • Consiliere de mediu (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Biologie

Prezentare

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie).

Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc.

Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.bio@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1473.

Vezi Turul Virtual