Centrul de Studii Europene Iași (Facultatea de Drept) va coordona în perioada 2018-2021 proiectul ReGrowEU, câștigat în competiția “Proiecte complexe de cercetare de frontieră”.

Proiectul ReGrowEU – Advancing ground-breaking research in regional growth and development theories, through a resilience approach: towards a convergent, balanced and sustainable European Union –  a intrat în competiția organizată de UEFISCDI în cadrul programului  PN-III-P4-IDPCCF-2016, împreună cu alte 176 de proiecte depuse de universități și de centre de cercetare din România.

Dintre cele 10 proiecte aprobate spre finanțare, doar două sunt implementate în domeniul științelor sociale și umaniste, finanțarea având ca scop susținerea și promovarea cercetării științifice avansate, multi-, inter- și trans-disciplinare.

Proiectul propune dezvoltarea unor noi modele de analiză a creșterii și dezvoltării regionale prin prisma conceptului de reziliență, cu scopul de a contribui la fundamentarea unor politici mai eficiente de convergență și dezvoltare regională la nivel european și în România.

Coordonatorul proiectului este profesorul Peter NIJKAMP, profesor emerit pentru excelență didactică și de cercetare în economie regională și geografie economică și unul dintre cei mai reputați specialiști în domeniu la nivel internațional.

Echipa UAIC, coordonată de doamna prof.univ.dr. Gabriela Carmen PASCARIU, va fi formată din profesori și cercetători din cadrul Centrului de Studii Europene ( Facultatea de Drept), a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, a  Facultății de Geografie și Geologie, precum și cercetători asociați ai Academiei Române. Vor participa de asemenea experți internaționali de top, cu o activitate de excelență competitivă internațional, atât în cadrul echipelor de cercetare, cât și a structurilor de management ale proiectului.

Proiectul va fi implementat în colaborare cu Academia de Studii Economice din București (coordonator prof.univ. dr. Daniela Luminița Constantin) și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (coordonator conf.univ.dr. Bogdana Neamțu) și va beneficia de o finanțare de 6 milioane de lei.