Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat, în perioada 18-21 aprilie 2024, întâlnirea Consorțiului Universitaria, în cadrul căreia au fost dezbătute cele mai relevante aspecte privind starea actuală a învățământului superior românesc.

La eveniment au participat reprezentanții celor nouă universităţi membre ale Consorţiului: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța şi, cu statut de invitat, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.

Deschiderea lucrărilor Consorțiului a avut loc vineri, 19 aprilie, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC. Alături de rectori, prorectori, președinți ai Senatelor universitare, directori generali administrativi, directori ai grădinilor botanice, secretari șefi, studenți și reprezentanți ai sindicatelor din universitățile membre ale Consorțiului a participat și prof. univ. dr. ing. Ion CIUCĂ, Director al Direcției Finanțare Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației.

În continuarea evenimentului au fost organizate grupuri de lucru pe teme de dezbatere precum: managementul resurselor umane și evaluarea activității, programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe, relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, studii doctorale, digitalizare, filiale și extensii, programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională, grădini botanice şi stațiuni de practică studenţească etc. Programul complet al evenimentului poate fi consultat AICI.

Consorțiul Universitaria a fost creat în anul 2009, prin decizia celor patru membri fondatori, reprezentând universitățile istorice ale țării din centrele academice tradiționale: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. În anul 2012, Consorțiul s-a extins cu Academia de Științe Economice din București, iar din 2021/2022 și cu alte universități deja reprezentative regional și vizibile și cu impact național (Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Ovidius din Constanța). Universitatea de Stat din Chișinău este membru asociat din 2018, având în prezent statut de invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria.

Consorțiul Universitaria este cea mai complexă structură academică de profil din România sub aspectul tradiției academice, al mărimii (include peste 42% din studenții și peste 40% din cadrele didactice din învățâmântul superior din țară), al distribuției regionale (fiecare regiune de dezvoltare a țării fiind reprezentată), al diversității programelor de studiu (majoritatea lor fiind membri în universități comprehensive) și al performanțelor în clasamentele internaționale.

Comunicatul Consorțiului Universitaria, rezultat în urma reuniunii de la Iași, este disponibil AICI.