Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie 2017-11-13T09:44:12+00:00

 Contact

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1056; 20 1057
Fax: 0232 20 1156
E-mail: istorie@uaic.ro
Website: http://history.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC
Prodecan: Prof. univ. dr. Lucreţiu – Ion BÎRLIBA

Număr total de studenţi: 626
Număr de cadre didactice titulare: 27
Număr de  cadre didactice asociate: 20

Departamente:

Departamentul de Istorie
Director: Prof.univ.dr. Laurenţiu RĂDVAN

 

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Istorie
   • Istorie (IF și ID)
   • Arheologie (IF)
   • Arhivistică (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de masterat (4 semestre):
  • Istorie
   • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa (IF)
   • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale (IF)
   • Arheologie, civilizaţie  și artă antică (IF)
   • Patrimoniu şi turism cultural (IF)
   • Arhivistică (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de doctorat (6 semestre)
  • Istorie 

Centre de cercetare:

 

Prezentare

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România.

Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu.

După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi:

 • Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă.
 • Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine.
 • Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană.

Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

 

Vezi Turul Virtual